Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

146 USD

MUA VÉ

Hà Nội

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

203 USD

MUA VÉ

Paris

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

823 USD

MUA VÉ

Seoul

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

312 USD

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

413 USD

MUA VÉ

Sydney

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

754 USD

MUA VÉ

Nagoya

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

412 USD

MUA VÉ

Osaka

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

416 USD

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)