QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT VIETNAMAIRLINES.COM

Website www.vietnamairlines.com (sau đây là “Vietnam Airlines”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập bởi Tổng công ty Hàng không Việt Nam, công ty thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0100107518..
Website www.vietnamairlines.com là sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các Thương Nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên www.vietnamairlines.com ; và (ii) đã ký hợp đồng với www.vietnamairlines.com để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Vietnam Airlines.

I. Nguyên tắc chung:

 1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức/nhà cung cấp/đối tác, cá nhân bán hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia sàn giao dịch Thương mại Điện tử Vietnamairlines.com (sau đây gọi là “Thương Nhân”) và Vietnam Airlines với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;
 2. Mọi hoạt động cung ứng dịch vụ trên Vietnamairlines.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ do Thương Nhân cung cấp trên Vietnamairlines.com.
 3. Bằng việc tham gia giao dịch trên Vietnamairlines.com, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.Vietnamairlines.com (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.
 4. Thông tin về Thương Nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là Thành viên trên Website Vietnamairlines.com phải minh bạch và chính xác. Thông tin về khuyến mại được đăng tải trên Website Vietnamairlines.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
 5. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thương Nhân khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

II. Quy định chung:

 1. Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là: http://www.Vietnamairlines.com
 2. Sàn giao dịch TMĐT Vietnamairlines.com do TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Vietnamairlines.com. Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến. 
 3. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT là: Vietnam Airlines và Thương Nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và Vietnam Airlines chính thức công nhận bằng hợp đồng (sau đây gọi là “Thành viên”)
 4. Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vietnamairlines.com và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vietnamairlines.com cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Vietnamairlines.com
 5. Khách Hàng tham gia giao dịch trên VIETNAMAIRLINES.COM là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên VIETNAMAIRLINES.COM; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 6. Sản phẩm giao dịch trên VIETNAMAIRLINES.COM bao gồm hàng hóa/ dịch vụ/ voucher/ giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm") do Vietnam Airlines và Thương Nhân tham gia sàn giao dịch TMĐT cung cấp.
 7. Địa chỉ giao dịch: website www.vietnamairlines.com và các ứng dụng liên quan. (Sau đây gọi tắt là Vietnamairlines.com)

III. Quy trình giao dịch:

 1. Quy trình dành cho Khách Hàng:
  1.1 Quy trình mua vé máy bay, gói sản phẩm VNAholidays, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới vé do Vietnam Airlines cung cấp.
  Áp dụng theo quy trình của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vietnamairlines.com
  1.2 Quy trình mua các Sản Phẩm khác ngoài các sản phẩm quy định tại mục trên.
  Khi có nhu cầu mua hàng trên Vietnamairlines.com, Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
  - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan (thông tin sản phẩm, thông tin Thương Nhân, chính sách thanh toán, hỗ trợ,…) và lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của Khách Hàng. 
  - Dựa trên thông tin đã tham khảo, Khách Hàng tiến hành đặt hàng và cung cấp các thông tin cá nhân (tên họ, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, họ tên);
  - Khách Hàng rà soát lại các thông tin sản phẩm và thông tin cá nhân trước khi thanh toán. 
  - Khách Hàng lựa chọn cách thức thanh toán cho sản phẩm quyết định mua.
  - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định.
 2. Quy trình dành cho Thương Nhân:
  - Thương Nhân ký hợp đồng với Vietnam Airlines; 
  - Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và Vietnam Airlines và Quy chế này.
  - Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên Vietnamairlines.com.
  - Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Vietnamairlines.com.
 3. Quy trình xác nhận/hoàn hủy:
  3.1. Quy trình xác nhận:
  3.1.1. Quy trình xác nhận vé máy bay, gói sản phẩm VNAholidays, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới vé do Vietnam Airlines cung cấp.
  Áp dụng theo quy trình xác nhận của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vietnamairlines.com
  3.1.2. Quy trình xác nhận mua các Sản Phẩm khác ngoài các sản phẩm đã quy định tại mục trên.
  - Khi Khách Hàng mua Sản Phẩm tại Vietnamairlines.com, Thương Nhân sẽ nhận được yêu cầu đặt mua Sản Phẩm và gửi đến Khách Hàng mã số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua bước xác nhận đơn hàng, Thương Nhân chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của Khách Hàng thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Vietnamairlines.com và Thương Nhân.
  - Nếu Khách Hàng không nhận được email xác nhận sản phẩm dịch vụ trong vòng 30 phút sau khi thanh toàn thành công, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Thương Nhân bán Sản Phẩm đó.
  3.2. Quy trình hoàn hủy:
  3.2.1. Quy trình hoàn hủy vé máy bay, gói sản phẩm VNAholidays, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới vé do Vietnam Airlines cung cấp.
  Áp dụng theo quy trình hoàn hủy của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vietnamairlines.com
  3.2.2. Quy trình hoàn hủy các Sản phẩm khác ngoài các sản phẩm đã quy định tại mục trên.
  - Để hoàn/hủy các Sản Phẩm mà Khách Hàng đã mua trên Sàn giao dịch điện tử vietnamairlines.com, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Thương Nhân bán Sàn Phẩm đó
  3.3. Quy trình đổi Sàn Phẩm:
  3.3.1. Quy trình đổi vé máy bay, gói sản phẩm VNAholidays, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới vé do Vietnam Airlines cung cấp.
  Áp dụng theo quy định thay đổi của từng loại sản phẩm đã đăng tải tại website www.vietnamairlines.com
  3.3.2 Quy trình đổi các Sản Phẩm khác ngoài các sản phẩm quy định tại mục trên.
  - Để thay đổi Sản Phẩm đã mua trên Sàn giao dịch điện tử Vietnamairlines.com, Khách Hàng vui lòng liên hệ Bộ phận trợ giúp của Thương Nhân bán Sản Phẩm đó.
  - Trong trường hợp Thương Nhân thay đổi Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử Khách Hàng đã đăng ký khi mua Sản Phẩm trên Vietnamairlines.com.
  3.4. Chăm sóc Khách Hàng và xử lý khiếu nại
  3.4.1. Xử lý khiếu nại liên quan đến vé máy bay, gói sản phẩm VNAholidays, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới vé do Vietnam Airlines cung cấp.
  Áp dụng theo quy định đã đăng tải tại website www.vietnamairlines.com
  3.4.2. Xử lý khiếu nại về các Sản Phẩm khác ngoài các sản phẩm đã quy định tại mục trên
  a. Nguyên tắc chung:
  Khách Hàng khiếu nại trực tiếp với Thương Nhân.
  Thương Nhân có trách nhiệm giải quyết trực tiếp các khiếu nại của Khách Hàng.
  Vietnam Airlines chỉ giữ vai trò hướng dẫn và hỗ trợ Khách Hàng khi có khiếu nại với Thương Nhân.
  b. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
  Bước 1: Tiếp nhận
  Khách Hàng liên hệ trực tiếp đến địa chỉ chăm sóc Khách Hàng của Thương Nhân.
  Trường hợp Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của Vietnam Airlines nhận được khiếu nại của Khách Hàng thông qua điện thoại, email, thư bưu điện hoặc tiếp xúc, sau khi xem xét yêu cầu của Khách Hàng, Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của Vietnam Airlines sẽ chuyển khiếu nại của Khách Hàng đến Thương Nhân và báo cho Khách Hàng biết.
  Bước 2: Xử lý khiếu nại
  Thương Nhân thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan
  Thương Nhân đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan
  Thương Nhân và Khách Hàng thống nhất phương án giải quyết khiếu nại.
  Bước 3: Hoàn tất khiếu nại
  Thương Nhân và Khách Hàng thực hiện các công việc theo phương án giải quyết khiếu nại đã thống nhất ở bước 2.
  Thương Nhân xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.
 4. Chính sách thanh toán
  4.1. Hình thức thanh toán
  Website www.vietnamairlines.com có những hình thức thanh toán sau:
  - Thẻ Thanh toán quốc tế: VISA, MasterCard, JCB.
  - Các hình thức thanh toán nội địa tại Việt Nam:
  ​+ Thanh toán ngay bằng thẻ nội địa Việt nam do các ngân hàng sau phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB), Ngân hàng Quân Đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank), Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank).
  + Thanh toán sau trong vòng 12 giờ kể từ khi đặt chỗ và tối thiểu 12 giờ trước giờ khởi hành:
  Thanh toán tại máy ATM bằng thẻ của các Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
  Thanh toán bằng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các ngân hàng: Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).
  Thanh toán bằng tiền mặt tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB).
  Vietnam Airlines và Thương nhân sẽ cùng thống nhất và quy định các phương thức thanh toán áp dụng cho từng Sản Phẩm.
  4.2. Quy định về thanh toán
  - Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, chủ thẻ có thể phải xác thực thẻ trước khi sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp không xác thực được thẻ theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ phải mua Sản Phẩm mới và bị từ chối cung cấp Sản Phẩm đã mua.
  - Trong trường hợp Khách Hàng lựa chọn hình thức "Thanh toán sau", Khách Hàng phải tuân thủ các yêu cầu thanh toán sau.
 5. Đảm bảo an toàn giao dịch:
  Để đảm bảo sự an toàn giao dịch và thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của Vietnam Airlines sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:
  - Các thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.
  - Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin
  + Vietnam Airlines đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của Khách Hàng từ tin tặc và virus máy tính.
  + Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
  - Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin.
  - Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật, Vietnam Airlines đảm bảo rằng sự bảo vệ thông tin giao dịch được kiểm soát và người phụ trách tuân thủ đúng các quy định được đề ra.
 6. Bảo vệ thông tin cá nhân:
  6.1. Đối với các Sản phẩm vé máy bay, gói sản phẩm VNAholidays, các sản phẩm bổ trợ liên quan tới vé do Vietnam Airlines cung cấp.
  - Áp dụng theo các quy định của Vietnam Airlines tại website www.vietnamairlines.com
  6.2. Đối với các Sản Phẩm khác ngoài các Sản phẩm quy định tại mục trên.
  6.2.1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân:
  - Để cập nhật thông tin cho Khách Hàng chính sách của Thương Nhân dành cho Khách Hàng (Hội viên), các chính sách ưu đãi.
  - Để tiến hành và quản lý việc đặt Sản Phẩm và giao nhận Sản Phẩm cho Khách Hàng.
  - Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến.
  - Để cập nhật thông tin cho Khách Hàng chính sách của hội viên, các chính sách ưu đãi, các chương trình khuyến mại.
  - Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Khách Hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
  - Để liên hệ với Hội viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ Hội viên.
  6.2.2. Loại thông tin thu thập:
  - Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;
  - Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của hội viên;
  - Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
  - Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Khách Hàng sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.
  - Khách Hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, Thương Nhân có thể sẽ không cung cấp cho Khách Hàng những Sản phẩm đầy đủ và chất lượng vì sự thiếu hụt thông tin.
  6.2.3. Phương pháp thu thập Thông tin cá nhân:
  Tùy vào Sản phẩm, Thương Nhân sẽ thu thập Thông tin cá nhân (tham khảo mục 3.6.2.2.) qua website nhằm giúp cho Thương Nhân cung cấp cho Khách Hàng những Sản phẩm đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu của Khách Hàng.
  6.2.4. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân thu thập:
  Thương Nhân sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp trong hệ thống của Thương Nhân trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm cho Khách Hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập (tham khảo mục 3.6.2.1.) hoặc khi Khách Hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
  6.2.5. Công bố Thông tin thu thập:
  - Thương Nhân có thể công bố thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng của Khách Hàng theo sự đồng ý trước của Khách Hàng với mục đích cung cấp sản phẩm tốt nhất.
  - Thương Nhân nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, nhà tư vấn hoặc các bên thứ ba khác đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập, xử lý và công bố thông tin cá nhân sẽ kiểm soát và tuân thủ Chính sách Bảo mật này.
  - Bên cạnh đó, Thương Nhân có thể công bố thông tin cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật và chính phủ vì lý do an ninh, hải quan, xuất nhập cảnh và các mục đích khác theo luật định đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hoặc của pháp luật.
  - Các bên đảm bảo rằng, mọi Thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp được các bên chia sẻ cho nhau hoặc cho bên thứ ba là hợp pháp và được sự đồng ý của Khách Hàng.
  6.2.6. Hủy các Thông tin cá nhân:
  - Các thông tin thu thập sẽ bị hủy sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với các chính sách nội bộ và vì các lý do khác để bảo vệ thông tin theo quy định của các luật có liên quan. (Tham khảo tại điều 3.6.2.4.).
  - Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử sẽ bị hủy bằng cách phương pháp điện tử phù hợp để bảm bảo chúng không thể phục hồi sau khi hủy.
  6.2.7. Quyền của Khách Hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập:
  - Xem trước, sao chép, chỉnh sửa hoặc bổ sung Thông tin cá nhân
  - Yêu cầu dừng thu thập Thông tin cá nhân.
  - Yêu cầu hủy Thông tin cá nhân đã thu thập.
  - Các quyền trên có thể thực hiện thông qua việc liên hệ trực tiếp với Thương Nhân thông qua đầu mối là Bộ phận chăm sóc Khách Hàng.
  6.2.8. Thông tin cá nhân của trẻ em:
  - Thương Nhân được thu thập và sử dụng các Thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi khi nhận được sự cho phép của người đại diện hợp pháp hoặc người bảo hộ của trẻ. Người đại diện hợp pháp/người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa Thông tin cá nhân của trẻ để xác nhận hoặc hủy.
  6.2.9. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân:
  Để đảm bảo sự an toàn của Thông tin cá nhân khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của Thương Nhân sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:
  - Các thông tin cá nhân quan trọng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.
  - Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin:
  + Thương Nhân triển khai các giải pháp ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của Khách Hàng từ tin tặc và virus máy tính.
  + Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
  - Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin cá nhân.
  - Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật thông tin cá nhân, Thương Nhân đảm bảo rằng sự bảo vệ thông tin cá nhân được kiểm soát và người phụ trách tuân thủ đúng các quy định được đề ra
 7. Quản lý thông tin xấu:
  - Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines trên Vietnamairlines.com vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vietnam Ailinres và đối tác của Vietnam Airlines; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  - Thương Nhân không được đăng trên Vietnamairlines.com bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
  - Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Vietnam Airlines và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
  - Vietnam Airlines có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Vietnamairlines.com bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Vietnam Airlines có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.
 8. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch:
  Hệ thống kỹ thuật của Vietnam Airlines sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Vietnam Airlines không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Vietnam Airlines, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Vietnam Airlines.
 9. Quyền và trách nhiệm của của Vietnam Airlines với các bên sử dụng dịch vụ trên website
  9.1. Quyền của Ban quản lý website (Vietnam Airlines):
  - Ban quản lý website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng Sản Phẩm.
  - Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho www.vietnamairlines.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  - Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên vietnamairlines.com trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên www.vietnamairlines.com.
  - Vietnam Airlines giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên vietnamairlines.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “www.vietnamairlines.com” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Vietnam Airlines. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
  9.2. Trách nhiệm của Ban quản lý website (Vietnam Airlines):
  - Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật như: Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; Rượu các loại; Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật,…
  - Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  - Yêu cầu Thương Nhân bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Vietnamairlines.com phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
  - Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  - Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà cung ứng/ Đối tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
  - Lưu trữ thông tin đăng ký của các Thương Nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
  - Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Thương Nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  - Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép Thương Nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên vietnamairlines.com thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.
  - Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  - Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  - Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách Hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/ Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách Hàng thông tin về Nhà cung ứng/ Đối tác, tích cực hỗ trợ Khách Hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  - Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.
  - Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Vietnam Airlines không phải chịu trách nhiệm liên đới.
  - Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.
  - Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/ Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Vietnam Airlines có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà cung ứng/ Đối tác, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;
  - Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;
  - Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.
 10. Quyền và trách nhiệm của Thương Nhân
  10.1. Quyền của Thương Nhân
  - Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng thông tin, Sản Phẩm lên website.
  - Được bán Sản Phẩm trên www.vietnamairlines.com theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;
  - Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
  - Đóng góp ý kiến cho www.vietnamairlines.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Vietnam Airlines.
  10.2. Trách nhiệm của Thương Nhân
  - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên www.vietnamairlines.com; Đảm bảo tính có hàng của các hàng hóa đăng tải trên www.vietnamairlines.com, trong trường hợp liên tục hết hàng, Vietnam Airlines.com có quyền xử lý như các điều khoản đã quy định trong các mức quy định và chế tài chung;
  - Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế;
  - Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;
  - Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;
  - Thông báo kịp thời cho Vietnam Airlines về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;
  - Cung cấp cho Vietnam Airlines và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng Sản Phẩm mà thành viên cung cấp;
  - Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên www.vietnamairlines.com. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;
  - Không sử dụng dịch vụ của www.vietnamairlines.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của www.vietnamairlines.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
  - Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do www.vietnamairlines.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của www.vietnamairlines.com trong bản Quy chế này;
  - Không được hành động gây mất uy tín của www.vietnamairlines.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của www.vietnamairlines.com.
  - Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm:
  + Thông tin về hàng hóa, dịch vụ
  + Thông tin về giá cả
  + Thông tin về điều kiện giao dịch chung
  + Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại (nếu là dịch vụ khuyến mãi)
  + Tổng chi phí thực tế Khách Hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho Thương Nhân, tổ chức cung cấp.
  + Thông tin về vận chuyển và giao nhận
  + Thông tin về các phương thức thanh toán
  - Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Vietnam Airlines khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:
  + Tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
  + Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
  + Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ;
  + Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
  - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên trang web vietnamairlines.com và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Vietnamairlines.com;
  - Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
  - Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
  - Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với www.vietnamairlines.com, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của www.vietnamairlines.com qua địa chỉ email hoặc điện thoại. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Nhà cung ứng/đối tác có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên www.vietnamairlines.com theo quy định tại hợp đồng ký với Vietnam Airlines.
  - Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà www.vietnamairlines.com hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên www.vietnamairlines.com. Trường hợp Vietnam Airlines phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, Vietnam Airlines có quyền:
  + Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
  + Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
  + Khấu trừ mọi chi phí mà www.vietnamairlines.com đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và Vietnam Airlines;
  - Bồi thường cho những thiệt hại mà Vietnam Airlines và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của www.vietnamairlines.com và/hoặc hợp đồng ký với Vietnam Airlines.
  - Cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) theo yêu cầu của Vietnam Airlines.
 11. Phân định trách nhiệm giữa Vietnam Airlines và Thương Nhân trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với Khách Hàng
  - Vietnam Airlines chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ và hướng dẫn Khách Hàng thực hiện việc khiếu nại Thương Nhân.
  - Mọi thông tin khiếu nại sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của www.vietnamairlines.com để phục vụ việc theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại của Thương Nhân. Vietnam Airlines cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.
  - Vietnam Airlines có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Thương Nhân trên www.vietnamairlines.com nếu Thương Nhân vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế và Hợp đồng mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của Thương Nhân. Vietnam Airlines không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này. 
  - Thương Nhân có trách nhiệm giải quyết triệt để khiếu nại của Khách Hàng theo đúng các chính sách đã công bố và thông tin đầy đủ cho Vietnam Airlines quá trình giải quyết khiếu nại.
  - Thương Nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền và thương mại khi đăng ký hợp tác với Vietnam Airlines.
  - Thương Nhân chịu trách nhiệm trước Vietnam Airlines và pháp luật về mọi thông tin do Thương Nhân đăng tải trên vietnamairlines.com.
  - Nếu lỗi xảy ra được xác định do sai sót của Thương Nhân thì Thương Nhân có nghĩa vụ phải phải đổi, trả hoặc gửi bổ sung sản phẩm theo yêu cầu của Khách Hàng. Mọi chi phí phát sinh của quá trình trên phải do Thương Nhân chịu trách nhiệm thanh toán.
 12. Điều khoản áp dụng
  - Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vietnamairlines.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải lên website Vietnamairlines.com
  - Trong trường hợp phải thay đổi quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thương Nhân tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi thì đồng nghĩa với việc các Thương Nhân đã chấp thuận Quy chế sửa đổi này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT Vietnamairlines.com:

 • Sàn giao dịch Thương mại điện tử Vietnamairlines.com
 • Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội. 
 • Điện thoại: (84-4) 3 8320320/ (84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375.