Lưu ý:
- Giá vé không bao gồm suất ăn/đồ ăn nhẹ và đồ uống trên máy bay. 
- Hành lý xách tay: 07kg theo tiêu chuẩn của Pacific Airlines.
- Hành lý ký gửi miễn cước: theo tiêu chuẩn của Vietnam Airlines.
- Hành lý đặc biệt: theo tiêu chuẩn của Pacific Airlines.
- Dịch vụ đặc biệt: không áp dụng.

Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh

Từ 99.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội

Từ 99.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Từ 99.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Từ 99.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh- Vinh

Từ 99.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Từ 69.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Đà Nẵng- TP. Hồ Chí Minh

Từ 69.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc

Từ 69.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh

Từ 69.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

Từ 69.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh

Từ 69.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

15/09/2020 - 31/10/2020

Mua ngay

ĐẶT CHUYẾN ĐI

 • Người lớn

  (>=12years)
  1
 • Trẻ em

  (2-<12years)
  0
 • Trẻ sơ sinh

  (<2years)
  0

Phòng 1

Phòng 2

Phòng 3