Dịch vụ mua thêm ghế

Hành khách sẽ có thêm không gian tận hưởng sự thoải mái trong suốt hành trình.

Đăng ký dịch vụ
  • Hành khách đăng ký dịch vụ trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian khởi hành dự kiến.
  • Dịch vụ này không giới hạn số lượng ghế mua thêm trên mỗi chuyến bay.
  • Chỗ đã mua và chỗ mua thêm phải trong cùng mã đặt chỗ và trên cùng chuyến bay, ngày bay, hạng dịch vụ.
Chi phí
  • Hành khách xem chi tiết phí mua thêm ghế tại đây.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt dịch vụ, hành khách vui lòng liên hệ với các chi nhánh của Vietnam Airlines.