Lưu ý:
 • Mức giá đã bao gồm các loại thuế, phí và phụ thu. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng tại đây.
 • Hải Phòng-Điện Biên

  Từ 546.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

  Từ 689.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Pleiku

  Từ 579.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

  Từ 689.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Vinh

  Từ 689.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Điện Biên-Hải Phòng

  Từ 546.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 689.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Pleiku - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 579.000 VND /Khứ hồi

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 689.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Vinh - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 689.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  Hà Nội - Vinh

  Từ 579.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  03/10/20 - 31/03/21

  Mua ngay

  ĐẶT CHUYẾN ĐI

  • Người lớn

   (>=12years)
   1
  • Trẻ em

   (2-<12years)
   0
  • Trẻ sơ sinh

   (<2years)
   0

  Phòng 1

  Phòng 2

  Phòng 3