Vietnam Airlines khai thác trở lại các đường bay nội địa;

 
Logo
 
1 chuyến/ngày từ 23/8
2-3 chuyến/tuần từ 10/10