Loading...

Quan Hệ Cổ Đông

Giới Thiệu Sơ Lược 

Giới thiệu

Giữ vai trò chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam, trải qua hơn 20 năm không ngừng phát triển, Vietnam Airlines đã khẳng định vị thế là một Hãng hàng không quốc gia có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặc lớn của Vietnam Airlines khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, qua đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông, minh bạch công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh đối thoại mở với cổ đông, tổ chức hoạt động kinh doanh an toàn, chất lượng và có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông với việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Công Bố Thông Tin

- CBTT thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017 (01/12/2016)

- CBTT thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016 (29/11/2016)

- CBTT thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch Upcom (15/11/2016)

- CBTT thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016 (17/10/2016)

- CBTT thông báo thành lập mới chi nhánh (05/10/2016)

- CBTT thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (03/10/2016)

- CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 5) (13/07/2016)

- CBTT về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn (13/07/2016)

- CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn 2016-2018 (13/07/2016)

- CBTT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (11/07/2016)

- CBTT về kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ cho ANA Holdings Inc,. (08/07/2016)

- CBTT về báo cáo thường niên 2016 (01/07/2016)

- CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (23/06/2016)

- CBTT thay đổi Lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (10/06/2016)

- CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (08/6/2016)

- CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 (24/05/2016)

Danh mục tài liệu

- CBTT về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc Người được ủy quyền thực hiện CBTT của Tổng công ty HKVN – CTCP (06/4/2016)

- CBTT về thông qua Nghị quyết Đại hội đông cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin gửi tới các Quý cổ đông tài liệu xin ý kiển cổ đông bằng văn bản chủ trương Tổng công ty HKVN-CTCP bán tiếp 02 tàu bay B777 sở hữu và chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại (sale and lease back) 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao năm 2016-2017.

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc trở thành công ty đại chúng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo:
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 4275/UBCK – QLPH ngày 08/07/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tổng công ty xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc trở thành công ty ty đại chúng như sau:

Tên công ty:
Tên viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM AIRLINES JSC
Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES

Địa chỉ trụ sở: Số 200, phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:      (84.4) 38272289     Fax:  (84.4) 38722375
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/04/2015.
Website: http://www.vietnamairlines.com
Vốn điều lệ: 11.198.648.400.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách hàng không; Vận tải hàng hóa hàng không (Ngành, nghề kinh doanh chi tiết tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/4/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp).

Tài liệu đính kèm

Tin tức/Thông báo dành cho cổ đông

   Lịch sự kiện

    Đại Hội Đồng Cổ Đông

    Đại hội đồng cổ đông

    Báo Cáo Thường Niên

    Báo cáo thường niên

    Báo Cáo Tài Chính

    Quản Trị Công Ty

    Liên Hệ

    THÔNG TIN LIÊN HỆ / IR CONTACT

    BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

    Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

    Email: nhadautu@vietnamairlines.com