Loading...

Điều Kiện Sử Dụng Trang Web

Điều khoản sử dụng Website

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines JSC). Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

1. Điều khoản chung