ĐẦU THÁNG GIÁ TỐT


 

www.vietnamairlines.com Book Your Trip

  VÉ MÁY BAY

  CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 5 ngày từ 06/05/2019 tới 10/05/2019

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI


  Từ Đến Giá vé
  khứ hồi
  Giai đoạn
  chiều đi
  Giai đoạn
  chiều về
  Loại vé Đặt vé
  Hà Nội Bangkok 148USD 01/04/19-14/04/19
  18/04/19-25/04/19
  01/05/19-27/08/19
  02/09/19-26/12/19
  04/01/20-28/01/20
  02/02/20-31/03/20
  01/04/19-11/04/19
  15/04/19-29/04/19
  06/05/19-01/09/19
  05/09/19-26/12/19
  08/01/20-24/01/20
  29/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 148USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Kuala Lumpur 148USD 01/04/19-25/04/19 
  30/04/19-30/06/19
  01/08/19-28/08/19
  01/09/19-21/12/19
  03/01/20-24/01/20
  31/01/20-31/03/20
  01/04/19-27/04/19 
  03/05/19-30/06/19
  01/08/19-30/08/19
  04/09/19-14/12/19
  26/12/19-31/12/19
  03/01/20-26/01/20
  02/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 114USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Singapore 183USD 01/04/19-25/04/19
  30/04/19-30/06/19
  01/08/19-28/08/19
  02/09/19-21/12/19
  03/01/20-24/01/20
  31/01/20-31/03/20
  01/04/19-29/04/19
  03/05/19-30/06/19
  01/08/19-30/08/19
  04/09/19-21/12/19
  03/01/20-20/01/20
  24/01/20-26/01/20
  02/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Singapore 169USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Yangon 134USD 01/04/19-04/04/19 
  02/05/19-25/01/20
  04/02/20-31/03/20
  01/04/19-04/04/19 
  02/05/19-25/01/20
  04/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Yangon 275USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 225USD 04/03/19-25/04/19
  29/04/19-04/06/19
  11/06/19-30/06/19
  04/03/19-30/04/19
  04/05/19-31/05/19
  06/06/19-30/06/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Siem Reap 169USD 01/04/19-04/04/19
  23/04/19-23/12/19
  01/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  01/04/19-04/04/19
  23/04/19-23/12/19
  01/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 254USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Luang Prabang 209USD 01/04/19-04/04/19 
  23/04/19-25/04/19
  05/05/19-23/12/19
  02/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  01/04/19-04/04/19 
  23/04/19-25/04/19
  05/05/19-23/12/19
  02/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vientiane 259USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vientiane 209USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Bắc Kinh 438USD 01/04/19-24/04/19
  30/04/19-14/07/19
  13/08/19-30/09/19
  08/10/19-23/12/19
  01/01/20-19/01/20
  04/02/20-31/03/20
  01/04/19-27/04/19
  02/05/19-09/07/19
  08/08/19-26/09/19
  05/10/19-23/12/19
  31/12/19-19/01/20
  04/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quảng Châu 240USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 280USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Quảng Châu 329USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Thành Đô 295USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Thượng Hải 464USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 347USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Hồng Công 198USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 177USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cao Hùng 241USD 01/04/19-05/04/19
  11/04/19-26/04/19
  02/05/19-30/06/19
  16/08/19-29/08/19
  02/09/19-09/10/19
  12/10/19-31/12/19
  04/01/20-20/01/20
  17/02/20-31/03/20
  05/04/19-30/04/19
  05/05/19-14/06/19
  01/08/19-01/09/19
  05/09/19-05/10/19
  09/10/19-31/12/19
  04/01/20-14/01/20
  02/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đài Bắc 241USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 216USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 246USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tokyo 639USD 11/04/19-25/04/19 
  09/05/19-12/08/19
  19/08/19-26/12/19
  10/01/20-24/03/20
  09/04/19-24/04/19 
  07/05/19-09/08/19
  15/08/19-26/12/19
  06/01/20-27/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nagoya 678USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Fukuoka 664USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Osaka 602USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 579USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 593USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 554USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Osaka 598USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tokyo 494USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Seoul 360USD 01/04/19-24/04/19
  29/04/19-23/07/19
  17/08/19-13/09/19
  18/09/19-23/12/19
  05/01/20-25/01/20
  31/01/20-31/03/20
  01/04/19-29/04/19 
  04/05/19-04/06/19 
  07/06/19-23/07/19
  16/08/19-09/09/19
  14/09/19-01/10/19
  07/10/19-19/12/19
  01/03/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Seoul 360USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Seoul 450USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Seoul 354USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Pusan 445USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Pusan 548USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Moscow 564USD 01/04/19-29/05/19
  30/06/19-02/08/19
  20/10/19-27/01/20
  26/02/20-31/03/20
  01/04/19-19/06/19
  11/08/19-20/09/19
  01/11/19-06/12/19
  23/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội London 892USD 01/05/19-02/08/19
  23/09/19-27/12/19
  13/01/20-31/03/20
  22/04/19-28/06/19
  19/08/19-27/09/19
  21/10/19-12/12/19
  22/01/20-27/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh London 887USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Paris 862USD 08/05/19-27/07/19
  02/09/19-26/10/19
  04/11/19-22/11/19
  08/12/19-31/03/20
  01/04/19-28/06/19
  16/08/19-17/10/19
  22/10/19-13/12/19
  24/12/19-25/12/19
  01/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Paris 817USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Frankfurt 857USD 01/04/19-27/07/19
  02/09/19-31/12/19
  09/01/20-31/03/20
  01/04/19-07/07/19
  16/08/19-13/12/19
  30/12/19-14/01/20
  24/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 825USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Sydney 639USD 01/04/19-22/04/19
  30/04/19-16/07/19
  29/07/19-08/10/19
  14/10/19-31/12/19
  16/02/20-31/03/20
  01/04/19-10/04/19
  16/04/19-28/06/19
  08/07/19-27/09/19
  30/09/19-30/11/19
  08/01/20-28/01/20
  02/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Sydney 624USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 517USD 01/04/19-16/04/19
  23/04/19-03/07/19
  22/07/19-03/10/19
  07/10/19-31/12/19
  16/02/20-31/03/20
  01/04/19-02/04/19
  10/04/19-20/06/19
  04/07/19-19/09/19
  23/09/19-30/11/19
  08/01/20-28/01/20
  02/02/20-24/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Singapore Hà Nội 208SGD 01/04/19-29/04/19
  03/05/19-30/06/19
  01/08/19-30/08/19
  04/09/19-21/12/19
  03/01/20-20/01/20
  24/01/20-26/01/20
  02/02/20-31/03/20
  01/04/19-25/04/19
  30/04/19-30/06/19
  01/08/19-28/08/19
  02/09/19-21/12/19
  03/01/20-24/01/20
  31/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Singapore Tp.Hồ Chí Minh 231SGD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Bangkok Hà Nội 4,820THB 01/04/19-11/04/19
  15/04/19-29/04/19
  06/05/19-01/09/19
  05/09/19-26/12/19
  08/01/20-24/01/20
  29/01/20-31/03/20
  01/04/19-14/04/19
  18/04/19-25/04/19
  01/05/19-27/08/19
  02/09/19-26/12/19
  04/01/20-28/01/20
  02/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4,655THB Phổ thông tiết kiệm Mua
  Kuala Lumpur Hà Nội 450MYR 01/04/19-27/04/19 
  03/05/19-30/06/19
  01/08/19-30/08/19
  04/09/19-14/12/19
  26/12/19-31/12/19
  03/01/20-26/01/20
  02/02/20-31/03/20
  01/04/19-25/04/19 
  30/04/19-30/06/19
  01/08/19-28/08/19
  01/09/19-21/12/19
  03/01/20-24/01/20
  31/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 320MYR Phổ thông tiết kiệm Mua
  Yangon Hà Nội 142USD 01/04/19-04/04/19 
  02/05/19-25/01/20
  04/02/20-31/03/20
  01/04/19-04/04/19 
  02/05/19-25/01/20
  04/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Yangon Tp.Hồ Chí Minh 149USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3,891,100IDR 04/03/19-30/04/19
  04/05/19-31/05/19
  06/06/19-30/06/19
  04/03/19-25/04/19
  29/04/19-04/06/19
  11/06/19-30/06/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Siem Reap Hà Nội 302USD 01/04/19-04/04/19
  23/04/19-23/12/19
  01/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  01/04/19-04/04/19
  23/04/19-23/12/19
  01/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 227USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Phnom Penh Hà Nội 198USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh 140USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Luang Prabang Hà Nội 182USD 01/04/19-04/04/19 
  23/04/19-25/04/19
  05/05/19-23/12/19
  02/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  01/04/19-04/04/19 
  23/04/19-25/04/19
  05/05/19-23/12/19
  02/01/20-17/01/20
  03/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 201USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vientiane Hà Nội 190USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 209USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Melbourne Hà Nội 752AUD 01/04/19-02/04/19
  10/04/19-20/06/19
  04/07/19-19/09/19
  23/09/19-30/11/19
  08/01/20-28/01/20
  02/02/20-24/03/20
  01/04/19-16/04/19
  23/04/19-03/07/19
  22/07/19-03/10/19
  07/10/19-31/12/19
  16/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 763AUD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Sydney Hà Nội 706AUD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Sydney Tp.Hồ Chí Minh 779AUD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Bắc Kinh Hà Nội 2,024CNY 01/04/19-27/04/19
  02/05/19-09/07/19
  08/08/19-26/09/19
  05/10/19-23/12/19
  31/12/19-19/01/20
  04/02/20-31/03/20
  01/04/19-24/04/19
  30/04/19-14/07/19
  13/08/19-30/09/19
  08/10/19-23/12/19
  01/01/20-19/01/20
  04/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quảng Châu Đà Nẵng 1,601CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quảng Châu Hà Nội 1,406CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,373CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Thành Đô Hà Nội 1,274CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hàng Châu Đà Nẵng 1,892CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Thượng Hải Hà Nội 1,998CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,965CNY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hongkong Hà Nội 1,221HKD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hongkong Tp.Hồ Chí Minh 1,181HKD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 5,099TWD 05/04/19-30/04/19
  05/05/19-14/06/19
  01/08/19-01/09/19
  05/09/19-05/10/19
  09/10/19-31/12/19
  04/01/20-14/01/20
  02/02/20-31/03/20
  01/04/19-05/04/19
  11/04/19-26/04/19
  02/05/19-30/06/19
  15/08/19-29/08/19
  02/09/19-09/10/19
  12/10/19-31/12/19
  04/01/20-20/01/20
  17/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đài Bắc Hà Nội 6,579TWD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 5,994TWD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Cao Hùng Hà Nội 6,459TWD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Seoul Hà Nội 269,800KRW 01/04/19-29/04/19 
  04/05/19-04/06/19 
  07/06/19-23/07/19
  16/08/19-09/09/19
  14/09/19-01/10/19
  07/10/19-19/12/19
  01/03/20-31/03/20
  01/04/19-24/04/19
  29/04/19-23/07/19
  17/08/19-13/09/19
  18/09/19-23/12/19
  05/01/20-25/01/20
  31/01/20-31/03/20
     
  Seoul Tp.Hồ Chí Minh 293,300KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Seoul Đà Nẵng 264,100KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Seoul Nha Trang 266,500KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Busan Hà Nội 264,800KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Busan Tp.Hồ Chí Minh 288,300KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tokyo Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,000JPY 09/04/19-24/04/19 
  07/05/19-09/08/19
  15/08/19-26/12/19
  06/01/20-27/03/20
  11/04/19-25/04/19 
  09/05/19-12/08/19
  19/08/19-26/12/19
  10/01/20-24/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Osaka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,430JPY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Fukuoka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 42,360JPY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nagoya Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 43,960JPY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tokyo Danang 43,480JPY Phổ thông tiết kiệm Mua
  Frankfurt Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 608EUR 01/04/19-07/07/19
  16/08/19-13/12/19
  30/12/19-14/01/20
  24/01/20-31/03/20
  01/04/19-27/07/19
  02/09/19-31/12/19
  09/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Moscow Hà Nội 28,712RUB 01/04/19-19/06/19
  11/08/19-20/09/19
  01/11/19-06/12/19
  23/01/20-31/03/20
  01/04/19-29/05/19
  30/06/19-02/08/19
  20/10/19-27/01/20
  26/02/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  London Hà Nội 504GBP 22/04/19-28/06/19
  19/08/19-27/09/19
  21/10/19-12/12/19
  22/01/20-27/03/20
  01/05/19-02/08/19
  23/09/19-27/12/19
  13/01/20-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  London Tp.Hồ Chí Minh 477GBP Phổ thông tiết kiệm Mua
  Paris Hà Nội 672EUR 01/04/19-28/06/19
  16/08/19-17/10/19
  22/10/19-13/12/19
  24/12/19-25/12/19
  01/01/20-31/03/20
  08/05/19-27/07/19
  02/09/19-26/10/19
  04/11/19-22/11/19
  08/12/19-31/03/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Paris Tp.Hồ Chí Minh 667EUR Phổ thông tiết kiệm Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  VÉ MÁY BAY

  CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA

   

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 5 ngày từ 06/05/2019 tới 10/05/2019

  CÁC MỨC GIÁ MỘT CHIỀU

  Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Loại vé Đặt vé
  Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 859.000 VND 01/04/19-10/04/19
  17/04/19-25/04/19
  03/05/19-31/05/19
  01/08/19-29/08/19
  03/09/19-29/12/19
  01/04/19-10/04/19
  17/04/19-25/04/19
  03/05/19-31/05/19
  01/08/19-29/08/19
  03/09/19-29/12/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Buôn Mê Thuột Hà Nội 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Cần Thơ Hà Nội 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Chu Lai Hà Nội 619.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Lạt Hà Nội 1,039,000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Ban Me Thuot 859.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hải Phòng 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hà Nội 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Nha Trang 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 799.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hai Phong Tp.Hồ Chí Minh 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Buôn Mê Thuột 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cần Thơ 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Chu Lai 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đà Lạt 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đà Nẵng 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đồng Hới 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Huế 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nha Trang 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Phú Quốc 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Pleiku 929.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quy Nhơn 819.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vinh 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Huế Hà Nội 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Huế Tp.Hồ Chí Minh 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Đà Nẵng 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Hà Nội 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Phú Quốc Hà Nội 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Pleiku Hà Nội 909.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quy Nhơn Hà Nội 799.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.019.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Huế 749.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vinh Hà Nội 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.149.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Hà Nội 729.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 819.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 799.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tuy Hòa 709.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tuy Hòa Hà Nội 554.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hải Phòng Đà Nẵng 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hải Phòng 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Cần Thơ 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Cần Thơ Đà Nẵng 639.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua
  Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 1.039.000 VND Phổ thông tiết kiệm Mua

  VNAHOLIDAYS - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  TP. HỒ CHÍ MINH/ ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

  Khách sạn Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Từ 7.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua
  Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 
  Từ 7.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua

  HẢI PHÒNG/ NHA TRANG/ CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Resort & Spa Hội An
  Từ 7.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An 
  Từ 8.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua

  HÀ NỘI/ TP.HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Resort & Spa Hội An
  Từ 7.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An 
  Từ 8.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua

  HÀ NỘI - NHA TRANG

  Khách sạn Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Từ 8.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua
  Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 
  Từ 8.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - VÂN ĐỒN

  Khách sạn Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  Từ 8.990.000 VND
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua

  HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc 
  Từ 9.990.000 VND  
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua
  Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc 
  Từ 9.990.000 VND  
  06/05/2019-15/05/2019

  06/05/2019-15/05/2019

  Mua

  HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/4N3Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Golden Daisy Hotel
  3
  Từ 9.276.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Daisy Resort
  4
  Từ 11.076.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Camia Resort
  4
  Từ 12.300.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Eden Resort
  4
  Từ 13.596.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Mường Thanh Luxury Phú Quốc
  4,5
  Từ 13.956.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
  5
  Từ 16.236.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/4N3Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Golden Daisy Hotel
  3
  Từ 7.676.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Daisy Resort
  4
  Từ 9.476.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Camia Resort
  4
  Từ 10.700.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Eden Resort
  4
  Từ 11.996.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Mường Thanh Luxury Phú Quốc
  4,5
  Từ 12.356.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
  5
  Từ 14.636.000 VND
  06/05/2019-06/07/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH/ ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Soho Hotel
  3
  Từ 7.236.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Boss Hotel
  3,5
  Từ 7.596.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Edele Hotel
  3,5
  Từ 7.596.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Copac Hotel
  3
  Từ 8.196.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Le's Cham Hotel
  4
  Từ 7.812.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Galliot Hotel
  4
  Từ 8.676.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
  5
  Từ 14.796.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Soho Hotel
  3
  Từ 8.836.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Boss Hotel
  3,5
  Từ 9.196.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Edele Hotel
  3,5
  Từ 9.196.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Copac Hotel
  3
  Từ 9.796.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Le's Cham Hotel
  4
  Từ 9.412.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Galliot Hotel
  4
  Từ 10.276.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
  5
  Từ 16.396.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HẢI PHÒNG/ NHA TRANG - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Boutique Hotel
  3
  Từ 6.372.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hùng Anh Hotel
  3
  Từ 7.236.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Sunrise 3
  3
  Từ 7.380.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Sunrise Boutique
  4
  Từ 8.676.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Danang Riverside Hotel
  4
  Từ 8.676.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Ocean Luxury Boutique Hotel
  4
  Từ 11.274.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  SERENE Beach Hotel & Spa
  4
  Từ 11.844.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Danang Golden Bay Hotel
  5
  Từ 15.156.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI/ T.P HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Boutique Hotel
  3
  Từ 6812000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hùng Anh Hotel
  3
  Từ 7.676.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Sunrise 3
  3
  Từ 7.82.0000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Sunrise Boutique
  4
  Từ 9.116.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Danang Riverside Hotel
  4
  Từ 9.116.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Ocean Luxury Boutique Hotel
  4
  Từ 11.714.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  SERENE Beach Hotel & Spa
  4
  Từ 12.284.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Danang Golden Bay Hotel
  5
  Từ 15.596.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  BUÔN MA THUỘT - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Boutique Hotel
  3
  Từ 7.252.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hùng Anh Hotel
  3
  Từ 8.116.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Sunrise 3
  3
  Từ 8.260.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Sunrise Boutique
  4
  Từ 9.556.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Danang Riverside Hotel
  4
  Từ 9.556.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Grand Ocean Luxury Boutique Hotel
  4
  Từ 12.154.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  SERENE Beach Hotel & Spa
  4
  Từ 12.724.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Danang Golden Bay Hotel
  5
  Từ 16.036.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HẢI PHÒNG/ NHA TRANG - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hoian Lantern Hotel
  3
  Từ 7.452.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hoian Rosemary Boutique Hotel
  4
  Từ 9.756.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  EMM Hội An
  4
  Từ 9.396.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hoian Trails Resort & Spa
  4
  Từ 11.196.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI/ T.P HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hoian Lantern Hotel
  3
  Từ 7.892.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hoian Rosemary Boutique Hotel
  4
  Từ 10.196.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  EMM Hội An
  4
  Từ 9.836.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hoian Trails Resort & Spa
  4
  Từ 11.636.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  BUÔN MA THUỘT - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hoian Lantern Hotel
  3
  Từ 8.332.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hoian Rosemary Boutique Hotel
  4
  Từ 10.636.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  EMM Hội An
  4
  Từ 10.276.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Hoian Trails Resort & Spa
  4
  Từ 12.076.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Cẩm Đô Hotel
  3
  Từ 8.332.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Dalat Terrasse Des Roses Villa
  4
  Từ 8.497.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Dulys Hotel
  3
  Từ 9.304.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Nice Dream Hotel
  3
  Từ 9.556.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Đà Lạt Plaza
  3
  Từ 10.168.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Cẩm Đô Hotel
  3
  Từ 6.732.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Dalat Terrasse Des Roses Villa
  4
  Từ 6.897.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Dulys Hotel
  3
  Từ 7.704.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Nice Dream Hotel
  3
  Từ 7.956.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Đà Lạt Plaza
  3
  Từ 8.568.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  EMM Hue
  4
  Từ 9.510.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Thanh Lịch Royal Boutique Hotel
  4
  Từ 9.996.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Moonlight
  4
  Từ 10.644.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  EMM Hue
  4
  Từ 9.510.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Thanh Lịch Royal Boutique Hotel
  4
  Từ 9.996.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Moonlight
  4
  Từ 10.644.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Yến Vy 04
  3
  Từ 9.036.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Sài Gòn Quy Nhơn
  4
  Từ 10.476.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Mường Thanh Quy Nhơn
  4
  Từ 11.196.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Cendeluxe Hotel
  5
  Từ 11.556.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Yến Vy 04
  3
  Từ 8.316.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Sài Gòn Quy Nhơn
  4
  Từ 9.756.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Mường Thanh Quy Nhơn
  4
  Từ 10.476.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Cendeluxe Hotel
  5
  Từ 10.836.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mường Thanh Holiday Quảng Bình
  4
  Từ 5.574.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Sunspa Resort
  5
  Từ 6.894.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá áp dụng cho 2 người/3N2Đ Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mường Thanh Holiday Quảng Bình
  4
  Từ 5.294.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua
  Sunspa Resort
  5
  Từ 5.294.000 VND
  06/05/2019-10/05/2019

  01/06/2019-31/10/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH- Kuala lumpur

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Izumi Hotel Balakong 5.374.672 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Ancasa Express @ Pudu 5.803.070 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Q Hotel Kuala Lumpur 5.919.906 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua

  HÀ NỘI - KUala lumpur

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Izumi Hotel Balakong 7.060.022 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Ancasa Express @ Pudu 7.488.420 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Q Hotel Kuala Lumpur 7.605.256 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua

  HÀ NỘI - Singapore

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Kam Leng 12.270.259 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Hotel81 - Tristar 13.101.091 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Venue 13.101.091 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Singapore

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Kam Leng 10.985.749 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Hotel81 - Tristar 11.816.581 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Venue 11.816.581 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua

  HÀ NỘI - bangkok

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Sawasdee Smile Inn 7.431.027 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Sawasdee Bangkok Inn 7.586.808 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Sawasdee Banglumpoo Inn 7.768.553 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - bangkok

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Sawasdee Smile Inn 7.203.277 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Sawasdee Bangkok Inn 7.359.058 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Sawasdee Banglumpoo Inn 7.540.803 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - jakarta

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Sanno Hotel 10.973.451 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-31/05/2019 Mua
  Red Planet Pasar Bar 11.168.177 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-31/05/2019 Mua
  Yello Hotel Manggarai Jakarta 11.168.177 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-31/05/2019 Mua

  HÀ NỘI - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 12.531.716 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Cheathata Angkor Hotel 12.843.278 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Lucky Angkor Hotel & Spa 13.933.745 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  ĐÀ NẴNG - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 14.809.216 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Cheathata Angkor Hotel 15.120.778 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Lucky Angkor Hotel & Spa 16.211.245 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 15.538.016 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Cheathata Angkor Hotel 15.849.578 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Lucky Angkor Hotel & Spa 16.940.045 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  HÀ NỘI - yangon

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 11.210.766 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  11.522.328 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/03/2019

  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  12.612.795 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - yangon

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 16.130.166 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  16.441.728 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/03/2019

  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  17.532.195 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI - luang prabang

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Café De Laos Inn 15.082.516 01/03/2019 - 10/03/2019

   

  01/03/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Parasol Blanc 15.394.078 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/03/2019

  Mua
  Villa Maly 16.484.545 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI - phnom penh

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mito Hotel 13.943.766 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Samnang Laor Phnom Penh Hotel 14.255.328 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  V Hotel Phnom Penh 15.345.795 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - phnom penh

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Mito Hotel 11.529.616 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Samnang Laor Phnom Penh Hotel 11.841.178 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  V Hotel Phnom Penh 12.931.645 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  HÀ NỘI - vientiane

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Ibis Vientiane Nam Phu 15.082.516 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Vientiane Plaza 15.394.078 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Mercure Vientiane 16.484.545 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - vientiane

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Vientiane Nam Phu 16.676.766 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Vientiane Plaza 16.988.328 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua
  Mercure Vientiane 18.078.795 01/03/2019 - 10/03/2019 01/03/2019-30/03/2019 Mua

  HÀ NỘI - BẮC KINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  King Parkview 31.272.353 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Mercure Wanshang 33.141.725 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Yizhuang 34.232.192 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Expess By Holiday Inn Wujioac 30.561.089 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Gong Kang 32.495.370 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Songjiang Fangta 32.832.896 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Expess By Holiday Inn Wujioac 25.960.539 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Gong Kang 27.894.820 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Songjiang Fangta 28.232.346 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Super 8 Huanghuagang 20.250.619 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Denise 21.029.524 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Xuelong business 21.029.524 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Super 8 Huanghuagang 21.662.669 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Denise 22.441.574 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Xuelong business 22.441.574 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mercure Chengdu North 33.576.727 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Xin Liang 37.471.252 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Tian Fu Sunshine 41.054.215 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  HÀ NỘI - hỒng kÔng

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Hong Kong North Point 22.360.951 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Dorsett Kwun Tong 22.854.257 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Rambler Oasis 23.113.892 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - hỒng kÔng

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Hong Kong North Point 19.582.401 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Dorsett Kwun Tong 20.075.707 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Rambler Oasis 20.335.342 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

  HÀ NỘI - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  King Shi 32.458.930 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Gwo Shiuan Hotel 33.237.835 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Emperor Hotel 33.354.671 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  King Shi 30.773.580 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Gwo Shiuan Hotel 31.552.485 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Emperor Hotel 31.669.321 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

  HÀ NỘI - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Toong Mao Evergreen 32.147.368 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Midtown Richardson Kaohsiung B 33.328.707 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  New Image Hotel 36.496.254 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Toong Mao Evergreen 29.004.418 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Midtown Richardson Kaohsiung B 30.185.757 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  New Image Hotel 33.353.304 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

  ĐÀ NẴNG - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Unique By Foret 18.253.000 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Hotel Vision 19.421.000 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Hotel Gaon Jongno 19.681.000 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua

  HÀ NỘI - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Unique By Foret 31.171.687 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Hotel Vision 33.080.004 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Hotel Gaon Jongno 33.495.420 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Unique By Foret 36.592.137 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Hotel Vision 38.500.454 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Hotel Gaon Jongno 38.915.870 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua

  HÀ NỘI - busan

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  JJ Inn 37.269.466 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Ibis Ambassador Busan Haeundae 38.152.225 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua
  Elysee Hotel 39.320.582 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-30/04/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - busan

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  JJ Inn 42.735.466 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/02/2019-30/04/2019

  Mua
  Ibis Ambassador Busan Haeundae 43.618.225 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/02/2019-30/04/2019

  Mua
  Elysee Hotel 44.786.582 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/02/2019-30/04/2019

  Mua

  HÀ NỘI - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu 55.461.680 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel 56.876.691 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Akihabara Washington Hotel 57.019.490 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu 51.817.680 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel 53.232.691 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Akihabara Washington Hotel 53.375.490 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  ĐÀ NẴNG - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu 46.351.680 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel 47.766.691 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Akihabara Washington Hotel 47.909.490 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH/ HÀ NỘI - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Univeral Port 31.894.000 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Hotel Sunlife 24.521.000 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Chisun Inn Osaka Honmachi 25.040.000 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI - fukuoka

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ascent Fukuoka 84.597.738 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Hakata Nakasu Washington Hotel 59.724.705 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - fukuoka

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ascent Fukuoka 80.407.138 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Hakata Nakasu Washington Hotel 55.534.105 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI - Nagoya

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Nagoya Sakae Washington Hotel 57.978.773 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Nagoya Kokusai Hotel 60.393.379 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  The B Nagoya 88.563.776 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Nagoya

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Nagoya Sakae Washington Hotel 54.334.773 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  Nagoya Kokusai Hotel 56.749.379 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua
  The B Nagoya 84.919.776 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019-27/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI - LUÂN ĐÔN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis London Stratford 66.014.932 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Four star 68.806.008 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Hyatt Place West London 69.481.059 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - LUÂN ĐÔN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis London Stratford 66.242.682 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Four star 69.033.758 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Hyatt Place West London 69.708.809 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI - Moscow

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Holiday Inn 47.978.498 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Vega Izmailovo 47.978.498 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Hilton Garden Inn Krasnoselska 48.160.243 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH/ HÀ NỘI - Frankfurt

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Colour Hotel 54.136.403 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Admiral Frankfurt 56.784.680 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Memphis 59.978.190 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua

  HÀ NỘI- PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Colour Hotel 57.893.139 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Admiral Frankfurt 60.723.161 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Memphis 60.852.978 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Colour Hotel 54.795.739 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Admiral Frankfurt 57.625.761 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Memphis 57.755.578 01/03/2019 - 10/03/2019

  01/03/2019 - 30/03/2019

  Mua
  • Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
FaceĐặt véYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

©2018 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24)38320320 / . Fax: (+84-24) 38722375.