MÙA THU VÀNG 2018  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trong giai đoạn từ 06/09/2018 tới 08/09/2018. Đặc biệt, Vietnam Airlines miễn phí xuất vé khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com

    GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Chu Lai 299.000VND 529.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tuy Hòa 399.000VND 709.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quy Nhơn 499.000VND 819.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đà Nẵng 399.000VND 639.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-04/02/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Pleiku 499.000VND 819.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Huế 399.000VND 639.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vinh 599.000VND 859.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Buôn Ma Thuột 599.000VND 929.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đà Lạt 699.000VND 1.039.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nha Trang 699.000VND 1.039.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-04/02/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Phú Quốc 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-04/02/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cần Thơ 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua

    GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 529.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 639.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 529.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 529.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 529.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 529.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-04/02/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000VND 819.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000VND 529.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 639.000VND 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Vinh 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-18/01/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua

   GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Đà Nẵng Hải Phòng 299.000VND 529.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 639.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-04/02/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 639.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 499.000VND 749.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 749.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua

    GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Hải Phòng Đà Nẵng 299.000VND 529.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 509.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tuy Hòa Hà Nội 399.000VND 689.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 509.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-05/02/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Chu Lai Hà Nội 299.000VND 509.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 499.000VND 799.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 639.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quy Nhơn Hà Nội 499.000VND 799.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Pleiku Hà Nội 499.000VND 799.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 499.000VND 749.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 749.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vinh Hà Nội 599.000VND 859.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Huế Hà Nội 399.000VND 639.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Buôn Ma Thuột Hà Nội 599.000VND 929.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 1.039.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vinh Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.129.000VND 06/09/18-05/02/19
  26/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Hà Nội 699.000VND 1.039.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-18/01/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-29/12/18
  03/01/19-18/01/19
  19/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 1.149.000VND 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua

    GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG NAM Á

  Từ Đến Giá khứ hồi
  (không gồm thuế, phí)
  Giá khứ hồi
  (gồm thuế, phí)
  Ngày đi Ngày về Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Yangon 9USD 136USD 06/09/18-31/03/19 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Kuala Lumpur 89USD 159USD 06/09/18-30/11/18
  04/01/19-04/02/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/11/18
  08/01/19-25/01/19
  12/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Bangkok 29USD 154USD 06/09/18-23/12/18
  07/01/19-04/02/19
  12/02/19-31/03/19
  06/09/18-23/12/18
  07/01/19-07/02/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Singapore 69USD 205USD 06/09/18-30/11/18
  04/01/19-04/02/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/11/18
  08/01/19-25/01/19
  12/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Siem Reap 49USD 180USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vientiane 59USD 175USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Luang Prabang 49USD 165USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Phnom Penh 49USD 180USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 49USD 114USD 06/09/18-30/11/18
  04/01/19-04/02/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/11/18
  08/01/19-25/01/19
  12/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 49USD 175USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 29USD 149USD 06/09/18-23/12/18
  07/01/19-04/02/19
  12/02/19-31/03/19
  06/09/18-23/12/18
  07/01/19-07/02/19
  16/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Singapore 39USD 170USD 06/09/18-30/11/18
  04/01/19-04/02/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/11/18
  08/01/19-25/01/19
  12/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 49USD 175USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 59USD 170USD 06/09/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  06/09/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Jakarta 139USD 251USD 06/09/18-31/03/19 06/09/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua

   GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG BẮC Á

  Từ Đến Giá khứ hồi
  (không gồm thuế, phí)
  Giá khứ hồi
  (gồm thuế, phí)
  Ngày đi Ngày về Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Thành Đô 49USD 145USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quảng Châu 79USD 205USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Hồng Kông 79USD 182USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Thượng Hải 169USD 331USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Bắc Kinh 169USD 331USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cao Hùng 129USD 252USD 06/09/18-09/10/18
  12/10/18-30/12/18
  03/01/19-27/01/19
  27/02/19-31/03/19
  06/09/18-05/10/18
  08/10/18-27/12/18
  30/12/18-18/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đài Bắc 129USD 252USD 06/09/18-09/10/18
  12/10/18-30/12/18
  03/01/19-27/01/19
  27/02/19-31/03/19
  06/09/18-05/10/18
  08/10/18-27/12/18
  30/12/18-18/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Seoul 219USD 351USD 06/09/18-22/09/18
  01/10/18-23/12/18
  05/01/19-28/01/19
  01/03/19-31/03/19
  06/09/18-19/09/18
  26/09/18-23/12/18
  05/01/19-27/01/19
  05/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Busan 299USD 426USD 06/09/18-22/09/18
  01/10/18-23/12/18
  05/01/19-28/01/19
  01/03/19-31/03/19
  06/09/18-19/09/18
  26/09/18-23/12/18
  05/01/19-27/01/19
  05/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tokyo 299USD 439USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Osaka 299USD 443USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nagoya 299USD 439USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Fukuoka 299USD 425USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Quảng Châu 79USD 200USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Hồng Kông 79USD 177USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Thượng Hải 169USD 326USD 06/09/18-02/10/18
  10/10/18-01/01/19
  09/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  06/09/18-26/09/18
  05/10/18-23/12/18
  05/01/19-24/01/19
  15/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đài Bắc 89USD 207USD 06/09/18-09/10/18
  12/10/18-30/12/18
  03/01/19-27/01/19
  27/02/19-31/03/19
  06/09/18-05/10/18
  08/10/18-27/12/18
  30/12/18-18/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Cao Hùng 79USD 177USD 09/09/18-09/10/18
  12/10/18-30/12/18
  03/01/19-27/01/19
  27/02/19-31/03/19
  06/09/18-05/10/18
  08/10/18-27/12/18
  30/12/18-18/01/19
  11/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Seoul 159USD 286USD 06/09/18-22/09/18
  01/10/18-23/12/18
  05/01/19-28/01/19
  01/03/19-31/03/19
  06/09/18-19/09/18
  26/09/18-23/12/18
  05/01/19-27/01/19
  05/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Busan 399USD 507USD 06/09/18-22/09/18
  01/10/18-23/12/18
  05/01/19-28/01/19
  01/03/19-31/03/19
  06/09/18-19/09/18
  26/09/18-23/12/18
  05/01/19-27/01/19
  05/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 299USD 435USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Osaka 299USD 438USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 299USD 434USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 299USD 420USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tokyo 299USD 438USD 06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  06/09/18-12/09/18
  24/09/18-22/12/18
  02/01/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Seoul 239USD 366USD 06/09/18-22/09/18
  01/10/18-23/12/18
  05/01/19-28/01/19
  01/03/19-31/03/19
  06/09/18-19/09/18
  26/09/18-23/12/18
  05/01/19-27/01/19
  05/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Seoul 199USD 320USD 06/09/18-22/09/18
  01/10/18-23/12/18
  05/01/19-28/01/19
  01/03/19-31/03/19
  06/09/18-19/09/18
  26/09/18-23/12/18
  05/01/19-27/01/19
  05/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua

   GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU ÂU VÀ ÚC

  Từ Đến Giá khứ hồi
  (không gồm thuế, phí)
  Giá khứ hồi
  (gồm thuế, phí)
  Ngày đi Ngày về Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Moscow 349USD 588USD 09/09/18-07/02/19
  23/02/19-31/03/19
  06/09/18-14/12/18
  29/12/18-21/01/19
  04/02/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Luân Đôn 449USD 851USD 10/09/18-31/12/18
  11/01/19-31/03/19
  06/09/18-13/12/18
  24/12/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Paris 449USD 766USD 06/09/18-23/11/18
  10/12/18-31/12/18
  07/01/19-21/02/19
  06/09/18-18/10/18
  23/10/18-11/12/18
  24/12/18-26/12/18
  01/01/19-25/01/19
  04/02/19-08/02/19
  05/03/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Frankfurt 449USD 788USD 10/09/18-31/12/18
  11/01/19-31/03/19
  06/09/18-13/12/18
  30/12/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Luân Đôn 449USD 866USD 10/09/18-31/12/18
  11/01/19-31/03/19
  06/09/18-13/12/18
  24/12/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Paris 449USD 761USD 06/09/18-23/11/18
  10/12/18-31/12/18
  07/01/19-21/02/19
  23/10/18-11/12/18
  24/12/18-26/12/18
  01/01/19-25/01/19
  04/02/19-08/02/19
  05/03/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 449USD 783USD 10/09/18-31/12/18
  11/01/19-31/03/19
  06/09/18-13/12/18
  30/12/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 449USD 593USD 06/09/18-31/03/19 06/09/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Sydney 449USD 605USD 06/09/18-31/03/19 06/09/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Sydney 499USD 660USD 06/09/18-31/03/19 06/09/18-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua

   


  Lưu ý:

FacebookYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]


© 2016 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3 8320320(84-4) 3 8320320 / (84-8) 3 8320320(84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375