Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Tp. Hồ Chí Minh

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

748 AUD

CHI TIẾT

Hà Nội

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

763 AUD

CHI TIẾT

Bangkok

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

745 AUD

CHI TIẾT

Siem Reap

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

778 AUD

CHI TIẾT

London

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.241 AUD

CHI TIẾT

Frankfurt

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.160 AUD

CHI TIẾT

Seoul

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

835 AUD

CHI TIẾT

Tokyo

Hạng phổ thông

Mua vé trước 29/02/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

835 AUD

CHI TIẾT

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)