Sản Phẩm

Các Chương trình Ưu Đãi

  Mua Thẻ Lotusmiles

  Quý hội viên có thể mua thẻ Bạch Kim/Vàng/Titan hoặc thẻ Bạc cho bản thân hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân. Không cần bay mà vẫn có thẻ ngay.

  MUA Thẻ
  LOTUSMILES
  Bạch kim Vàng Titan Bạc  Hình ảnh thẻ
  Giá mua tại Việt Nam 117.500.000 VND 70.500.000 VND 35.250.000 VND 4.700.000 VND
  Giá mua tại nước ngoài 5.000 USD 3.000 USD 1.500 USD 200 USD

  Tin Tức