Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông

Mua trước 31/03/2020

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

53.160 JPY

CHI TIẾT

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông

Mua trước 31/03/2020

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

52.610 JPY

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông

Mua trước 31/03/2020

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

54.610 JPY

MUA VÉ

Nha Trang

Phổ thông

Mua trước 31/03/2020

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

54.150 JPY

MUA VÉ

Siem Rep

Phổ thông

Mua trước 31/03/2020

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

47.840 JPY

MUA VÉ

Bangkok

Phổ thông

Mua trước 25/12/2019

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

30.430 JPY

MUA VÉ

Yangon

Phổ thông

Mua trước 31/03/2020

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

47.470 JPY

MUA VÉ

Singapore

Phổ thông

Mua trước 25/12/2019

Khứ hồi, Bao gồm thuế phí

38.570 JPY

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)