Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 407

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 460

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 339

MUA VÉ

Paris

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 2.365

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 2.392

MUA VÉ

London

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 2.559

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.264

MUA VÉ

Fukuoka

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.201

MUA VÉ

Nagoya

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.262

MUA VÉ

Seoul

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.095

MUA VÉ

Bussan

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.078

MUA VÉ

Đài Bắc

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 787

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)