Mua & Tặng Dặm

Mua Để Nâng Hạng Thẻ

Vì sao hội viên muốn mua dặm xét hạng hoặc chuyến bay xét hạng?

Để duy trì hoặc nâng hạng thẻ, hội viên cần tích lũy đủ dặm xét hạng hoặc chuyến bay xét hạng theo tiêu chí của chương trình. Tuy nhiên, trong trường hợp hội viên còn thiếu dặm hoặc chuyến bay xét hạng để duy trì/nâng hạng thẻ trong kỳ xét hạng của mình, hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng còn thiếu từ chương trình Bông Sen Vàng

Đơn giá:

 • Dặm xét hạng: 2.350 VNĐ/ 1 dặm (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 0,1 USD/dặm (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam). Dặm xếp hạng được bán theo gói với giá trị 1.000 dặm/ gói và tối thiểu 2.000 dặm cho mỗi lần mua.
 • Chặng bay xét hạng: 2.350.000 VNĐ/chuyến bay (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 100 USD/chuyến bay (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam). Áp dung tối thiểu 2 chuyến bay cho 1 lần mua.

Cách thức Mua dặm hoặc chuyến bay xét hạng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm xét hạng hoặc Yêu cầu mua chuyến bay xét hạng

- Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm/chuyến bay xét hạng tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Hội viên sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 5 ngày nếu hội viên có địa chỉ tại Việt Nam và 20 ngày nếu hội viên có địa chỉ ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều khoản áp dụng

 • Dặm/chuyến bay xét hạng đã mua dùng để xét hạng thẻ theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
 • Quý khách có thể mua số dặm/chặng bay xét hạng còn thiếu cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng;
 • Dặm/chặng bay xét hạng đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;
 • Dặm xét hạng đã mua có giá trị để lấy thưởng và tuân theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
 • Trong trường hợp quý khách mua dặm/chặng bay xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết  đã được sự đồng ý của người nhận;
 • Trong trường hợp không đồng ý nhận thẻ và dặm/chặng bay cho tặng, người được cho tặng phải thông báo và gửi lại thẻ cho Trung tâm Bông Sen Vàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ thực hiện việc thay đổi hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản của người được cho tặng.

Mua Dặm Thưởng

Vì sao hội viên muốn mua dặm thưởng?

Trong trường hợp hội viên cần 3.000 dặm để lấy thưởng nhưng trong tài khoản chỉ có 2.300 dặm thưởng. Hội viên cần mua thêm gói 1.000 dặm để lấy thưởng, 300 dặm thưởng còn lại sẽ được cộng vào tài khoản của hội viên để có thể sử dụng cho những mục đích khác trong tương lai.

Đơn giá:

 • 575.000 VNĐ / 1.000 dặm (áp dụng tại Việt Nam)
 • 25 USD / 1.000 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Lưu ý: Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế và phí. Dặm thưởng được bán theo từng gói, mỗi gói có trị giá 1.000 dặm.

Cách thức để mua dặm thưởng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm thưởng.

Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Điều kiện áp dụng:

 • Dặm đã mua không được hoàn trả lại tiền, chỉ có giá trị để lấy thưởng, và không được tính khi xét hạng thẻ.
 • Thời hạn dặm thưởng tuân theo các quy định của chương trình Bông Sen Vàng.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
 • Ngoài ra còn có thể có các điều kiện hạn chế bổ sung khác.

Chuyển Nhượng Dặm Thưởng

Vì sao hội viên muốn chuyển nhượng dặm thưởng?

Hành trình HAN – SGN - HAN yêu cầu 26.000 dặm đề lấy vé thưởng. Hội viên đang có 24.300 dặm và còn thiếu 1.700 dặm để lấy thưởng cho hành trình trên. Như vậy, Hội viên cần tối thiểu 2.000 dặm cho việc lấy thưởng này từ một Hội viên khác của chương trình Bông Sen Vàng. Số dặm thừa (300 dặm) sẽ được cộng vào tài khoản của Hội viên được tặng dặm nhưng không dùng để xét hạng thẻ. Số tiền mà Hội viên nhận dặm chuyển nhượng phải thanh toán cho chương trình Bông Sen Vàng sẽ là 705.000 VNĐ, bao gồm các chi phí như sau:

 • Phí chuyển nhượng tính trên dặm: 2.000 dặm = 470.000 VNĐ
 • Phí thực hiện cho 1 lần chuyển nhượng: 235.000 VNĐ

Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ quý khách chuyển nhượng dặm thưởng trong tài khoản của mình cho bạn bè, người thân. Cả người cho và người nhận dặm thưởng phải là hội viên của chương trình Bông Sen Vàng.

Đơn giá:

 • 235.000 VNĐ cho 1.000 dặm cùng với phí chuyển nhượng 235,000 VNĐ/ giao dịch (áp dụng tại Việt Nam) 
 • 10 USD cho 1.000 dặm cùng với phí chuyển nhượng 10 USD/ 1 giao dịch (áp dụng khi thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam)
 • Dặm thưởng được chuyển nhượng theo gói, mỗi gói trị giá 1.000 dặm.

Cách thức chuyển nhượng dặm thưởng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu chuyển nhượng dặm thưởng

- Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các Văn phòng chi nhánh của Vietnam Airlines.

Một số điều cần lưu ý:

 • Yêu cầu chuyển nhượng dặm phải có chữ ký của cả người cho và người nhận.
 • Người nhận dặm sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí và phải xuất trình thẻ hội viên,CMT hoặc Hộ Chiếu gốc của cả người chuyển nhượng và người nhận khi lấy vé thưởng hoặc khi thanh toán.
 • Dặm chỉ có giá trị lấy thưởng và không có giá trị xét hạng.
 • Dặm đã cho tặng không được hoàn trả lại vào tài khoản của người cho tặng.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Đổi Dặm thưởng sang Dặm/Chặng bay xét hạng

Chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

Từ 1/12/2019, hội viên được quyền chuyển đổi từ dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để nâng hạng thẻ BSV. Đơn giá chuyển đổi như sau:

 • Tại thị trường Việt Nam

- 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

- Phí chuyển đổi: 235.000 đồng/1 giao dịch.

 • Tại thị trường nước ngoài

- 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

- Phí chuyển đổi: 10 USD/1 giao dịch. 

Số dặm/chặng bay xét hạng chuyển đổi được tính theo gói, mỗi gói là 1.000 dặm xét hạng/1 chặng bay xét hạng.

Số dặm/chặng bay tối đa được chuyển đổi là 20.000 dặm xét hạng hoặc 20 chặng bay xét hạng trong một năm lịch (Từ 1/1 đến 31/12).

Lưu ýChỉ thực hiện chuyển đổi trong tài khoản của hội viên, không chuyển đổi giữa các tài khoản.

Cách thức chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng trên website hoặc Vietnam Airlines Mobile App

Cách 2: Thực hiện chuyển đổi tại chi nhánh Vietnam Airlines

Điền thông tin vào mẫu Yêu cầu chuyển đổi dặm.

Nộp đơn và thanh toán tiền phí thực hiện chuyển đổi dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

- Dặm/chặng bay xét hạng sau khi được cộng vào tài khoản của Quý hội viên sẽ được sử dụng để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc để nâng hạng thẻ cao hơn theo quy định Chương trình Bông Sen Vàng và không được hoàn lại.