Nếu hành khách không thể thực hiện chuyến bay đúng với lịch trình và tự nguyện muốn hoàn vé hoặc thực hiện thay đổi (bao gồm đổi vé và hủy đặt chỗ), hành khách vui lòng tham khảo hướng dẫn của Vietnam Airlines cho các trường hợp dưới đây.

Hoàn vé tự nguyện

Việc hoàn vé tự nguyện được áp dụng theo điều kiện của giá vé. Để hoàn vé đã mua trên website/app của Vietnam Airlines, Quý khách có thể lựa chọn các hình thức sau:

Lưu ý: 

 • Yêu cầu hoàn vé phải được gửi từ địa chỉ thư điện tử mà Quý khách đã đăng ký trong quá trình đặt chỗ, mua vé. 
 • Điều kiện giá vé và phí hoàn được hiển thị trong quá trình mua vé. Quý khách vui lòng đọc kỹ thông tin để biết điều kiện hoàn của vé. Trường hợp vé có điều kiện được phép hoàn, Vietnam Airlines sẽ tiến hành hoàn ngay sau khi Quý khách gửi yêu cầu. Thông báo kết quả hoàn vé sẽ được gửi đến địa chỉ email Quý khách đã đăng ký. 
 • Đối với vé thanh toán sau tại các chi nhánh ngân hàng, cửa hàng tiện ích, Quý khách vui lòng thực hiện tại các phòng vé của Vietnam Airlines tại Việt Nam.

Đổi vé tự nguyện

Đổi vé tự nguyện là trường hợp hành khách muốn đổi hành trình, đổi chuyến bay, đổi hạng dịch vụ. Để tránh phí bỏ chỗ (phí noshow), hành khách cần thay đổi sang chuyến bay/hạng dịch vụ mới ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay cũ.

Điều kiện chung

Chức năng đổi vé trên website/app của Vietnam Airlines chỉ áp dụng đối với vé đáp ứng các điều kiện sau:

 • Vé mua trên website hoặc app Vietnam Airlines;
 • Giá vé có điều kiện được phép đổi;
 • Chỉ đổi vé sang hành trình/loại vé có mức giá mới bằng hoặc cao hơn. Hành khách trả chênh lệch giá vé phát sinh (nếu có);
 • Chỉ đổi vé sang cùng loại hành trình (một chiều hoặc khứ hồi);
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp;
 • Với những trường hợp đặc biệt, hành khách vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ onlinesupport@vietnamairlines.com.

Lưu ý: Đối với đặt chỗ có trẻ em dưới 2 tuổi, vui lòng gửi yêu cầu đổi vé đến onlinesupport@vietnamairlines.com.

Hướng dẫn đổi vé

Đối với vé xuất trước ngày 18/4/2024, hành khách lựa chọn một trong các cách sau:

Đối với vé xuất từ ngày 18/4/2024, hành khách lựa chọn một trong các cách sau:


Hủy đặt chỗ tự nguyện

Hủy đặt chỗ tự nguyện là trường hợp hành khách muốn hủy một hoặc nhiều chặng bay trong hành trình và không hoàn vé. Để tránh phí bỏ chỗ (phí noshow), hành khách cần thay đổi sang chuyến bay mới hoặc hoàn vé ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay cũ.

Hành khách hủy đặt chỗ tự nguyện trên website/app của Vietnam Airlines lưu ý một số thông tin sau:

 • Các dịch vụ bổ trợ không được thay đổi/hoàn.
 • Đối với các hạng vé có điều kiện không được thay đổi hoặc hoàn vé, sau khi hủy đặt chỗ, hành khách sẽ không được dùng vé để thay đổi hoặc hoàn. Vui lòng tham khảo điều kiện giá vé tại đây.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ

Chức năng hủy đặt chỗ chỉ áp dụng cho vé mua trên website/app của Vietnam Airlines. Hành khách tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Hành khách truy cập website vietnamairlines.com, tại mục “Quản lý đặt chỗ”, sau khi nhập thông tin Mã đặt chỗ (PNR) và Họ, chọn “Tìm kiếm”, tiếp tục chọn “Thêm dịch vụ”.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 1.

Bước 2: Tại cửa sổ “Quản lý đặt chỗ”, hành khách kéo đến mục “Hỗ trợ sau bán” và chọn “Hủy đặt chỗ (hủy chỗ, không hoàn vé)”.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 2.

Bước 3: Tại cửa sổ “Yêu cầu hủy đặt chỗ”, chọn hành khách, hành trình cần hủy chỗ và chấp nhận Điều kiện hủy đặt chỗ, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 3.1.

Hành khách xác nhận thông tin hủy đặt chỗ hoặc có thể điều chỉnh lựa chọn hủy đặt chỗ.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 3.2.

Hành khách nhập mã OTP đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký khi mua vé.

 Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 3.3.

Bước 4: Sau khi hoàn tất thao tác, thư xác nhận Hủy đặt chỗ thành công sẽ được gửi tới địa chỉ email của hành khách.

Hướng dẫn đặt lại chỗ

Để đặt lại chỗ đã hủy, hành khách liên hệ bộ phận trợ giúp của Vietnam Airlines trong thời hạn sử dụng của vé với một trong các cách sau: