Làm thủ tục trực tuyến

Với hình thức làm thủ tục trực tuyến, hành khách có thể chủ động làm thủ tục trên website hoặc ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

Làm thủ tục tại kiosk

Hành khách chủ động làm thủ tục và lấy thẻ lên máy bay ngay tại kiosk.

Làm thủ tục tại sân bay

Vietnam Airlines cung cấp thông tin hữu ích giúp hành khách chủ động làm thủ tục tại sân bay như: thời gian làm thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị và một số lưu ý khác.