Mua & Tặng Dặm

Mua Dặm Xét Hạng

Mua Dặm Xét Hạng

Mua dặm hoặc chuyến bay xét hạng

Quý hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng còn thiếu để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc nâng hạng cao hơn

Đơn giá áp dụng từ 15/02/2023

 • Dặm xét hạng: 2.200.000 VND/1.000 dặm (Giá bán tại Việt Nam, chưa bao gồm VAT) hoặc 100 USD/1.000 dặm (ngoài Việt Nam). Dặm xét hạng được bán theo gói với giá trị 1.000 dặm/gói.
 • Chặng bay xét hạng: 2.200.000 VND/chuyến bay (Giá bán tại Việt Nam, chưa bao gồm VAT) hoặc 100 USD/chuyến bay (ngoài Việt Nam). 

Cách thức Mua

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm xét hạng hoặc Yêu cầu mua chuyến bay xét hạng

- Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm/chuyến bay xét hạng tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Hội viên sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 5 ngày nếu hội viên có địa chỉ tại Việt Nam và 20 ngày nếu hội viên có địa chỉ ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều khoản áp dụng

 • Dặm/chuyến bay xét hạng đã mua dùng để xét hạng thẻ theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
 • Quý khách có thể mua số dặm/chặng bay xét hạng còn thiếu cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng;
 • Dặm/chặng bay xét hạng đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;
 • Dặm xét hạng đã mua có giá trị để lấy thưởng và tuân theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
 • Trong trường hợp quý khách mua dặm/chặng bay xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết  đã được sự đồng ý của người nhận;
 • Trong trường hợp không đồng ý nhận thẻ và dặm/chặng bay cho tặng, người được cho tặng phải thông báo và gửi lại thẻ cho Trung tâm Bông Sen Vàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ thực hiện việc thay đổi hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản của người được cho tặng.

Quý hội viên có thể mua thẻ Bạch Kim/Vàng/Titan cho bản thân hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân. Không cần bay mà vẫn có thẻ ngay.

MUA Thẻ
LOTUSMILES
Bạch kim Vàng TitanHình ảnh thẻ
Giá mua tại Việt Nam từ ngày 15/02/2023
(Chưa bao gồm VAT)
110.000.000 VND  66.000.000 VND  33.000.000 VND 
Giá mua tại nước ngoài 5.000 USD 3.000 USD 1.500 USD

Chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

Hội viên Lotusmiles được chuyển đổi dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để gia hạn hoặc nâng hạng thẻ. Đơn giá chuyển đổi như sau:

 • Tại thị trường Việt Nam

- 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

- Phí chuyển đổi: 210.000 đồng/1 giao dịch (Chưa bao gồm VAT).

 • Tại thị trường nước ngoài

- 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

- Phí chuyển đổi: 10 USD/1 giao dịch

Số dặm/chặng bay xét hạng chuyển đổi được tính theo gói, mỗi gói là 1.000 dặm xét hạng/1 chặng bay xét hạng.

Số dặm/chặng bay tối đa được chuyển đổi là 20.000 dặm xét hạng hoặc 20 chặng bay xét hạng trong một năm lịch (Từ 1/1 đến 31/12).

Lưu ýChỉ thực hiện chuyển đổi trong tài khoản của hội viên, không chuyển đổi giữa các tài khoản.

Cách thức chuyển đổi

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng trên website hoặc Vietnam Airlines Mobile App

Cách 2: Thực hiện chuyển đổi tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào mẫu Yêu cầu chuyển đổi dặm.

- Nộp đơn và thanh toán tiền phí thực hiện chuyển đổi dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

- Dặm/chặng bay xét hạng sau khi được cộng vào tài khoản của Quý hội viên sẽ được sử dụng để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc để nâng hạng thẻ cao hơn theo quy định Chương trình Bông Sen Vàng và không được hoàn lại.


Mua & Chuyển Nhượng Dặm Thưởng

Mua dặm thưởng

Trường hợp muốn lấy thưởng nhưng trong tài khoản không đủ dặm, Quý hội viên có thể mua thêm dặm thưởng từ chương trình Bông Sen Vàng. 

Ngoài ra, Quý hội viên cũng có thể mua dặm thưởng để tặng cho bạn bè, người thân.

Đơn giá áp dụng từ 15/02/2023

 • 550.000 VND / 1.000 dặm (áp dụng tại Việt Nam, chưa bao gồm VAT)
 • 25 USD / 1.000 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)
Điều kiện áp dụng
 • Dặm thưởng được bán theo từng gói, mỗi gói có trị giá 1.000 dặm.
 • Dặm đã mua không được hoàn trả lại tiền, chỉ có giá trị để lấy thưởng, và không được tính khi xét hạng thẻ.
 • Thời hạn dặm thưởng tuân theo các quy định của chương trình Bông Sen Vàng.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi và được thông báo trên website www.vietnamairlines.com

Các cách mua dặm thưởng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên website www.vietnamairlines.com hoặc mobile app Vietnam Airlines  thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm thưởng.

Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines. Dặm mua sẽ được cộng vào tài khoản của Quý hội viên.

Chuyển nhượng dặm thưởng

Hội viên Bông Sen Vàng có thể chuyển nhượng dặm thưởng trong tài khoản của mình cho bạn bè, người thân để lấy thưởng hoặc làm quà tặng.

Đơn giá:

 • 210.000 VND/1.000 dặm (Giá áp dụng tại Việt Nam và chưa bao gồm VAT) 
 • 10 USD/1.000 dặm (áp dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Điều kiện áp dụng

 • Yêu cầu chuyển nhượng dặm phải có chữ ký của cả người cho và người nhận.
 • Người nhận dặm sẽ thanh toán phí nhận dặm chuyển nhượng và xuất trình thẻ hội viên, CCCD hoặc hộ chiếu gốc của người chuyển nhượng và người nhận dặm khi thanh toán.
 • Dặm chỉ có giá trị lấy thưởng và không có giá trị xét hạng.
 • Dặm đã chuyển nhượng không được hoàn trả.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi và được thông báo trên website www.vietnamairlines.com

Các cách chuyển nhượng dặm thưởng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên website www.vietnamairlines.com hoặc mobile app Vietnam Airlines và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Chuyển nhượng tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu chuyển nhượng dặm thưởng

- Nộp đơn và thanh toán tiền chuyển nhượng dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Gia hạn dặm thưởng

 • Hội viên được gia hạn dặm thưởng sắp hết hạn trong vòng 6 tháng tính từ ngày thực hiện việc gia hạn
 • Dặm thưởng được gia hạn theo gói, mỗi gói 500 dặm, gia hạn tối thiểu 1 gói
 • Dặm thưởng đã gia hạn có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày hết hạn ban đầu trước khi thực hiện việc gia hạn (Nếu dặm gia hạn là tổng của nhiều gói dặm hết hạn, thời hạn 12 tháng sẽ áp dụng cho từng gói).
 • Dặm thưởng được gia hạn không có giá trị xét hạng thẻ và không được hoàn lại trong mọi trường hợp

Đơn giá:

 • 100.000 VND / 500 dặm (Giá áp dụng tại Việt Nam và chưa bao gồm VAT)
 • 5 USD / 500 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Cách thức Gia hạn dặm thưởng

 • Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện gia hạn dặm trực tuyến
 • Cách 2: Thực hiện tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu Gia hạn dặm thưởng.

- Nộp đơn và thanh toán tiền gia hạn dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.Khôi phục dặm thưởng hết hạn

 • Hội viên được khôi phục dặm thưởng đã hết hạn trước ngày thực hiện khôi phục 6 tháng.
 • Giao dịch thực hiện theo gói, mỗi gói 500 dặm, khôi phục tối thiểu 1 gói.
 • Dặm thưởng có hiệu lực mới là 06 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch thành công và được làm tròn đến ngày cuối cùng của tháng thứ 6.
 • Dặm thưởng được khôi phục không có giá trị xét hạng thẻ và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Đơn giá:

 • 100.000 VND / 500 dặm (Giá áp dụng tại Việt Nam và chưa bao gồm VAT)
 • 5 USD / 500 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Cách thức Khôi phục dặm thưởng

 • Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện khôi phục dặm hết hạn trực tuyến
 • Cách 2: Thực hiện tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu Khôi phục dặm thưởng.

- Nộp đơn và thanh toán tiền khôi phục dặm hết hạn tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.