Mua & Tặng Dặm

Mua Dặm Xét Hạng

Mua dặm xét hạng hoặc chuyến bay xét hạng để làm gì?

Nếu thiếu một số chuyến bay hoặc một số dặm xét hạng để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc nâng hạng thẻ cao hơn, Quý hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng. Quý hội viên cũng có thể mua thẻ Bạch Kim/Vàng/Titan hoặc thẻ Bạc cho bản thân hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân.

Đơn giá:

 • Dặm xét hạng: 2.350.000 VND/1.000 dặm (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 100 USD/1.000 dặm (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam). Dặm xét hạng được bán theo gói với giá trị 1.000 dặm/ gói và tối thiểu 2.000 dặm cho mỗi lần mua.
 • Chặng bay xét hạng: 2.350.000 VND/chuyến bay (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 100 USD/chuyến bay (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam). Áp dung tối thiểu 2 chuyến bay cho 1 lần mua.

***

Quý hội viên chưa có dặm nào hoặc chưa là hội viên cũng có thể mua ngay thẻ, để hưởng ưu tiên trên những chuyến bay và ưu đãi từ hệ sinh thái đa dạng, phong phú của Đối tác Chương trình Bông Sen Vàng. Các mức giá bán thẻ như sau:

 • Thẻ Bạch Kim: 117.500.000 VND (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 5.000 USD (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)
 • Thẻ Vàng: 70.500.000 VND (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 3.000 USD (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)
 • Thẻ Titan: 35.250.000 VND (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 1.500 USD (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)
 • Thẻ Bạc: 4.700.000 VND (áp dụng tại Việt Nam) hoặc 200 USD (áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Cách thức Mua dặm hoặc chuyến bay xét hạng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm xét hạng hoặc Yêu cầu mua chuyến bay xét hạng

- Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm/chuyến bay xét hạng tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Hội viên sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 5 ngày nếu hội viên có địa chỉ tại Việt Nam và 20 ngày nếu hội viên có địa chỉ ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều khoản áp dụng

 • Dặm/chuyến bay xét hạng đã mua dùng để xét hạng thẻ theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
 • Quý khách có thể mua số dặm/chặng bay xét hạng còn thiếu cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng;
 • Dặm/chặng bay xét hạng đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;
 • Dặm xét hạng đã mua có giá trị để lấy thưởng và tuân theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;

 • Trong trường hợp quý khách mua dặm/chặng bay xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết  đã được sự đồng ý của người nhận;
 • Trong trường hợp không đồng ý nhận thẻ và dặm/chặng bay cho tặng, người được cho tặng phải thông báo và gửi lại thẻ cho Trung tâm Bông Sen Vàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ thực hiện việc thay đổi hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản của người được cho tặng.

Mua & Chuyển Nhượng Dặm Thưởng

Mua dặm thưởng

Trường hợp muốn lấy thưởng nhưng trong tài khoản không đủ dặm, Quý hội viên có thể mua thêm dặm thưởng từ chương trình Bông Sen Vàng. 

Ngoài ra, Quý hội viên cũng có thể mua dặm thưởng để tặng cho bạn bè, người thân.

Đơn giá đã bao gồm thuế, phí:

 • 575.000 VND / 1.000 dặm (áp dụng tại Việt Nam)
 • 25 USD / 1.000 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

  Lưu ý: Dặm thưởng được bán theo từng gói, mỗi gói có trị giá 1.000 dặm.


  Các cách mua dặm thưởng

  Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên website www.vietnamairlines.com hoặc mobile app Vietnam Airlines  thực hiện mua trực tuyến

  Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

  - Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm thưởng.

  Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines. Dặm mua sẽ được cộng vào tài khoản của Quý hội viên.

  Điều kiện áp dụng:

  • Dặm đã mua không được hoàn trả lại tiền, chỉ có giá trị để lấy thưởng, và không được tính khi xét hạng thẻ.
  • Thời hạn dặm thưởng tuân theo các quy định của chương trình Bông Sen Vàng.
  • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi và được thông báo trên website www.vietnamairlines.com

  Chuyển nhượng dặm thưởng

  Hội viên Bông Sen Vàng có thể chuyển nhượng dặm thưởng trong tài khoản của mình cho bạn bè, người thân để lấy thưởng hoặc làm quà tặng.

  Đơn giá đã bao gồm thuế, phí:

  • 235.000 VND/1.000 dặm (áp dụng tại Việt Nam) 
  • 10 USD/1.000 dặm (áp dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam)

  Các cách chuyển nhượng dặm thưởng

  Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên website www.vietnamairlines.com hoặc mobile app Vietnam Airlines và thực hiện mua trực tuyến

  Cách 2: Chuyển nhượng tại chi nhánh Vietnam Airlines

  - Điền thông tin vào Yêu cầu chuyển nhượng dặm thưởng

  - Nộp đơn và thanh toán tiền chuyển nhượng dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

  Một số điều cần lưu ý:

  • Yêu cầu chuyển nhượng dặm phải có chữ ký của cả người cho và người nhận.
  • Người nhận dặm sẽ thanh toán phí nhận dặm chuyển nhượng và xuất trình thẻ hội viên, CCCD hoặc hộ chiếu gốc của người chuyển nhượng và người nhận dặm khi thanh toán.
  • Dặm chỉ có giá trị lấy thưởng và không có giá trị xét hạng.
  • Dặm đã chuyển nhượng không được hoàn trả.
  • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi và được thông báo trên website www.vietnamairlines.com

  Đổi Dặm thưởng sang Dặm/Chặng bay xét hạng

  Chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

  Từ 1/12/2019, hội viên được quyền chuyển đổi từ dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để nâng hạng thẻ BSV. Đơn giá chuyển đổi như sau:

  • Tại thị trường Việt Nam

  - 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

  - Phí chuyển đổi: 235.000 đồng/1 giao dịch.

  • Tại thị trường nước ngoài

  - 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

  - Phí chuyển đổi: 10 USD/1 giao dịch. 

  Số dặm/chặng bay xét hạng chuyển đổi được tính theo gói, mỗi gói là 1.000 dặm xét hạng/1 chặng bay xét hạng.

  Số dặm/chặng bay tối đa được chuyển đổi là 20.000 dặm xét hạng hoặc 20 chặng bay xét hạng trong một năm lịch (Từ 1/1 đến 31/12).

  Lưu ýChỉ thực hiện chuyển đổi trong tài khoản của hội viên, không chuyển đổi giữa các tài khoản.

  Cách thức chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

  Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng trên website hoặc Vietnam Airlines Mobile App

  Cách 2: Thực hiện chuyển đổi tại chi nhánh Vietnam Airlines

  Điền thông tin vào mẫu Yêu cầu chuyển đổi dặm.

  Nộp đơn và thanh toán tiền phí thực hiện chuyển đổi dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

  - Dặm/chặng bay xét hạng sau khi được cộng vào tài khoản của Quý hội viên sẽ được sử dụng để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc để nâng hạng thẻ cao hơn theo quy định Chương trình Bông Sen Vàng và không được hoàn lại.

  Gia Hạn & Khôi Phục Dặm Thưởng

  Gia hạn dặm thưởng

  • Hội viên được gia hạn dặm thưởng sắp hết hạn trong vòng 6 tháng tính từ ngày thực hiện việc gia hạn
  • Dặm thưởng được gia hạn theo gói, mỗi gói 500 dặm, gia hạn tối thiểu 1 gói
  • Dặm thưởng đã gia hạn có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày hết hạn ban đầu trước khi thực hiện việc gia hạn (Nếu dặm gia hạn là tổng của nhiều gói dặm hết hạn, thời hạn 12 tháng sẽ áp dụng cho từng gói).
  • Dặm thưởng được gia hạn không có giá trị xét hạng thẻ và không được hoàn lại trong mọi trường hợp

  Đơn giá:

  • 118.000 VNĐ / 500 dặm (áp dụng tại Việt Nam)
  • 5 USD / 500 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

  Lưu ý: Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế và phí.

  Cách thức Gia hạn dặm thưởng

  Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện gia hạn dặm trực tuyến

  Cách 2: Thực hiện tại chi nhánh Vietnam Airlines

  - Điền thông tin vào Yêu cầu Gia hạn dặm thưởng.

  - Nộp đơn và thanh toán tiền gia hạn dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.  Khôi phục dặm thưởng hết hạn

  • Hội viên được khôi phục dặm thưởng đã hết hạn trước ngày thực hiện khôi phục 6 tháng.
  • Giao dịch thực hiện theo gói, mỗi gói 500 dặm, khôi phục tối thiểu 1 gói.
  • Dặm thưởng có hiệu lực mới là 06 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch thành công và được làm tròn đến ngày cuối cùng của tháng thứ 6.
  • Dặm thưởng được khôi phục không có giá trị xét hạng thẻ và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

  Đơn giá:

  • 118.000 VNĐ / 500 dặm (áp dụng tại Việt Nam)
  • 5 USD / 500 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

  Lưu ý: Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế và phí. 

  Áp dụng cho dặm hết hạn kể từ 1/5/2021


  Cách thức Khôi phục dặm thưởng

  Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện khôi phục dặm hết hạn trực tuyến

  Cách 2: Thực hiện tại chi nhánh Vietnam Airlines

  - Điền thông tin vào Yêu cầu Khôi phục dặm thưởng.

  - Nộp đơn và thanh toán tiền khôi phục dặm hết hạn tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.