Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Yangon

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

134 USD

MUA VÉ

Singapore

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/01/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

178 USD

MUA VÉ

Seoul

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

370 USD

MUA VÉ

Tokyo

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/01/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

494 USD

MUA VÉ

Moscow

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

646 USD

MUA VÉ

Luân Đôn

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.016 USD

MUA VÉ

Sydney

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

659 USD

MUA VÉ

Melbourne

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

622 USD

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

789.000 VND

MUA VÉ

Đà Nẵng

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

699.000 VND

MUA VÉ

Nha Trang

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

809.000 VND

MUA VÉ

Phú Quốc

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

1.029.000 VND

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)