Vietnam Airlines khai thác trở lại các đường bay nội địa;

 
Logo