• Trẻ em từ 07 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi (tính đến ngày khởi hành chặng bay đầu tiên đối với hành trình hoàn toàn do Vietnam Airlines khai thác, tính đến ngày khởi hành chặng bay cuối cùng đối với hành trình có chặng bay do hãng hàng không khác khai thác).
  • Trẻ em dưới 2 tuổi phải được đặt chỗ và đi cùng người lớn.
  • Giá vé cho trẻ em dưới 2 tuổi áp dụng bằng 10% giá vé người lớn.

Khi mua vé trên website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines, số lượng trẻ em mua vé cùng một hành khách người lớn như sau:

  • Một trẻ em dưới 02 tuổi và/hoặc một trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi.
  • Hai trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Trường hợp số lượng trẻ em mua vé cùng một hành khách người lớn vượt quá tiêu chuẩn nêu trên, hành khách vui lòng liên hệ với phòng vé của VietnammAirlines để được hỗ trợ.