Xuất hóa đơn VAT điện tử

Điều kiện xuất hóa đơn VAT điện tử

  • Hành khách khai báo thông tin để xuất hóa đơn VAT điện tử trong vòng 72h sau khi hoàn thành mua vé và dịch vụ bổ trợ.
  • Chỉ xuất hóa đơn VAT điện tử cho các giao dịch thanh toán bằng VND.
  • Lưu ý: Tờ hành trình/Phiếu thu vé điện tử có thể được sử dụng như hóa đơn VAT. Tuy nhiên, từ ngày 01/11/2020, Tờ hành trình/Phiếu thu vé điện tử sẽ không được coi là hoá đơn VAT để thanh toán, khấu trừ thuế với cơ quan, doanh nghiệp.


Hướng dẫn xuất hóa đơn VAT điện tử

Hành khách xuất hóa đơn VAT điện tử theo một trong hai cách sau:

Cách 1 - Truy cập trang Khai báo xuất hóa đơn trực tuyến 

Bước 1: Hành khách truy cập trang Khai báo xuất hóa đơn trực tuyến và điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Xác nhận thông tin và chọn “Đăng ký”.

Bước 3: Hệ thống xác nhận đăng ký thành công, hóa đơn điện tử sẽ được gửi về địa chỉ email của hành khách trong vòng 02 ngày kể từ ngày hoàn tất đăng ký.

Cách 2 - Truy cập mục "Quản lý đặt chỗ" trên website/ứng dụng của Vietnam Airlines

Bước 1: Hành khách truy cập website/ứng dụng của Vietnam Airlines, tại mục “Quản lý đặt chỗ”, chọn thẻ "Mã đặt chỗ/Số vé điện tử", sau đó nhập thông tin Mã đặt chỗ hoặc Số vé điện tử và Họ, chọn “Tìm kiếm”, tiếp tục chọn “Thêm dịch vụ”.

Bước 2: Tại cửa sổ “Quản lý đặt chỗ”, hành khách kéo đến mục “Hỗ trợ sau bán” và chọn “Xuất hóa đơn”.

Bước 3: Hành khách được chuyển hướng đến trang Khai báo xuất hóa đơn trực tuyến. Tại đây, hành khách thực hiện theo hướng dẫn như Cách 1 ở trên.