Đội Bay

BOEING 787

Nhà sản xuất: Boeing

Khoảng cách tối đa (km): 15.750 km

Vận tốc (km/h): 954 km/h

Số ghế (*): 274

Sơ đồ ghế ngồi (*):

Chi tiết cabin

Tổng chiều dài: 63.73 m

Sải cánh: 60.93 m

Chiều cao: 18.76 m

Chỗ ngồi (*)

(*) Cấu hình và số lượng ghế có thể thay đổi theo tình hình khai thác thực tế

Hạng thương gia
Hạng phổ thông đặc biệt
Hạng phổ thông

AIRBUS A350

Nhà sản xuất: Airbus

Khoảng cách tối đa (km): 14.350 km

Vận tốc (km/h): 901 km/h

Số ghế (*): 305

Sơ đồ ghế ngồi (*):

Chi tiết cabin

Tổng chiều dài: 66.89 m

Sải cánh: 64.75 m

Chiều cao: 17.05 m

Chỗ ngồi (*)

(*) Cấu hình và số lượng ghế có thể thay đổi theo tình hình khai thác thực tế

Hạng thương gia
Hạng phổ thông đặc biệt
Hạng phổ thông

AIRBUS A321

Nhà sản xuất: Airbus

Khoảng cách tối đa (km): 5.600 km

Vận tốc (km/h): 950 km/h

Số ghế (*): 184

Sơ đồ ghế ngồi (*):

Chi tiết cabin

Tổng chiều dài: 44,51 m

Sải cánh: 34,1 m

Chiều cao: 11,76 m

Chỗ ngồi (*)

(*) Cấu hình và số lượng ghế có thể thay đổi theo tình hình khai thác thực tế

Hạng thương gia
Hạng phổ thông