Trên các đối tác khác

Đối tác tài chính, ngân hàng

Hội viên Bông Sen Vàng có thể hưởng ưu đãi và tích lũy dặm khi chi tiêu bằng thẻ đồng thương hiệu, thẻ thanh toán và thẻ tín dụng của các ngân hàng là đối tác của Vietnam Airlines. Tham khảo chi tiết ưu đãi của các ngân hàng dưới đây.

Thẻ đồng thương hiệu

VIETCOMBANK TECHCOMBANK SACOMBANK VPBANK VIB

STANDARD
CHARTERED 
VIETINBANK TPBANK SEABANK SUMITOMO
MITSUI 

Thẻ đồng thương hiệu đầu tiên của Vietnam Airlines và SeABank dành cho doanh nghiệp: Thẻ SeAMileage


 
 
 
 

Thẻ của các ngân hàng khác


BIDV CITI BANK HSBC MBBANK

PVCOMBANK SHINHANBANK      

  • Hội viên Bông Sen Vàng cần cung cấp số thẻ Bông Sen Vàng khi đăng ký phát hành mới thẻ đồng thương hiệu của Vietnam Airlines với các ngân hàng đối tác.
  • Hội viên Bông Sen Vàng cần liên hệ với các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng đối tác của Vietnam Airlines để biết thêm thông tin về việc phát hành thẻ đồng thương hiệu, thẻ tín dụng khác…
  • Dặm thưởng tích lũy được từ việc chi tiêu thẻ đồng thương hiệu hoặc các loại thẻ tín dụng khác sẽ có thời hạn 3 năm kể từ tháng được cộng.
  • Dặm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của hội viên từ 2-6 tuần tùy thuộc vào kỳ gửi sao kê của từng ngân hàng đối tác.
  • Khi hội viên kiểm tra tài khoản và dặm chưa được cộng vào tài khoản sau thời gian quy định của chương trình, hội viên có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của các ngân hàng đối tác.

Hội viên Bông Sen Vàng được tích lũy dặm khi sử dụng dịch vụ của đối tác phi hàng không. Vui lòng nhấn vào hình logo đối tác dưới đây để tham khảo cơ chế cộng dặm.
Đối tác viễn thông

Hội viên Bông Sen Vàng có thể tích lũy dặm khi sử dụng dịch vụ của các đối tác viễn thông. Vui lòng nhấn vào hình logo đối tác dưới đây để tham khảo cơ chế cộng dặm.
Đối tác mua sắm

Hội viên Bông Sen Vàng được tích lũy dặm khi sử dụng dịch vụ của đối tác phi hàng không. Vui lòng nhấn vào hình logo đối tác dưới đây để tham khảo cơ chế cộng dặm.


Hội viên Bông Sen Vàng được tích lũy dặm khi sử dụng dịch vụ của đối tác phi hàng không. Vui lòng nhấn vào hình logo đối tác dưới đây để tham khảo cơ chế cộng dặm.