Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Đài Bắc

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

409 USD

MUA VÉ

Seoul

Economy

Book by 31Dec2019

All-in Round trip from

389 USD

BOOK

Hà Nội

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

199 USD

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

369 USD

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

269 USD

MUA VÉ

Phú Quốc

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

309 USD

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

419 USD

MUA VÉ

Fukuoka

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

399 USD

MUA VÉ

London

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

789 USD

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

729 USD

MUA VÉ

Paris

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

709 USD

MUA VÉ

Singapore

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

279 USD

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)