Loading...

Hành khách cần thay đổi kế hoạch đi lại trước những biến động của dịch bệnh Covid-19? Chính sách hoàn đổi vé linh hoạt của Vietnam Airlines luôn ưu tiên đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.

Từ ngày 27/05/2022, Vietnam Airlines khôi phục chính sách hoàn đổi theo quy định thông thường của giá vé. Hành khách vui lòng tham khảo thông tin về điều kiện giá vé tại đây.

Chúng tôi duy trì quy trình xử lý hoàn/đổi vé như sau:

Đối với vé mua tại Phòng vé/Đại lý: Quý khách vui lòng liên hệ nơi xuất vé hoặc các Phòng vé của Vietnam Airlines hoặc Quý khách có thể nhập Mẫu yêu cầu hoàn/đổi vé tại đây (không áp dụng đối với vé xuất tại thị trường Việt Nam và Mỹ).

Đối với vé mua trên website/ứng dụng di động: Quý khách vui lòng gửi yêu cầu hoàn/đổi vé đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng qua địa chỉ email onlinesupport@vietnamairlines.com hoặc Quý khách có thể nhập Mẫu yêu cầu hoàn/đổi vé tại đây.