Dịch vụ ưu tiên tại sân bay SkyPriority

SkyPriority bao gồm các dịch vụ mặt đất cao cấp nhất dành cho hành khách khi bay cùng Vietnam Airlines.

Đối tượng được hưởng quyền lợi SkyPriority

SkyPriority là chương trình cao cấp nhất dành cho hành khách khi bay cùng Vietnam Airlines. SkyPriority bao gồm các quyền ưu tiên dành riêng cho hành khách khi thực hiện chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác hoặc chuyến bay do liên minh SkyTeam khai thác.

Các đối tượng được hưởng quyền lợi SkyPriority:

  • Hội viên đi hạng Nhất và hạng Thương gia.
  • Hội viên thẻ Bạch kim và hạng thẻ Triệu dặm.
  • Hội viên SkyTeam Elite Plus.

Các quyền lợi SkyPriority

Dịch vụ cao cấp nhất sẽ được kích hoạt từ thời điểm hành khách đến sân bay cho đến khi đã tiếp đất an toàn.

Ưu tiên làm thủ tục: Tại sân bay, hành khách đến thẳng quầy làm thủ tục ưu tiên SkyPriority để được nhân viên hỗ trợ thực hiện check-in nhanh nhất.

Ưu tiên lên xuống tàu bay: Hành khách sẽ sử dụng xe riêng đưa đón ra máy bay, ưu tiên di chuyển lên tàu bay và sử dụng lối lên xuống chuyên biệt.

Ưu tiên hành lý: Hành lý của hành khách sẽ được gắn thẻ ưu tiên SkyPriority, đảm bảo thời gian gửi và nhận hành lý sớm.

Ưu tiên làm thủ tục an ninh và xuất nhập cảnh: Hành khách lưu ý, dịch vụ này không được cung cấp tại tất cả các sân bay.

Lưu ý: Một vài quyền lợi SkyPriority có thể bị hạn chế tùy thuộc vào khả năng cung cấp của từng sân bay và hội viên trong liên minh SkyTeam.