Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

185 USD

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

320 USD

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

260 USD

MUA VÉ

Paris

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

715 USD

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

740 USD

MUA VÉ

Busan

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

400 USD

MUA VÉ

Fukuoka

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

425 USD

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

440 USD

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)