Hành lý trả trước

Hành lý trả trước cho phép hành khách mua thêm hành lý ký gửi ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành qua website/ứng dụng hoặc phòng vé/đại lý của Vietnam Airlines. Với hành lý trả trước, hành khách được hưởng mức giá tiết kiệm lên tới 50% so với mua tại sân bay (Hành lý tính cước).

Cách mua hành lý trả trước

Hành khách có thể mua tối đa 15 kiện hành lý trả trước qua các hình thức sau:

 • Mua hành lý trả trước tại phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines;
 • Trong quá trình mua vé trực tuyến trên website và ứng dụng của Vietnam Airlines;
 • Sau khi đã xuất vé, hành khách mua hành lý trả trước tại mục “Quản lý đặt chỗ ” - “Mua dịch vụ bổ trợ” - “Hành lý trả trước”.

Quy định về trọng lượng, kích thước của hành lý trả trước

Hành lý trả trước phải đáp ứng quy định về kích thước và trọng lượng của kiện tiêu chuẩn như sau:

 • Kiện chuẩn có trọng lượng tối đa không quá 23kg.
 • Tổng kích thước ba chiều tối đa của một kiện tiêu chuẩn không quá 158cm.

Kích thước hành lý trả trước VNA.

Khi làm thủ tục tại sân bay, nếu trọng lượng hoặc kích thước hành lý ký gửi thực tế vượt quá Quy định hành lý ký gửi miễn cước và Hành lý trả trước, hành khách cần mua thêm Hành lý tính cước tại sân bay cho phần hành lý vượt quá.

Lưu ý:

 • Mua hành lý trả trước áp dụng cho vé của Vietnam Airlines (738) với hãng khai thác là Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines (trừ chặng bay khai thác bằng máy bay ATR 72).
 • Hành khách cần mua hành lý trả trước muộn nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành.
 • Hành lý trả trước có giá trị với chuyến bay và vé đã mua, được đổi ngày bay và đổi hành trình với chi phí ngang bằng hoặc cao hơn. Việc thay đổi này phải được thực hiện ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành của chặng bay mới.
 • Hành lý trả trước không được chuyển nhượng, không được hoàn, không được đổi sang các dịch vụ khác hoặc vé hành khách.
 • Riêng trường hợp hành lý trả trước được phép hoàn nếu bán kèm với vé có hành trình xuất phát từ Hàn Quốc và hoàn toàn chưa sử dụng. Mức phí hoàn bằng 25% giá trị hành lý trả trước chưa sử dụng.

Mức giá mua hành lý trả trước

Để tìm hiểu tiêu chuẩn và mức giá mua hành lý trả trước, hành khách sử dụng tính năng Tra cứu hành lý hoặc tham khảo bảng giá chi tiết.


Hành lý tính cước tại sân bay

Khi làm thủ tục tại sân bay, hành lý tính cước được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Số kiện, trọng lượng và/hoặc kích thước của hành lý ký gửi thực tế vượt quá Quy định hành lý ký gửi miễn cước và hành khách chưa mua Hành lý trả trước, hoặc
 • Số kiện, trọng lượng hoặc kích thước hành lý ký gửi thực tế vượt quá Quy định hành lý ký gửi miễn cước và Hành lý trả trước, hành khách có thể mua thêm Hành lý tính cước tại sân bay cho phần hành lý vượt quá.

Cách mua hành lý tính cước tại sân bay

Hành khách có thể mua thêm hành lý tính cước tại các quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines. Hành lý tính cước mua tại sân bay được chia thành ba loại: kiện mua thêm tiêu chuẩn, kiện quá kích thước chuẩn và kiện quá trọng lượng chuẩn.

Tiêu chuẩn hành lý tính cước tại sân bay

Kiện mua thêm tiêu chuẩn

Trên hành trình nội địa và quốc tế, kiện mua thêm trên các chặng bay do Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác có mức trọng lượng tối đa 23kg và tổng kích thước ba chiều của một kiện không quá 158cm.

Kiện quá kích thước chuẩn

Kiện hành lý vượt kích thước chuẩn có tổng kích thước ba chiều từ 158cm đến 203cm.

Kiện quá trọng lượng chuẩn

Trên hành trình nội địa và quốc tế, kiện quá trọng lượng chuẩn được tính từ 23kg đến 32kg.

Lưu ý: Nếu một kiện vượt quá trọng lượng chuẩn, quá kích thước chuẩn, hành khách phải trả giá cước kiện mua thêm tiêu chuẩn (ngoài tiêu chuẩn hành lý miễn cước, không tính kiện đã mua hành lý trả trước) + giá cước thu thêm quá trọng lượng chuẩn + giá cước thu thêm quá kích thước chuẩn.

Mức giá mua hành lý tính cước tại sân bay

Hành khách xem chi tiết mức giá mua hành lý tính cước tại sân bay tại đây.