Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 3,960,600

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 4.795.200

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 3.788.200

MUA VÉ

Paris

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 4.456.300

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 6,287,800

MUA VÉ

London

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 5.687.200

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 4.209.300

MUA VÉ

Fukuoka

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 4.336.700

MUA VÉ

Nagoya

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 4.546,700

MUA VÉ

Seoul

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 3.225.000

MUA VÉ

Bussan

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 3.504.500

MUA VÉ

Đài Bắc

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

IDR 4.567.400

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)