THÔNG TIN LIÊN HỆ / IR CONTACT

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

Email: nhadautu@vietnamairlines.com