Vietnam Airlines xin thông báo từ ngày 26/9/2023 các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh và Singapore sẽ được chuyển từ nhà ga T4 sang T3 - sân bay quốc tế Changi. Đối với chuyến bay liên danh do Pacific Airlines khai thác, chúng tôi vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T4. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.