Hội viên Bạch kim và Vàng:
Email: vip.lotusmiles@vietnamairlines.com
Điện thoại: (+84)1900 1800
Hội viên Titan, Bạc và Đăng ký:
Email: lotusmiles@vietnamairlines.com
Điện thoại: (+84)1900 1800
Để đặt chỗ chuyến bay, vui lòng liên hệ:
(+84)1900 1100
American Express là thương hiệu được đăng ký bản quyền bởi American Express. Thẻ này là thẻ được phát hành theo nhượng quyền của American Express.
Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội, Việt Nam