Loading...

Ưu Đãi Dành Cho Hội Viên

Giới Thiệu

Chương trình Bông Sen Vàng

Điều kiện đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng:

 • Các cá nhân trên 2 tuổi đều có thể đăng ký trở thành hội viên
 • Hành khách có thể đăng ký trên website hoặc trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng:

Điều kiện và điều khoản

Đăng Ký Ngay

Hạng Thẻ Bạch Kim

Hội Viên Thẻ Bạch Kim


Tiêu chí trở thành hội viên Bạch Kim:

 • Tích lũy đủ 50.000 dặm xét hạng, hoặc
 • 50 chuyến bay xét hạng, hoặc
 • Mua dặm xét hạng/ chuyến bay xét hạng từ chương trình Bông Sen Vàng.
Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tiêu chí trở  thành hội viên hạng Bạch Kim.

Những ưu đãi dành cho hội viên Bạch Kim:

 • Phòng chờ hạng Thương gia (được mời thêm một hành khách).
 • Các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay
 • Được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam
 • Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 25kg hành lý miễn cước
 • Được tặng 2.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và nhân đôi số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông SenVàng
 • Được lấy thưởng cho người thân, bạn bè
 • Được nhận biết là hội viên Elite Plus của SkyTeam

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tất cả những ưu đãi dành cho Hội Viên Bạch Kim. 

Hạng Thẻ Vàng

Hội Viên Thẻ Vàng

Tiêu chí trở thành hội viên hạng thẻ Vàng:

 • Tích lũy đủ 30.000 dặm xét hạng, hoặc 
 • 30 chuyến bay, hoặc
 • Mua dặm xét hạng hoặc chặng bay xét hạng của chương trình Bông Sen Vàng, hoặc
 • Sử dụng sản phẩm hợp tác của Vietnam Airlines và một số đối tác.

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tiêu chí trở  thành hội viên hạng Vàng.Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Vàng:

 • Phòng chờ hạng thương gia
 • Các dịch vụ ưu tiên tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate)
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay
 • Được đảm bảo giữ chỗ hạng phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam
 • Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 15kg hành lý miễn cước.
 • Được tặng 1.500 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +50% số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng 
 • Được lấy thưởng cho người thân, bạn bè
 • Được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tất cả những ưu đãi dành cho hội viên hạng thẻ Vàng. 

Hạng Thẻ Titan

Hội Viên Thẻ Titan

Tiêu chí trở thành hội viên Hạng Thẻ Titan:

 • Tích lũy đủ 15.000 dặm xét hạng,
 • 20 chuyến bay, hoặc
 • Mua dặm xét hạng hoặc chặng bay xét hạng của chương trình Bông Sen Vàng, hoặc
 • Sử dụng sản phẩm hợp tác giữa Vietnam Airlines và một số đối tác.
Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tiêu chí trở  thành hội viên hạng Titan.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Titan:

 • Được hưởng các dịch vụ ưu tiên tại quầy thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate)
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay
 • Được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ Thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam
 • Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 10kg hành lý miễn cước.
 • Được tặng 1.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +30% số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay.
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng.
 • Được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tất cả những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Titan. 

Hạng Thẻ Bạc

Hội Viên Hạng Thẻ Bạc

Tiêu chí trở thành hội viên Hạng Thẻ Bạc:

 • Tích lũy ít nhất 1 dặm xét hạng, hoặc
 • 1 chuyến bay đủ điều kiện xét hạng
Vui lòng nhấn vào đây  để xem thông tin chi tiết tiêu chí trở  thành hội viên hạng Bạc.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Bạc:

 • Ưu tiên trong danh sách chờ
 • Ưu tiên giải quyết chỗ trong trường hợp chuyến bay bất thường
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng. 

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết tất cả những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Bạc. 


Tiêu Chí Xét Hạng Thẻ Hội Viên

TIÊU CHÍ XÉT HẠNG THẺ HỘI VIÊN BÔNG SEN VÀNG

Hạng thẻ
Bông Sen Vàng
Bạch kim Vàng Titan BạcHình ảnh thẻ
Hạng thẻ SkyTeam Elite Plus Elite Elite -              

             
Tiêu chí xét hạng
1.  50.000 dặm xét hạng, hoặc
2.  50 chuyến bay xét hạng
1.  30.000 dặm xét hạng, hoặc
2.  30 chuyến bay xét hạng, hoặc
3.  Là hội viên kết nối dài lâu hạng Kim Cương của Mobifone và tích lũy tối thiểu 23.000 dặm xét hạng Bông Sen Vàng trong kỳ xét hạng.
1.  15.000 dặm xét hạng, hoặc
2.  20 chuyến bay xét hạng, hoặc
3.  Là chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express Platinum(*), hoặc
4.  Là chủ thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum (*) có chi tiêu đạt 120 triệu đồng trong 3 tháng liên tiếp gần nhất, hoặc
5.  Là hội viên kết nối dài lâu hạng Kim Cương của Mobifone (*) hoặc 
6. Là chủ thẻ tín dụng Vietnam Airlines VPBank Platinum MasterCard (*) có chi tiêu đạt 80 triệu đồng trong 3 tháng liên tiếp và tích lũy được 6 chuyến bay xét hạng trong kỳ xét hạng.
1.  01 dặm xét hạng, hoặc
2.  01 chuyến bay xét hạng, hoặc
3.  Là chủ thẻ Vietnam Airlines Vietcombank American Express Xanh và Vàng, hoặc
4.  Là chủ thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa đồng thời là khách hàng Priority của Techcombank hoặc là chủ thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum, hoặc
5.  Là chủ thẻ Vietnam Airlines VPBank MasterCard Platinum đồng thời là khách VIP của VPBank
Thời hạn hạng thẻ 12 tháng liên tiếp 12 tháng liên tiếp 12 tháng liên tiếp Không thời hạn
 • Số dặm xét hạng (hoặc chặng bay xét hạng) sẽ được tích lũy vào tài khoản khi hội viên thực hiện các chuyến bay được tích lũy dặm với Vietnam Airlines hoặc với các hãng hàng không trong liên minh SkyTeam.
 • Dặm xét hạng là dặm Hội viên tích lũy được khi thực hiện các chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm trên Vietnam Airlines hoặc của các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam. Ngoài ra hội viên có thể mua dặm xét hạng thẻ từ Chương trình Bông Sen Vàng hoặc có thể tích lũy thêm dặm xét hạng từ các chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines hoặc khi có thông báo riêng của Vietnam Airlines.
 • Chi tiết về chuyến bay và hạng ghế  đủ điều kiện cộng dặm của Vietnam Airlines và của các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam có ở phần Tích lũy dặm
 • Để duy trì danh hiệu Hội viên đạt được trong năm tiếp theo, Hội viên cần tích lũy được đủ số dặm xét hạng hoặc số chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm (chuyến bay xét hạng)  tương ứng với từng hạng thẻ trong 12 tháng liên tiếp của kỳ xét hạng.
 • Nếu Hội viên không đáp ứng được các yêu cầu duy trì hạng thẻ, thẻ hội viên sẽ bị xuống hạng thấp hơn tương ứng với số dặm xét hạng (hoặc số chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm) đã tích lũy được trong kỳ xét hạng đó
 • (*) Không áp dụng đối với hội viên hạng thẻ Bạch kim, Vàng và Titan.

Điều Kiện Và Điều Khoản

Điều kiện và điều khoản

Trung tâm Bông Sen Vàng trực thuộc Vietnam Airlines là đơn vị thực hiện việc quản lý và điều hành toàn bộ Chương trình Bông Sen Vàng - chương trình khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines.

Bản Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Trung tâm Bông Sen Vàng và hội viên.

Các điều khoản chung:

 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình; thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình Bông Sen Vàng tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 • Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thể cấp thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ do ngừng quan hệ hợp tác với các đối tác, thay đổi lịch bay, thay đổi chính sách trả thưởng của các đối tác chương trình, không đặt được chỗ cho vé thưởng hay các lý do bất khả kháng khác.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên về việc từ chối trả thưởng và xử lý các tài khoản dặm Bông Sen Vàng của Hội viên trong trường hợp phát hiện ra các lỗi cộng dặm sai hoặc mua bán vé thưởng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên trong việc không cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp bất khả kháng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho hội viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chương trình.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ tạm thời không chấp nhận trả thưởng, cộng dặm khi phát hiện ra các tài khoản hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm điều lệ Chương trình. Trung tâm có quyền hủy bỏ số dặm đã được cộng, hạ hạng thẻ, đóng tài khoản hội viên, bãi miễn danh hiệu hội viên khi xác định được số dặm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên trong các trường hợp như hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ chương trình, hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình Bông Sen Vàng, hội viên bị chết v.v. Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ số dặm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng và Vietnam Airlines có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của hội viên có liên quan đến Chương trình Bông Sen Vàng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận trong tài khoản Bông Sen Vàng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền được phối hợp với các đối tác hoặc các đơn vị chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các tài khoản Bông Sen Vàng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên bất cứ thời điểm nào nếu phát hiện hội viên vi phạm Điều lệ Chương trình.

Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):

Đối tượng tham gia:

1. Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, có quyền công dân, không giới hạn về quốc tịch, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành hội viên Bông Sen Vàng. (Điều 2.1.1 Quy định Bông Sen Vàng)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình Bông Sen Vàng như là một cá nhân. 

2. Để trở thành hội viên, cá nhân cần truy cập vào trang web của Chương trình Bông Sen Vàng và làm theo hướng dẫn để gia nhập Chương trình. (Điều 2.1.2.a Quy định Bông Sen Vàng)
3. Cá nhân xin gia nhập sẽ trở thành hội viên Đăng ký của Bông Sen Vàng khi điền đầy đủ các thông tin trên trang Đăng ký trực tuyến và được Trung tâm Bông Sen Vàng chấp nhận. Sau khi đăng ký thành công trên trang web của Chương trình, hội viên sẽ trở thành hội viên Đăng ký và nhận được một số thẻ chính thức. Hội viên hãy xuất trình số thẻ/thẻ mỗi khi mua vé và làm thủ tục chuyến bay. (Điều 2.1.2.b Quy định Bông Sen Vàng)
4. Khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp trong Đơn gia nhập ban đầu, hội viên có trách nhiệm thông báo đến Trung tâm KHTX trong thời gian sớm nhất có thể hoặc hội viên tự thay đổi các thông tin trong hồ sơ trên trang web của Chương trình. Trung tâm KHTX không chịu trách nhiệm nếu thư và thẻ hội viên, các ấn phẩm, các phần thưởng... gửi tới hội viên bị thất lạc do sự chậm trễ trong việc thông báo thay đổi thông tin gây ra. (Điều 2.1.2.c Quy định Bông Sen Vàng)
5. Khi đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng, hội viên tự lựa chọn “Mật khẩu” cho tài khoản của mình. Mật khẩu là một tập hợp tối đa 8 ký tự và có thể thay đổi bằng cách truy cập vào trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của Chương trình Bông Sen Vàng. Mật khẩu được sử dụng để đảm bảo chỉ hội viên mới có thể truy cập vào tài khoản. Hội viên phải giữ bí mật mật khẩu của mình. Trung tâm KHTX không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do việc Mật khẩu bị tiết lộ bởi hội viên. (Điều 1.4.s Quy định Bông Sen Vàng)
6. Danh hiệu hội viên: Hội viên được công nhận là hội viên hạng thẻ Bạc, hạng thẻ Titan, hạng thẻ Vàng hoặc Bạch kim trên cơ sở số dặm xét hạng hội viên tích lũy trong kỳ xét danh hiệu hội viên. Trừ hạng thẻ Bạc có thời hạn vĩnh viễn, sau mỗi kỳ xét hạng hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do việc thay đổi địa chỉ của hội viên mà thẻ không đến được tay hội viên, Trung tâ