Mua dặm xét hạng

Hội viên mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng còn thiếu để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc nâng hạng cao hơn.

Mua & Chuyển nhượng dặm thưởng

Hội viên có thể mua dặm thưởng từ chương trình hoặc chuyển nhượng dặm thưởng cho người thân, bạn bè.