Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

1.350 HKD

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

1.310 HKD

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

1.620 HKD

MUA VÉ

Huế

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

1.620 HKD

MUA VÉ

Phú Quốc

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

1.580 HKD

MUA VÉ

London

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

4.255 HKD

MUA VÉ

Paris

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

3.490 HKD

MUA VÉ

Phnom Penh

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

2.130 HKD

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)