Điều kiện sử dụng Cookies

Cookies là gì?

Cookies là số nhận dạng chữ được tải xuống và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Quý khách khi Quý khách truy cập Website. Mỗi khi Quý khách truy cập lại Website, hệ thống của Vietnam Airlines có thể nhận dạng thiết bị của Quý khách, lưu thông tin về lượt truy cập, khách truy cập và tự động đăng nhập khi cần thiết. Vietnam Airlines sử dụng cookies để giúp Quý khách truy cập Website dễ dàng hơn.

Cookies có thể được dùng để cá nhân hóa việc sử dụng Website, ví dụ:

 • Hiển thị cài đặt điều hướng liên quan;
 • Ghi nhớ tùy chọn của khách truy cập;
 • Giúp người sử dụng trải nghiệm tốt hơn, và
 • Hạn chế số lượng quảng cáo được hiển thị.

Bằng cách nhấp vào "Đồng ý" khi thông báo cookies hiển thị, Quý khách đồng ý  cho cookies được đặt và đọc trên website www.vietnamairlines.com và các tên miền phụ liên kết.

Vietnam Airlines sử dụng cookies trên Website như thế nào?

Website Vietnam Airlines sử dụng các loại cookies khác nhau cho những mục đích chính sau:

 • Khi Quý khách truy cập Website Vietnam Airlines lần đầu tiên, cookies sẽ cho phép lưu trữ tùy chọn điều hướng của Quý khách như ngôn ngữ, quốc gia
 • Website Vietnam Airlines sử dụng phân tích Google Analytics
 • Cookies lưu trữ hành trình Quý khách tìm kiếm và các thông tin liên quan

Dưới đây là các thông tin chi tiết về cookies.

1. Cookies thiết yếu

Đây là những cookies cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ có sẵn thông qua Website Vietnam Airlines và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Vì đây là các cookies thiết yếu cho phép Quý khách nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Quý khách không thể từ chối chúng. Quý khách có thể chặn hoặc xóa cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

2. Cookies chức năng

Các cookies này cho phép Quý khách sử dụng các tính năng chính trên Website Vietnam Airlines và truy cập vào các khu vực an toàn của Website như mua vé hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt cookies, Quý khách sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

 • Không thể truy cập được một số mục của Website;
 • Hạn chế các dịch vụ Vietnam Airlines có thể cung cấp cho Quý khách;
 • Vietnam Airlines không thể ghi nhớ các tùy chọn của Quý khách.

Vietnam Airlines không dùng dữ liệu thu thập được từ các cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3. Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép Vietnam Airlines nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Quý khách.

Ngoài ra, cookies này cho phép thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng Website bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Website. Khi sử dụng các cookies này, Vietnam Airlines tính và phân tích số lượng sản phẩm và dịch vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Vietnam Airlines chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình (Sabre, Google, FPT, Akamai, Goquo, Insider).

Vietnam Airlines không dùng dữ liệu thu thập được từ các cookies này cho các mục đích tiếp thị.

4. Cookies cá nhân hóa

Những cookies này giúp Vietnam Airlines tùy chỉnh Website khi Quý khách sử dụng và cho phép Vietnam Airlines ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Quý khách.

Dữ liệu mà các cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Quý khách thực hiện.

Khi tắt những cookies này, Quý khách có thể gặp một số bất tiện như sau:

 • Một số trang trên www.vietnamairlines.com sẽ không thể hiển thị chính xác (ví dụ chương trình khách hàng thường xuyên);
 • Hỗ trợ trực tuyến mà Vietnam Airlines cung cấp bị hạn chế;
 • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

5. Cookies tiếp thị và quảng cáo

Những cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Quý khách. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Quý khách.

Những cookies này cho phép Vietnam Airlines xác định:

 • Nội dung trang web Quý khách truy cập;
 • Chuyến bay Quý khách tìm kiếm;
 • Thông tin Quý khách chia sẻ khi đăng ký trên website khác;
 • Trang và website quý khách truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website Vietnam Airlines.

Cookies tiếp thị được cài đặt trên Website Vietnam Airlines bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Vietnam Airlines và nhà quảng cáo. Những cookies này được sử dụng để:

 • Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website Vietnam Airlines;
 • Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
 • Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
 • Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Quý khách muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website Vietnam Airlines.

Bảo mật dữ liệu

Vietnam Airlines cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu của Quý khách. Theo đó, Vietnam Airlines tuân thủ hai nguyên tắc sau:

 • Vietnam Airlines không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Vietnam Airlines không sử dụng cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
 • Vietnam Airlines không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Vietnam Airlines.

Nếu Quý khách sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Quý khách sử dụng nhiều trình duyệt web khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Quý khách có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

Cookies quản lý và cài đặt trình duyệt

Quý khách có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để tắt cookies nếu muốn.

Để hỗ trợ Quý khách thực hiện quy trình chặn cookies mới, nhận thông báo về cookies mới hoặc tắt cookies, Vietnam Airlines cung cấp đường link dẫn tới bộ phận "Trợ giúp" của một số trình duyệt phổ biến nhất như sau: