Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Tp. Hồ Chí Minh

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

728 AUD

MUA VÉ

Hà Nội

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

742 AUD

MUA VÉ

Bangkok

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

714 AUD

MUA VÉ

Siem Reap

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

822 AUD

MUA VÉ

London

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.209 AUD

MUA VÉ

Frankfurt

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.131 AUD

MUA VÉ

Seoul

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

809 AUD

MUA VÉ

Tokyo

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

790 AUD

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)