WEEKEND SALE
 

www.vietnamairlines.com Mua vé trực tuyến

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ ÚC

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 23/03/2019 tới 24/03/2019

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Sydney 609 USD 05/08/19-26/09/19
  20/10/19-25/12/19
  05/08/19-22/09/19
  10/10/19-29/11/19
  120 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 512 USD 04/08/19-26/09/19
  14/10/19-19/12/19
  04/08/19-17/09/19
  30/09/19-29/11/19
  Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Sydney 524 USD 05/08/19-26/09/19
  20/10/19-23/12/19
  05/08/19-22/09/19
  10/10/19-29/11/19
  Mua
  Sydney Hà Nội 603 AUD 17/07/19-22/09/19
  10/10/19-29/11/19
  05/08/19-26/09/19
  20/10/19-25/12/19
  150 ngày Mua
  Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 579 AUD 17/07/19-17/09/19
  30/09/19-29/11/19
  17/07/19-22/09/19
  10/10/19-29/11/19
  Mua
  Sydney Tp.Hồ Chí Minh 596 AUD 17/07/19-22/09/19
  10/10/19-29/11/19
  05/08/19-26/09/19
  20/10/19-23/12/19
  Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CHÂU ÂU

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 23/03/2019 tới 24/03/2019

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Frankfurt 853 USD 01/10/19-31/10/19
  01/12/19-28/12/19
  01/11/19-14/12/19 120 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 799 USD 01/10/19-31/10/19
  01/12/19-28/12/19
  19/11/19-12/12/19 Mua
  Hà Nội London 866 USD 01/10/19-31/10/19
  01/12/19-28/12/19
  01/11/19-14/12/19 Mua
  Tp.Hồ Chí Minh London 861 USD Mua
  Hà Nội Moscow 546 USD 01/11/19-31/12/19 16/11/19-14/12/19
  Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Paris 806 USD 17/07/19-26/07/19
  02/09/19-15/11/19
  08/12/19-28/12/19
  16/08/19-17/10/19
  23/10/19-13/12/19
  Mua
  Hà Nội Paris 861 USD 17/07/19-26/07/19
  02/09/19-05/11/19
  08/12/19-28/12/19
  16/08/19-17/10/19
  01/12/19-13/12/19
  Mua
  Frankfurt Hà Nội 488 EUR 19/08/19-30/09/19
  01/11/19-14/12/19
  01/10/19-31/10/19
  01/12/19-28/12/19
  150 ngày Mua
  Frankfurt Tp. Hồ Chí Minh 484 EUR 19/08/19-30/09/19
  19/11/19-12/12/19
  01/10/19-31/10/19
  01/12/19-28/12/19
  Mua
  London Hà Nội 485 GBP 19/08/19-30/09/19
  01/11/19-14/12/19
  01/10/19-31/10/19
  01/12/19-28/12/19
  Mua
  London Tp.Hồ Chí Minh 481 GBP Mua
  Moscow Hà Nội 29.694 RUB 16/11/19-14/12/19 16/11/19-31/12/19 Mua
  Moscow Tp.Hồ Chí Minh 29.361 RUB Mua
  Paris Hà Nội 512 EUR 16/08/19-17/10/19
  01/12/19-13/12/19
  02/09/19-05/11/19
  08/12/19-28/12/19
  Mua
  Paris Tp.Hồ Chí Minh 508 EUR 16/08/19-17/10/19
  23/10/19-13/12/19
  02/09/19-15/11/19
  08/12/19-28/12/19
  Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐÔNG BẮC Á

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 23/03/2019 tới 24/03/2019

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Bắc Kinh 404 USD 17/06/19-14/07/19
  25/08/19-30/09/19
  10/10/19-26/12/19
  17/06/19-09/07/19
  25/08/19-26/09/19
  10/10/19-26/12/19
  90 ngày Mua
  Hà Nội Quảng Châu 194 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 260 USD Mua
  Đà Nẵng Quảng Châu 313 USD Mua
  Hà Nội Thành Đô 275 USD Mua
  Hà Nội Thượng Hải 410 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 335 USD Mua
  Đà Nẵng Hàng Châu 235 USD Mua
  Hà Nội Kaohsiung 202 USD 02/09/19-30/09/19
  01/12/19-31/12/19
  02/09/19-30/09/19
  10/10/19-14/10/19
  01/12/19-27/12/19
  90 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Kaohsiung 196 USD 02/09/19-08/10/19
  14/10/19-30/11/19
  02/09/19-04/10/19
  10/10/19-30/11/19
  Mua
  Hà Nội Taipei 202 USD 02/09/19-30/09/19
  01/02/19-31/12/19
  02/09/19-08/09/19
  10/10/19-14/10/19
  Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Taipei 196 USD 02/09/19-08/10/19
  14/10/19-30/11/19
  02/09/19-04/10/19
  10/10/19-30/11/19
  Mua
  Hà Nội Hongkong 197 USD 17/06/19-28/08/19
  01/09/19-30/09/19
  07/10/19-23/12/19
  17/06/19-31/08/19
  04/09/19-26/09/19
  02/10/19-23/12/19
  90 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hongkong 200 USD Mua
  Hà Nội Busan 425 USD 17/07/19-31/07/19
  17/09/19-30/09/19
  17/07/19-09/09/19
  16/09/19-30/09/19
  120 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Busan 508 USD 17/09/19-30/09/19 17/09/19-30/09/19 Mua
  Đà Nẵng Seoul 295 USD 17/07/19-31/07/19
  11/08/19-13/09/19
  17/09/19-23/12/19
  17/07/19-31/07/19
  11/08/19-10/09/19
  17/09/19-20/12/19
  Mua
  Nha Trang Seoul 289 USD 17/07/19-24/07/19
  11/08/19-13/09/19
  17/09/19-31/12/19
  17/07/19-25/07/19
  11/08/19-09/09/19
  17/09/19-20/12/19
  Mua
  Hà Nội Nagoya 618 USD 17/07/19-25/07/19
  01/10/19-18/10/19
  17/07/19-21/07/19
  24/09/19-20/10/19
  120 ngày Mua
  Hà Nội Osaka 622 USD 17/07/19-25/07/19
  04/09/19-20/09/19
  17/07/19-24/07/19
  22/08/19-15/09/19
  24/09/19-22/10/19
  Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Osaka 568 USD Mua
  Đà Nẵng Osaka 418 USD 17/07/19-31/12/19 17/07/19-31/12/19 Mua
  Hà Nội Tokyo 569 USD 01/10/19-18/10/19
  01/10/19-20/10/19 Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 514 USD Mua
  Đà Nẵng Tokyo 414 USD 17/07/19-20/07/19
  24/08/19-21/09/19
  01/10/19-31/12/19
  17/07/19-20/07/19
  24/08/19-21/09/19
  01/10/19-19/12/19
  Mua
  Bắc Kinh Hà Nội 1.530 CNY 17/06/19-09/07/19
  25/08/19-26/09/19
  10/10/19-26/12/19
  17/06/19-14/07/19
  25/08/19-30/09/19
  10/10/19-26/12/19
  120 ngày Mua
  Quảng Châu Hà Nội 1.112 CNY Mua
  Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1.078 CNY Mua
  Thành Đô Hà Nội 910 CNY Mua
  Thượng Hải Hà Nội 1.706 CNY Mua
  Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1.672 CNY Mua
  Hàng Châu Đà Nẵng 2.088 CNY Mua
  Busan Hà Nội 239.300 KRW 17/07/19-09/09/19
  16/09/19-30/09/19
  17/07/19-31/07/19
  17/09/19-30/09/19
  150 ngày Mua
  Busan Tp.Hồ Chí Minh 266.100 KRW 17/09/19-30/09/19 17/09/19-30/09/19 Mua
  Seoul Đà Nẵng 208.700 KRW 17/07/19-31/07/19
  11/08/19-10/09/19
  17/09/19-20/12/19
  17/07/19-31/07/19
  11/08/19-13/09/19
  17/09/19-23/12/19
  Mua
  Seoul Nha Trang 204.300 KRW 17/07/19-25/07/19
  11/08/19-09/09/19
  17/09/19-20/12/19
  17/07/19-24/07/19
  11/08/19-13/09/19
  17/09/19-31/12/19
  Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

   

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 23/03/2019 tới 24/03/2019

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Bangkok 156 USD 19/08/19-19/12/19 25/08/19-13/12/19 90 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 151 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 220 USD 01/09/19-30/11/19
  20/12/19-28/12/19
  10/09/19-30/11/19
  28/12/19-31/12/19
  Mua
  Hà Nội Kuala Lumpur 139 USD 01/08/19-30/11/19 01/09/19-20/11/19
  25/12/19-31/12/19
  Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 104 USD Mua
  Hà Nội Singapore 183 USD 01/09/19-30/11/19 05/09/19-31/10/19 Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Singapore 184 USD Mua
  Hà Nội Luang Prabang 214 USD 17/06/19-25/12/19
  17/06/19-25/12/19
  Mua
  Hà Nội Siem Reap 174 USD 17/06/19-19/07/19
  14/08/19-26/08/19
  02/09/19-16/10/19
  17/06/19-11/08/19
  19/08/19-15/10/19
  Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 229 USD 17/06/19-25/07/19
  28/07/19-06/08/19
  23/08/19-31/08/19
  02/09/19-17/09/19
  24/09/19-15/10/19
  17/06/19-23/08/19
  05/09/19-24/10/19
  Mua
  Hà Nội Vientiane 214 USD 17/06/19-24/08/19
  02/09/19-08/10/19
  06/07/19-05/08/19
  06/09/19-09/10/19
  Mua
  Hà Nội Yangon 158 USD 17/06/19-20/06/19
  04/07/19-19/07/19
  25/07/19-12/10/19
  27/06/19-09/10/19 Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Yangon 260 USD 01/08/19-06/09/19
  03/10/19-20/10/19
  01/08/19-28/09/19 Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phnom Penh 190 USD 19/09/19-08/10/19 22/09/19-16/10/19
  28/10/19-04/11/19
  Mua
  Bangkok Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 4.635 THB 17/06/19-20/06/19
  25/08/19-13/12/19
  19/08/19-19/12/19 120 ngày Mua
  Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3.185.700 IDR 17/06/19-30/06/19
  10/09/19-30/11/19
  28/12/19-31/12/19
  01/09/19-30/11/19
  20/12/19-28/12/19
  Mua
  Luang Prabang Hà Nội 179 USD 17/06/19-25/12/19 17/06/19-25/12/19 Mua
  Siem Reap Hà Nội 161 USD 17/06/19-11/08/19
  19/08/19-15/10/19
  17/06/19-25/07/19
  28/07/19-06/08/19
  23/08/19-31/08/19
  02/09/19-17/09/19
  24/09/19-15/10/19
  Mua
  Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 189 USD 17/06/19-23/08/19
  05/09/19-24/10/19
  17/06/19-25/07/19
  28/07/19-06/08/19
  23/08/19-31/08/19
  02/09/19-17/09/19
  24/09/19-15/10/19
  Mua
  Vientiane Hà Nội 172 USD 06/07/19-05/08/19
  06/09/19-09/10/19
  06/07/19-24/08/19
  02/09/19-08/10/19
  Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 23/03/2019 tới 24/03/2019

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ MỘT CHIỀU

  Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Đặt vé
  Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 529.000 VND 23/02/19-31/03/19 23/02/19-31/03/19 Mua
  Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND Mua
  Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Mua
  Cần Thơ Đà Nẵng 639.000 VND Mua
  Đà Nẵng Cần Thơ 639.000 VND Mua
  Đà Nẵng Hà Nội 639.000 VND Mua
  Đà Nẵng Hải Phòng 639.000 VND Mua
  Đà Nẵng Nha Trang 639.000 VND Mua
  Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Mua
  Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Mua
  Hải Phòng Đà Nẵng 639.000 VND Mua
  Huế Hà Nội 639.000 VND Mua
  Huế Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Mua
  Nha Trang Đà Nẵng 639.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 639.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 639.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Huế 639.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 639.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 639.000 VND Mua
  Tuy Hòa Hà Nội 664.000 VND Mua
  Chu Lai Hà Nội 729.000 VND Mua
  Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 729.000 VND Mua
  Đồng Hới Hà Nội 729.000 VND Mua
  Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 729.000 VND Mua
  Hà Nội Chu Lai 749.000 VND Mua
  Hà Nội Đà Nẵng 749.000 VND Mua
  Hà Nội Đồng Hới 749.000 VND Mua
  Hà Nội Huế 749.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 749.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 749.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 749.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 749.000 VND Mua
  Hà Nội Tuy Hòa 819.000 VND Mua
  Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 859.000 VND Mua
  Đà Nẵng Ban Mê Thuộtt 859.000 VND Mua
  Hà Nội Vinh 859.000 VND Mua
  Vinh Hà Nội 859.000 VND Mua
  Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 909.000 VND Mua
  Pleiku Hà Nội 909.000 VND Mua
  Quy Nhơn Hà Nội 909.000 VND Mua
  Hà Nội Pleiku 929.000 VND Mua
  Hà Nội Quy Nhơn 929.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 929.000 VND Mua
  Nha Trang Hà Nội 1.039.000 VND Mua
  Buôn Mê Thuột Hà Nội 1.149.000 VND Mua
  Đà Lạt Hà Nội 1.149.000 VND Mua
  Hà Nội Buôn Mê Thuột 1.149.000 VND Mua
  Hà Nội Đà Lạt 1.149.000 VND Mua
  Hà Nội Nha Trang 1.149.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 1.149.000 VND Mua
  Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.239.000 VND Mua
  Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 1.239.000 VND Mua
  Cần Thơ Hà Nội 1.259.000 VND Mua
  Hà Nội Cần Thơ 1.259.000 VND Mua
  Hà Nội Phú Quốc 1.259.000 VND Mua
  Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.259.000 VND Mua
  Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.259.000 VND Mua
  Phú Quốc Hà Nội 1.259.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.259.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.259.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.259.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.259.000 VND Mua
  Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.259.000 VND Mua
FaceĐặt véYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

©2018 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24)38320320 / . Fax: (+84-24) 38722375.