Với tính năng "Lịch bay", hành khách có thể tra cứu thời gian cất/hạ cánh của tất cả các chuyến bay theo hành trình đã chọn trong vòng 3 ngày trước và sau ngày khởi hành dự kiến. Trường hợp hành khách muốn tra cứu lịch bay hiển thị mức giá, vui lòng sử dụng chức năng "Mạng đường bay".

Nếu hành khách muốn theo dõi tình hình khai thác của tất cả các chuyến bay hoặc một chuyến bay cụ thể vào ngày hôm nay, hôm qua hoặc ngày mai, tính năng "Tình trạng chuyến bay" sẽ giúp hành khách chủ động tra cứu và điều chỉnh lịch trình phù hợp. Khi chọn tra cứu "Tình trạng chuyến bay" theo số hiệu chuyến bay, hành khách lưu ý chỉ nhập chữ số, ví dụ: 205 (cho chuyến bay có số hiệu VN 205).