Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 414

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 432

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 343

MUA VÉ

Paris

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.235

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.764

MUA VÉ

London

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.590

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 912

MUA VÉ

Fukuoka

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 949

MUA VÉ

Nagoya

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 1.010

MUA VÉ

Seoul

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 574

MUA VÉ

Bussan

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 655

MUA VÉ

Đài Bắc

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

MYR 481

MUA VÉ

Thay đổi đăng ký

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)