WEEKEND SALE
 

www.vietnamairlines.com Mua vé trực tuyến

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ ÚC

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 22/02/2020 tới 23/02/2020

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Sydney 609 USD 11/05/20-31/12/20 11/05/20-31/12/20 120 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Sydney 524 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 512 USD Mua
  Sydney Hà Nội 656 AUD 17/06/20-31/12/20 17/06/20-31/12/20 150 ngày Mua
  Sydney Tp.Hồ Chí Minh 649 AUD Mua
  Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 631 AUD Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CHÂU ÂU

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 22/02/2020 tới 23/02/2020

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Frankfurt 735 USD 11/05/20-31/12/20 11/05/20-31/12/20 120 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 701 USD Mua
  Hà Nội London 768 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh London 763 USD Mua
  Hà Nội Moscow 482 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Paris 691 USD Mua
  Hà Nội Paris 726 USD Mua
  Frankfurt Hà Nội 528 EUR 17/06/20-31/12/20 17/06/20-31/12/20 150 ngày Mua
  Frankfurt Tp. Hồ Chí Minh 524 EUR Mua
  London Hà Nội 485 GBP Mua
  London Tp.Hồ Chí Minh 481 GBP Mua
  Moscow Hà Nội 25.315 RUB Mua
  Moscow Tp.Hồ Chí Minh 25.930 RUB Mua
  Paris Hà Nội 569 EUR Mua
  Paris Tp.Hồ Chí Minh 564 EUR Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐÔNG BẮC Á

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 22/02/2020 tới 23/02/2020

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.

  (Lưu ý: Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng/ Nha Trang và Taipei/Kaohsiung/ Seoul/ Busan là giá không bao gồm hành lý ký gửi)


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Bắc Kinh 304 USD 11/04/20-31/12/20 11/04/20-31/12/20 90 ngày Mua
  Hà Nội Quảng Châu 244 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 290 USD Mua
  Đà Nẵng Quảng Châu 223 USD Mua
  Hà Nội Thành Đô 205 USD Mua
  Hà Nội Thượng Hải 390 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 305 USD Mua
  Hà Nội Thâm Quyến 157 USD Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Thâm Quyến 162 USD Mua
  Đà Nẵng Thượng Hải 202 USD Mua
  Đà Nẵng Thành Đô 182 USD Mua
  Đà Nẵng Hàng Châu 222 USD Mua
  Hà Nội Kaohsiung 156 USD 11/04/20-31/12/20 11/04/20-31/12/20 90 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Kaohsiung 151 USD Mua
  Hà Nội Taipei 156 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Taipei 151 USD Mua
  Hà Nội Macao 212 USD 11/04/20-31/12/20 11/04/20-31/12/20 90 ngày Mua
  Hà Nội Hongkong 177 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hongkong 157 USD Mua
  Hà Nội Seoul 286 USD 11/06/20-31/12/20 11/06/20-31/12/20 150 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Seoul 281 USD Mua
  Hà Nội Busan 347 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Busan 438 USD Mua
  Đà Nẵng Seoul 281 USD Mua
  Nha Trang Seoul 275 USD Mua
  Hà Nội Fukuoka 524 USD 11/05/20-31/12/20 11/05/20-31/12/20 120 ngày Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 479 USD Mua
  Hà Nội Nagoya 538 USD Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 493 USD Mua
  Hà Nội Osaka 482 USD Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Osaka 478 USD Mua
  Đà Nẵng Osaka 418 USD Mua
  Hà Nội Tokyo 469 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 464 USD Mua
  Tokyo Hà Nội 39.170 JPY 17/06/20-31/12/20 17/06/20-31/12/20 60 ngày Mua
  Tokyo Tp.Hồ Chí Minh 38.620 JPY Mua
  Tokyo Đà Nẵng 46.620 JPY Mua
  Osaka Hà Nội 39.610 JPY Mua
  Osaka Tp.Hồ Chí Minh 39.060 JPY Mua
  Osaka Đà Nẵng 47.060 JPY Mua
  Fukuoka Hà Nội 37.490 JPY Mua
  Fukuoka Tp.Hồ Chí Minh 36.940 JPY Mua
  Nagoya Hà Nội 39.480 JPY Mua
  Nagoya Tp.Hồ Chí Minh 38.930 JPY Mua
  Bắc Kinh Hà Nội 1.743 CNY 17/05/20-31/12/20 17/05/20-31/12/20 120 ngày Mua
  Quảng Châu Hà Nội 1.263 CNY Mua
  Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1.228 CNY Mua
  Thành Đô Hà Nội 1.109 CNY Mua
  Thành Đô Đà Nẵng 1.492 CNY Mua
  Thượng Hải Hà Nội 1.743 CNY Mua
  Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1.468 CNY Mua
  Thượng Hải Đà Nẵng 1.408 CNY Mua
  Thâm Quyến Hà Nội 1.197 CNY Mua
  Thâm Quyến Tp. Hồ Chí Minh 1.160 CNY Mua
  Hàng Châu Đà Nẵng 1.022 CNY Mua
  Seoul Hà Nội 208.900 KRW 10/06/20-31/12/20 10/06/20-31/12/20 150 ngày Mua
  Seoul Tp.Hồ Chí Minh 221.900 KRW Mua
  Seoul Đà Nẵng 203.100 KRW Mua
  Seoul Nha Trang 202.900 KRW Mua
  Busan Hà Nội 203.900 KRW Mua
  Busan Tp.Hồ Chí Minh 216.900 KRW Mua
  Taipei Tp.Hồ Chí Minh 4.165 TWD 18/04/20-31/12/20 18/04/20-31/12/20 90 ngày Mua
  Taipei Hà Nội 4.315 TWD Mua
  Kaohsiung Tp.Hồ Chí Minh 4.165 TWD Mua
  Kaohsiung Hà Nội 4.315 TWD Mua
  Macao Hà Nội 1.009 MOP 17/02/20-31/12/20 17/02/20-31/12/20 30 ngày Mua
  Hong Kong Tp.Hồ Chí Minh 1.109 HKD Mua
  Hong Kong Hà Nội 1.149 HKD Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

   

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 22/02/2020 tới 23/02/2020

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.

  (Lưu ý: Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta là giá không bao gồm hành lý ký gửi)

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Mua vé trước Đặt vé
  Hà Nội Bangkok 143 USD 11/04/20-31/12/20 11/04/20-31/12/20 90 ngày Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 138 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Denpasar 191 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 179 USD Mua
  Hà Nội Kuala Lumpur 104 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 94 USD Mua
  Hà Nội Singapore 168 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Singapore 159 USD Mua
  Hà Nội Luang Prabang 214 USD Mua
  Hà Nội Siem Reap 164 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 223 USD Mua
  Hà Nội Phnom Penh 268 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phnom Penh 190 USD Mua
  Đà Nẵng Phnom Penh 244 USD Mua
  Hà Nội Vientiane 214 USD Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 248 USD Mua
  Hà Nội Yangon 134 USD Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Yangon 189 USD Mua
  Bangkok Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 4.635 THB 08/01/20-24/01/20
  29/01/20-10/04/20
  15/04/20-30/04/20
  05/05/20-31/08/20
  03/09/20-25/12/20
  08/01/20-28/01/20
  02/02/20-14/04/20
  20/04/20-28/04/20
  02/05/20-28/08/20
  01/09/20-25/12/20
  120 ngày Mua
  Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3.185.700 IDR 04/01/20-19/05/20 06/01/20-22/05/20 Mua
  Luang Prabang Hà Nội 181 USD 17/05/20-31/12/20 17/05/20-31/12/20 Mua
  Siem Reap Hà Nội 186 USD Mua
  Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 211 USD Mua
  Vientiane Hà Nội 191 USD Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 2 ngày từ 22/02/2020 tới 23/02/2020

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ MỘT CHIỀU

  Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Đặt vé
  Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 666.000 VND 12/02/20-28/04/20
  05/05/20-31/05/20
  12/02/20-28/04/20
  05/05/20-31/05/20
  Mua
  Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 666.000 VND Mua
  Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 666.000 VND Mua
  Cần Thơ Đà Nẵng 666.000 VND Mua
  Đà Nẵng Cần Thơ 666.000 VND Mua
  Đà Nẵng Hà Nội 765.000 VND Mua
  Đà Nẵng Hải Phòng 666.000 VND Mua
  Đà Nẵng Nha Trang 666.000 VND Mua
  Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 666.000 VND Mua
  Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 666.000 VND Mua
  Hải Phòng Đà Nẵng 666.000 VND Mua
  Huế Hà Nội 765.000 VND Mua
  Huế Tp.Hồ Chí Minh 765.000 VND Mua
  Nha Trang Đà Nẵng 666.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 666.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 666.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Huế 765.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 666.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 666.000 VND Mua
  Tuy Hòa Hà Nội 567.000 VND Mua
  Chu Lai Hà Nội 567.000 VND Mua
  Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 567.000 VND Mua
  Đồng Hới Hà Nội 899.000 VND Mua
  Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 666.000 VND Mua
  Hà Nội Chu Lai 567.000 VND Mua
  Hà Nội Đà Nẵng 765.000 VND Mua
  Hà Nội Đồng Hới 765.000 VND Mua
  Hà Nội Huế 765.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 567.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 666.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 765.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 666.000 VND Mua
  Hà Nội Tuy Hòa 567.000 VND Mua
  Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 666.000 VND Mua
  Đà Nẵng Ban Mê Thuộtt 666.000 VND Mua
  Hà Nội Vinh 567.000 VND Mua
  Vinh Hà Nội 567.000 VND Mua
  Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 765.000 VND Mua
  Pleiku Hà Nội 666.000 VND Mua
  Quy Nhơn Hà Nội 666.000 VND Mua
  Hà Nội Pleiku 666.000 VND Mua
  Hà Nội Quy Nhơn 666.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 765.000 VND Mua
  Nha Trang Hà Nội 864.000 VND Mua
  Buôn Mê Thuột Hà Nội 765.000 VND Mua
  Đà Lạt Hà Nội 963.000 VND Mua
  Hà Nội Buôn Mê Thuột 765.000 VND Mua
  Hà Nội Đà Lạt 963.000 VND Mua
  Hà Nội Nha Trang 864.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 765.000 VND Mua
  Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 864.000 VND Mua
  Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 765.000 VND Mua
  Cần Thơ Hà Nội 1.062.000 VND Mua
  Hà Nội Cần Thơ 1.062.000 VND Mua
  Hà Nội Phú Quốc 963.000 VND Mua
  Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.161.000 VND Mua
  Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 963.000 VND Mua
  Phú Quốc Hà Nội 963.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.161.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 963.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 864.000 VND Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vinh 963.000 VND Mua
  Vinh Tp.Hồ Chí Minh 963.000 VND Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.
FaceĐặt véYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

©2018 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24)38320320 / . Fax: (+84-24) 38722375.