MÙA THU VÀNG 2017

www.vietnamairlines.com Mua vé trực tuyến

  VNAHOLIDAYS - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT


    TP. HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Chez carole 5.595.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Daisy Resort Phú Quốc 6.150.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  Mua
  Daisy Resort Phú Quốc 8.120.000 15/08/2017 -31/08/2017 01/11/17-28/12/17 Mua
  Eden Resort Phú Quốc 6.622.000 15/08/2017 -31/08/2017 16/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  Mua
  Sài Gòn Phú Quốc 7.381.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Novotel Phú Quốc 10.354.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Salinda Resort Phú Quốc Island 12.451.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  Mua

    HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Chez carole 7.795.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Daisy Resort Phú Quốcc 8.350.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  Mua
  Daisy Resort Phú Quốcc 10.320.000 15/08/2017 -31/08/2017 01/11/17-28/12/17 Mua
  Eden Resort Phú Quốc 8.822.000 15/08/2017 -31/08/2017 16/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  Mua
  Sài Gòn Phú Quốc 9.581.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Novotel Phú Quốc 12.554.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Salinda Resort Phú Quốc Island 14.651.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 3.512.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17

  Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 3.922.000 15/08/2017 -31/08/2017

  05/09/17-28/12/17

  Mua
  Gold Hotel 3 Đà Nẵng 4.292.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 4.538.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/11/17-28/12/17

  Mua
  Hội An Coco River Resort & Spa 5.277.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 5.359.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 5.564.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Hội An Silk village 5.359.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 5.973.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 6.795.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

    HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua

  Thời gian bay

  Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 3.512.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17

  Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 3.922.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/09/17-31/12/17

  Mua
  Gold Hotel 3 Đà Nẵng 4.292.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 4.538.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/10/17

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/11/17-31/12/17

  Mua
  Hội An Coco River Resort & Spa 5.277.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 5.359.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 5.564.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/01/18

  Mua
  Hội An Silk village 5.359.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 5.973.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 6.795.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

    NHA TRANG/ PLEIKU - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 3.952.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17

  Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 4.362.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/09/17-31/12/17

  Mua
  Gold Hotel 3 Đà Nẵng 4.732.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 4.978.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/10/17

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 5.183.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/11/17-31/12/17

  Mua
  Hội An Coco River Resort & Spa 5.717.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 5.798.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 6.004.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/01/18

  Mua
  Hội An Silk village 5.798.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 6.413.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 7.235.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

    BUÔN MA THUỘT/ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 4.392.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17

  Mua
  Gold Coast Đà Nẵng 4.802.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/09/17-31/12/17

  Mua
  Gold Hotel 3 Đà Nẵng 5.172.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 5.418.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/10/17

  Mua
  Bạch Đằng Hội An 5.623.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/11/17-31/12/17

  Mua
  Hội An Coco River Resort & Spa 6.157.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 6.239.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng 6.444.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/01/18

  Mua
  Hội An Silk village 6.239.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 6.853.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 7.675.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua

   HÀ NỘI - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hồng Môn Villa 5.858.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Best Western Đà Lạt Plaza 6.063.000 15/08/2017 -31/08/2017

  21/08/17-31/08/17
  05/09/17-26/12/17

  Mua
  Monet Garden Villa 6.320.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Swiss-Belresort Tuyền Lâm 7.550.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Swiss-Belresort Tuyền Lâm 8.115.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Bình An Village Resort 12.202.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Bình An Village Resort 12.066.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hồng Môn Villa 4.098.000 15/08/2017 -31/08/2017

  015/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua
  Best Western Đà Lạt Plaza 4.303.000 15/08/2017 -31/08/2017

  21/08/17-31/08/17
  05/09/17-26/12/17

  Mua
  Monet Garden Villa 4.560.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua
  Swiss-Belresort Tuyền Lâm 5.740.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Swiss-Belresort Tuyền Lâm 6.355.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Bình An Village Resort 9.442.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Bình An Village Resort 10.306.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hồng Môn Villa 5.418.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Best Western Đà Lạt Plaza 5.623.000 15/08/2017 -31/08/2017

  21/08/17-26/12/17

  Mua
  Monet Garden Villa 5.880.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Swiss-Belresort Tuyền Lâm 7.060.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/10/17

  Mua
  Swiss-Belresort Tuyền Lâm 7.675.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/10/17

  Mua
  Bình An Village Resort 10.762.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Bình An Village Resort 11.626.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   HÀ NỘI - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hương Giang Hotel Resort & Spa 4.538.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Hương Giang Hotel Resort & Spa 4.948.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/11/17-28/12/17

  Mua
  Century Riverside Hotel Huế 4.662.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Century Riverside Hotel Huế 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua
  Pilgrimage Village Boutique Resort and Spa 7.266.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Ana Mandara Huế Beach Resort 9.052.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua

   TP. HỒ CHÍ MINH - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hương Giang Hotel Resort & Spa 4.538.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-31/10/17

  Mua
  Hương Giang Hotel Resort & Spa 4.948.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/11/17-28/12/17

  Mua
  Century Riverside Hotel Huế 4.662.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Century Riverside Hotel Huế 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua
  Pilgrimage Village Boutique Resort and Spa 7.266.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Ana Mandara Huế Beach Resort 9.052.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua

   HÀ NỘI - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sài Gòn Quy Nhơn 5.540.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Seagull Hotel 6.002.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Mường Thanh Quy Nhơn 6.002.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  FLC Quy Nhơn 9.986.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17

  Mua

   TP. HỒ CHÍ MINH - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sài Gòn Quy Nhơn 5.100.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Seagull Hotel 5.562.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  Mường Thanh Quy Nhơn 5.562.000 15/08/2017 -31/08/2017 15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mua
  FLC Quy Nhơn 9.546.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17

  Mua

   ĐÀ NẴNG - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khách sạn Dakruco (3 sao) 4.598.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Khách sạn Hoàng Lộc 5.131.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/09/17-31/12/17

  Mua
  Khách sạn Dakruco (4 sao) 5.541.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Khách sạn Hai Bà Trưng 6.239.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Khách sạn Sài Gòn Ban Mê 6.444.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua

   

  HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khách sạn Dakruco (3 sao) 5.038.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Khách sạn Hoàng Lộc 5.571.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/09/17-31/12/17

  Mua
  Khách sạn Dakruco (4 sao) 5.981.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Khách sạn Hai Bà Trưng 6.679.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua
  Khách sạn Sài Gòn Ban Mê 6.884.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/01/18

  Mua

   TP. HỒ CHÍ MINH - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khách sạn Dakruco (3 sao) 3.278.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Khách sạn Hoàng Lộc 3.811.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/09/17-31/12/17

  Mua
  Khách sạn Dakruco (4 sao) 4.221.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Khách sạn Hai Bà Trưng 4.919.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Khách sạn Sài Gòn Ban Mê 5.124.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua

   TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mường Thanh Quảng Bình 5.799.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Bảo Ninh Beach Resort 6.209.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Sun Spa Resort 7.442.000 15/08/2017 -31/08/2017

  20/08/17-31/12/18

  Mua

   HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mường Thanh Quảng Bình 4.919.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Bảo Ninh Beach Resort 5.329.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Sun Spa Resort 6.562.000 15/08/2017 -31/08/2017

  20/08/17-31/12/18

  Mua

   ĐỒNG HỚI/CHU LAI - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 3.482.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 4.303.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 4.714.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 7.771.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.070.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

   

  ĐÀ NẴNG/HUẾ - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 3.922.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 5.154.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.261.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.510.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   

  PLEIKU - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 3.922.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 5.154.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.261.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.510.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

   

  QUY NHƠN - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 4.362.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 5.183.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 5.594.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.651.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.450.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   VINH - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 4.802.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 5.623.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.034.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.091.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 10.390.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

   

  ĐÀ LẠT/NHA TRANG - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 5.242.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.063.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.474.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.531.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 10.830.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   BUÔN MÊ THUỘT - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 5.242.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.063.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.474.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.531.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 10.830.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

   CẦN THƠ/ TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 5.682.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-28/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.503.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 9.614.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.971.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-30/09/18

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 11.230.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mua

   PHÚ QUỐC - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel 5.682.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 6.503.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Maison Dhanoi Boutique Hotel 9.614.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.971.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 11.230.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua

   

  ĐÀ LẠT/NHA TRANG/PHÚ QUỐC - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel 4.096.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Queen Ann Hotell 4.303.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.095.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.332.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-30/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 10.231.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 11.134.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/10/17

  Mua
  Caravelle Hotel 13.303.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Caravelle Hotel 15.643.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua

   

  BUÔN MÊ THUỘT/PLEIKU - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel 4.096.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Queen Ann Hotell 4.303.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/12/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.095.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.332.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 10.231.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 11.134.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 13.303.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 15.643.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua

   

  ĐÀ NẴNG/HUẾ/QUY NHƠN - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel 4.536.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Queen Ann Hotell 4.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.535.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.772.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 10.671.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 11.574.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-31/10/17

  Mua
  Caravelle Hotel 13.743.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  05/09/17-30/09/17

  Mua
  Caravelle Hotel 16.083.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Mua

   

  ĐỒNG HỚI - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel 4.976.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Queen Ann Hotell 5.183.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/12/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 5.975.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 6.212.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 11.111.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 12.014.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 14.183.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 16.523.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua

   THANH HÓA - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel 5.856.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Queen Ann Hotell 6.063.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/12/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 6.855.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 7.092.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 11.991.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 12.894.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 15.063.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 17.403.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua

   HẢI PHÒNG/VINH - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel 6.296.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Queen Ann Hotell 6.503.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/12/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 7.295.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  New Pacific Sài Gòn 7.532.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 12.431.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Novotel Sài Gòn Centre Hotel 13.334.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 15.503.000 15/08/2017 -31/08/2017

  15/08/2017-30/09/2017

  Mua
  Caravelle Hotel 17.843.000 15/08/2017 -31/08/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Mua

   

  Tp. HỒ CHÍ MINH - KUALA LUMPUR

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Leo palace hotel 5.290.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Tune hotel downtown kl

  5.290.000

  15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Leo express hotel 5.407.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - KUALA LUMPUR

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Leo palace hotel 7.804.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Tune hotel downtown kl

  7.804.000

  15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Leo express hotel 7.821.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - SINGAPORE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Kam leng 13.485.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Park 22 Hotel 14.019.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Amaris hotel by santika - bugi 14.149.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua

    Tp. HỒ CHÍ MINH - SINGAPORE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Kam leng 11.885.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Park 22 Hotel 12.419.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Amaris hotel by santika - bugi 12.550.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-21/12/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ Tp. HỒ CHÍ MINH - BANG KOK

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sawasdee smile in 7.471.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-27/12/17
  05/01/18-14/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Sawasdee welcome inn 7.471.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-27/12/17
  05/01/18-14/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Sawasdee bangkok inn 7.731.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/08/17
  06/09/17-27/12/17
  05/01/18-14/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - JAKARTA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Favehotel jababeka - cikarang 10.994.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/12/17
  04/01/18-31/03/18

  Mua
  Red planet bekasi 10.994.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/12/17
  04/01/18-31/03/18

  Mua
  Whiz prime cifest cikarang 11.659.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/12/17
  04/01/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - SIEM REAP

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Siem reap pub hostel 7.975.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Kingfisher angkor hotel 8.248.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Golden orange 9.365.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    Tp. HỒ CHÍ MINH - SIEM REAP

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Siem reap pub hostel 8.432.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Kingfisher angkor hotel 8.704.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Golden orange 8.823.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - PHNOM PENH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mito hotel 8.527.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Silver river hotel Phnom Penh 8.723.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Frangipani living arts hotel a 8.918.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    Tp. HỒ CHÍ MINH - PHNOM PENH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mito hotel 8.756.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Silver river hotel Phnom Penh 8.952.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Frangipani living arts hotel a 9.147.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - VIENTIANE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Vientiane Nam Phu 10.260.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Mercure Vientianel 10.299.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  City Inn Vientiane 12.097.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - VIENTIANE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Vientiane Nam Phu 10.489.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Mercure Vientianel 10.528.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  City Inn Vientiane 12.326.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - LUANG PRABANG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  The chang inn 10.051.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Burasari heritage luang prabang 12.722.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua
  Villa maly 13.621.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-29/09/17
  10/10/17-27/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ Tp. HỒ CHÍ MINH- YANGON

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Best western chinatown hotel 12.995.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-15/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Best western green hill hotel yangon 12.995.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-15/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua
  Sule shangri-la yangon 22.727.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-15/02/18
  26/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - SEOUL

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel vision 20.608.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Myeongdong guest house como 20.686.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  The riverside hotel 20.933.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua

  ĐÀ NẴNG - SEOUL

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel vision 17.912.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Myeongdong guest house como 17.990.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  The riverside hotel 18.238.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINh - SEOUL

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel vision 18.094.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Myeongdong guest house como 18.172.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  The riverside hotel 18.420.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - BUSAN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel the mark haeundae 21.174.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Global inn busan nampodong hot 21.213.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Hotel foret haeundae 22.764.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - BUSAN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel the mark haeundae 25.518.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Global inn busan nampodong hot 25.557.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Hotel foret haeundae 27.107.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-28/09/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18

  01/03/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh/ ĐÀ NẴNG- TOKYO

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Grand park hotel panex tokyo 24.051.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Tokyo grand hotel 24.507.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Agora place asakusa 24.559.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Claiton shin-osaka 23.549.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Sunlife 24.174.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Hotel sun white 24.526.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - FUKUOKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Canal city fukuoka washington 24.910.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Smile hotel hakata 25.718.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Ascent fukuoka 25.887.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - NAGOYA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hamilton red 26.547.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Cypress garden hotel 29.088.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua
  Hotel leopalace nagoya 29.752.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-23/12/17

  07/01/18-12/02/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rayfont hotel south bund shanghai 14.797.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Rayfont 15.618.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Rayfont celebrity 15.670.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Super 8 huanghuagang 15.760.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Hengdong business 16.229.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Huahai business hotel 17.480.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Renaissance chengdu hotel 15.281.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  06/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Howard johnson hi-tech plaza 17.431.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  06/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI - BẮC KINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hutong Inn 13.541.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Meiyuan 14.557.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  King Parview 15.365.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ Tp. HỒ CHÍ MINH - HỒNG KÔNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Bridal tea house hotel apleich 10.231.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Bridal tea house hotel hung hom winslow street 10.231.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua
  Bridal tea house hotel to kwa wan 10.739.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ Tp. HỒ CHÍ MINH - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Won star 16.423.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua
  Emperor hotel 16.449.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua
  Ximen hotel 16.592.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua

   HÀ NỘI - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sanduo Hotel 16.836.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua
  Toong mao evergreen 17.930.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua
  City suites- kaohsiung pier2 17.996.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sanduo Hotel 15.237.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18


  Mua
  Toong mao evergreen 16.331.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua
  City suites- kaohsiung pier2 16.397.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-31/03/18

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Residhome neuilly plaisance 35.435.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  04/09/17-15/12/17

  24/12/17-31/12/17
  08/01/18-16/02/18

  Mua
  Eurohotel paris creteil metro 35.487.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  04/09/17-15/12/17

  24/12/17-31/12/17
  08/01/18-16/02/18

  Mua
  Campanile gennevilliers port 36.022.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  04/09/17-15/12/17

  24/12/17-31/12/17
  08/01/18-16/02/18

  Mua

  HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - FRANKFURT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Steigenberger hotel frankfurt-langen 41.231.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  09/01/18-31/03/18

  Mua
  Mercure bad homburg friedrichsdorf 41.947.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  09/01/18-31/03/18

  Mua
  Mercure hotel frankfurt airport 44.097.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  09/01/18-31/03/18

  Mua

   HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - LONDON

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Central park 39.277.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  09/01/18-31/03/18

  Mua
  Ibis london elstree 39.394.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  09/01/18-31/03/18

  Mua
  Viking 39.785.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  09/01/18-31/03/18

  Mua

  HÀ NỘI - MOSCOW

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel aviator sheremetyevo 22.162.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  27/01/18-31/01/18
  06/03/18-31/03/18

  Mua
  Maxima slavia 22.592.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  27/01/18-31/01/18
  06/03/18-31/03/18

  Mua
  Maxima irbis 22.944.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-14/12/17
  27/01/18-31/01/18
  06/03/18-31/03/18

  Mua

  HÀ NỘI - SYDNEY

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Devere 37.399.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Ibis styles sydney lansvale 37.868.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Ibis sydney thornleigh sydney 37.907.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua

  Tp. HỒ CHÍ MINH - MELBOURNE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rydges st kilda 31.729.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Seasons heritage melbourne 32.198.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Mercure welcome 32.628.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua

  Tp. HỒ CHÍ MINH - SYDNEY

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Devere 33.971.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Ibis styles sydney lansvale 34.440.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua
  Ibis sydney thornleigh sydney 34.479.000 15/08/2017 - 31/08/2017

  15/08/17-19/09/17
  09/10/17-30/11/17

  08/12/17-16/12/17
  01/03/18-31/03/18

  Mua

  • Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

  MÙA THU VÀNG 2017

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines trong giai đoạn từ 15/08/2017 (từ 08h sáng) tới 31/08/2017


  Ngoài ra, Quý khách còn có cơ hội nhận thêm ưu đãi hoàn tiền 5% (tối đa 1.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV. Thông tin chi tiết về ưu đãi hoàn tiền của BIDV, Quý khách vui lòng nhấn vào đây

    GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Chu Lai 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Đồng Hới 299.000VND 459.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Quy Nhơn 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Đà Nẵng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Pleiku 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Huế 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Vinh 599.000VND 789.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Buôn Ma Thuột 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Đà Lạt 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Nha Trang 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Phú Quốc 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Cần Thơ 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua

    GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-28/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-28/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-28/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 459.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 459.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000VND 679.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-28/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-28/12/17
  01/01/18-28/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Vinh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 699.000VND 899.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua

   GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Đà Nẵng Hải Phòng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Nẵng Đà Lạt 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Nẵng Pleiku 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua

    GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

  Từ Đến Giá một chiều
  (không gồm thuế, phí)
  Giá một chiều
  (gồm thuế, phí)
  Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
  Đồng Hới Hà Nội 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hải Phòng Đà Nẵng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Chu Lai Hà Nội 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Quy Nhơn Hà Nội 499.000VND 679.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Pleiku Hà Nội 399.000VND 569.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Lạt Đà Nẵng 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Pleiku Đà Nẵng 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Vinh Hà Nội 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Huế Hà Nội 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Buôn Ma Thuột Hà Nội 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 899.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Vinh Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Nha Trang Hà Nội 699.000VND 899.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-02/09/17
  05/09/17-30/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua

    GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG NAM Á

  Từ Đến Giá khứ hồi
  (không gồm thuế, phí)
  Giá khứ hồi
  (gồm thuế, phí)
  Ngày đi Ngày về Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Yangon 29USD 139USD 15/08/17-15/02/18
  22/02/18-31/03/18
  15/08/17-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Kuala Lumpur 89USD 141USD 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-21/12/17
  04/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18
  15/08/17-03/09/17
  06/09/17-23/12/17
  08/01/18-07/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Bangkok 39USD 146USD 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-27/12/17
  05/01/18-14/02/18
  22/02/18-31/03/18
  15/08/17-02/09/17
  06/09/17-27/12/17
  05/01/18-19/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Singapore 79USD 187USD 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-21/12/17
  04/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18
  15/08/17-03/09/17
  06/09/17-23/12/17
  08/01/18-07/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Siem Reap 49USD 157USD 15/08/17-29/09/17
  06/10/17-27/12/17
  02/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  15/08/17-04/10/17
  10/10/17-30/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vientiane 39USD 137USD 15/08/17-29/09/17
  06/10/17-27/12/17
  02/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  15/08/17-04/10/17
  10/10/17-30/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Phnom Penh 39USD 147USD 15/08/17-29/09/17
  06/10/17-27/12/17
  02/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  15/08/17-04/10/17
  10/10/17-30/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 39USD 86USD 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-21/12/17
  04/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18
  15/08/17-03/09/17
  06/09/17-23/12/17
  08/01/18-07/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Yangon 29USD 134USD 15/08/17-15/02/18
  22/02/18-31/03/18
  15/08/17-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 59USD 162USD 15/08/17-29/09/17
  06/10/17-27/12/17
  02/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  15/08/17-04/10/17
  10/10/17-30/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 39USD 141USD 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-27/12/17
  05/01/18-14/02/18
  22/02/18-31/03/18
  15/08/17-02/09/17
  06/09/17-27/12/17
  05/01/18-19/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Singapore 49USD 152USD 15/08/17-31/08/17
  03/09/17-21/12/17
  04/01/18-17/02/18
  26/02/18-31/03/18
  15/08/17-03/09/17
  06/09/17-23/12/17
  08/01/18-07/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 49USD 152USD 15/08/17-29/09/17
  06/10/17-27/12/17
  02/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  15/08/17-04/10/17
  10/10/17-30/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 49USD 142USD 15/08/17-29/09/17
  06/10/17-27/12/17
  02/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  15/08/17-04/10/17
  10/10/17-30/12/17
  03/01/18-12/02/18
  22/02/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Jakarta 119USD 212USD 15/08/17-19/12/17
  28/12/17-31/03/18
  15/08/17-24/12/17
  04/01/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua

   GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG BẮC Á

  Từ Đến Giá khứ hồi
  (không gồm thuế, phí)
  Giá khứ hồi
  (gồm thuế, phí)
  Ngày đi Ngày về Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Thành Đô 49USD 126USD 15/08/17-25/09/17
  06/11/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  06/11/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quảng Châu 79USD 186USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Hồng Kông 69USD 149USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Thượng Hải 139USD 281USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Bắc Kinh 139USD 255USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cao Hùng 199USD 309USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18 Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đài Bắc 169USD 279USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18 Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Seoul 249USD 367USD 15/08/17-03/10/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18
  15/02/18-31/03/18
  15/08/17-28/09/17
  07/10/17-23/12/17
  05/01/18-11/02/18
  01/03/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Busan 249USD 363USD 15/08/17-03/10/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18
  15/02/18-31/03/18
  15/08/17-28/09/17
  07/10/17-23/12/17
  05/01/18-11/02/18
  01/03/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tokyo 299USD 386USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Osaka 299USD 390USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nagoya 299USD 386USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Fukuoka 299USD 371USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Quảng Châu 79USD 181USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Hồng Kông 69USD 144USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Thượng Hải 139USD 276USD 15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  15/08/17-25/09/17
  09/10/17-23/12/17
  09/01/18-05/02/18
  27/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Đài Bắc 169USD 274USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18 Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Cao Hùng 169USD 274USD 15/08/17-31/03/18 15/08/17-31/03/18 Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Seoul 199USD 312USD 15/08/17-03/10/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18
  15/02/18-31/03/18
  15/08/17-28/09/17
  07/10/17-23/12/17
  05/01/18-11/02/18
  01/03/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Busan 349USD 458USD 15/08/17-03/10/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18
  15/02/18-31/03/18
  15/08/17-28/09/17
  07/10/17-23/12/17
  05/01/18-11/02/18
  01/03/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 299USD 377USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Osaka 299USD 385USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 299USD 381USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 299USD 366USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tokyo 299USD 377USD 15/08/17-31/12/17
  07/01/18-12/02/18
  15/08/17-23/12/17
  01/01/18-19/02/18
  26/02/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Seoul 199USD 308USD 15/08/17-03/10/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18
  15/02/18-31/03/18
  15/08/17-28/09/17
  07/10/17-23/12/17
  05/01/18-11/02/18
  01/03/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua

   GIÁ KHỨ HỒI TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU ÂU VÀ ÚC

  Từ Đến Giá khứ hồi
  (không gồm thuế, phí)
  Giá khứ hồi
  (gồm thuế, phí)
  Ngày đi Ngày về Loại giá vé Đặt vé
  Hà Nội Moscow 249USD 435USD 15/08/17-31/12/17
  13/01/18-31/01/18
  06/03/18-31/03/18
  15/08/17-14/12/17
  27/01/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Luân Đôn 399USD 743USD 15/08/17-31/12/17
  09/01/18-31/03/18
  15/08/17-14/12/17
  29/12/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Paris 449USD 703USD 04/09/17-31/12/17
  08/01/18-22/02/18
  15/08/17-15/12/17
  24/12/17-16/02/18
  19/03/18-31/03/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Hà Nội Frankfurt 449USD 740USD 15/08/17-31/12/17
  09/01/18-31/03/18
  15/08/17-14/12/17
  29/12/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Luân Đôn 399USD 738USD 15/08/17-31/12/17
  09/01/18-31/03/18
  15/08/17-14/12/17
  29/12/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Paris 449USD 703USD 04/09/17-31/12/17
  08/01/18-22/02/18
  15/08/17-15/12/17
  24/12/17-16/02/18
  19/03/18-31/03/18
  Tiết kiệm đặc biệt Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 449USD 736USD 15/08/17-31/12/17
  09/01/18-31/03/18
  15/08/17-14/12/17
  29/12/17-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 449USD 581USD 15/08/17-30/09/17
  09/10/17-31/12/17
  01/03/18-31/03/18
  15/08/17-19/09/17
  01/10/17-30/11/17
  08/12/17-16/12/17
  06/01/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Tp. Hồ Chí Minh Sydney 449USD 594USD 15/08/17-30/09/17
  09/10/17-31/12/17
  01/03/18-31/03/18
  15/08/17-19/09/17
  01/10/17-30/11/17
  08/12/17-16/12/17
  06/01/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua
  Hà Nội Sydney 519USD 669USD 15/08/17-30/09/17
  09/10/17-31/12/17
  01/03/18-31/03/18
  15/08/17-19/09/17
  01/10/17-30/11/17
  08/12/17-16/12/17
  06/01/18-31/03/18
  Siêu Tiết kiệm Mua

  Lưu ý:

FacebookYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

© 2016 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3 8320320(84-4) 3 8320320 / (84-8) 3 8320320(84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375