Platinum and Gold member services:
Email: vip.lotusmiles@vietnamairlines.com
Phone: (+84)1900 1800
Titanium, Silver and registration member services:
Email: lotusmiles@vietnamairlines.com
Phone: (+84)1900 1800
To book tickets, please contact:
(84-4) 38 320 320
American Express là thương hiệu được đăng ký bản quyền bởi American Express. Thẻ này là thẻ được phát hành theo nhượng quyền của American Express.
200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam