BAY CÙNG HOA SEN

English | Français | Deutsch | Русский | 中文 | 日本語 | 한국어

www.vietnamairlines.com Mua vé trực tuyến

  VÉ MÁY BAY

  CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 5 ngày từ 03/12/2018 tới 07/12/2018

  Từ ngày 05/07/2018, Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI


  Từ Đến Giá vé
  khứ hồi
  Giai đoạn
  chiều đi
  Giai đoạn
  chiều về
  Loại vé Đặt vé
  Hà Nội Bangkok 156USD 03/12/18-27/12/18
  05/01/19-30/03/19
  03/12/18-27/12/18
  05/01/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 151USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Kuala Lumpur 149USD 08/01/19-28/01/19
  11/02/19-30/03/19
  04/01/19-06/02/19
  18/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 112USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Singapore 199USD 04/01/19-04/02/19
  09/02/19-30/03/19
  08/01/19-25/01/19
  12/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Singapore 171USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Yangon 142USD
  03/12/18-04/02/19
  14/02/19-30/03/19

  03/12/18-04/02/19
  14/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Yangon 250USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 224USD 03/12/18-24/12/18
  04/01/19-31/05/19
  03/12/18-19/12/18
  06/01/19-31/05/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Siem Reap 171USD 03/12/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  03/12/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 238USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Đà Nẵng Siem Reap 222USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Luang Prabang 228USD 03/12/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  03/12/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Vientiane 263USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Vientiane 228USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Bắc Kinh 440USD 03/12/18-30/12/18
  07/01/19-09/02/19
  01/03/19-30/06/19
  03/12/18-21/12/18
  30/12/18-11/01/19
  13/02/19-30/06/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Quảng Châu 266USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 297USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Đà Nẵng Quảng Châu 331USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Thành Đô 296USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Thượng Hải 466USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 365USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Hồng Công 239USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 178USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Cao Hùng 283USD 03/12/18-21/01/19
  09/02/19-29/04/19
  02/05/19-30/06/19
  03/12/18-21/01/19
  09/02/19-29/04/19
  02/05/19-30/06/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Đài Bắc 283USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 214USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 246USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Tokyo 640USD 03/12/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  03/12/18-22/12/18
  02/02/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Nagoya 680USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Fukuoka 666USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Osaka 684USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 581USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 595USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 556USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Osaka 599USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Đà Nẵng Tokyo 436USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Seoul 311USD 05/11/18-30/03/19 05/11/18-30/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Đà Nẵng Seoul 311USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Seoul 428USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Nha Trang Seoul 294USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Pusan 447USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Pusan 548USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Moscow 567USD 03/12/18 - 31/12/18
  16/01/19 - 07/02/19
  23/02/19 - 30/03/19
  03/12/18 - 14/12/18
  01/01/19 - 21/01/19
  04/02/19 - 30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội London 874USD 10/07/18 - 16/07/18
  03/12/18 - 31/12/18
  16/01/19 - 06/02/19
  14/02/19 - 30/03/19
  03/12/18 - 11/12/18
  01/01/19 - 29/01/19
  05/02/19 - 30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh London 869USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Paris 902USD 10/07/18-14/08/18
  03/12/18-31/12/18
  07/01/19-30/03/19
  10/07/18-16/07/18
  03/12/18-13/12/18
  28/12/18-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Paris 824USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Frankfurt 811USD 10/07/18 - 30/03/19 03/12/18 - 18/12/18
  27/12/18 - 30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 806USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Sydney 641USD 10/07/18 - 30/06/19 03/12/18 - 30/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Sydney 596USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hà Nội Melbourne 595USD 10/07/18 - 30/06/19 03/12/18 - 30/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 584USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Singapore Hà Nội 230SGD 08/01/19-25/01/19
  12/02/19-30/03/19
  04/01/19-04/02/19
  09/02/19-10/04/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Singapore Tp.Hồ Chí Minh 200SGD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Bangkok Hà Nội 4,975THB 03/12/18-27/12/18
  05/01/19-30/03/19
  03/12/18-27/12/18
  05/01/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4,975THB Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Kuala Lumpur Hà Nội 450MYR 04/01/19-06/02/19
  18/02/19-30/03/19
  08/01/19-28/01/19
  11/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 320MYR Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Yangon Hà Nội 149USD 03/12/18-04/02/19
  14/02/19-30/03/19
  03/12/18-04/02/19
  14/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Yangon Tp.Hồ Chí Minh 149USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3,842,800IDR 03/12/18-19/12/18
  06/01/19-04/06/19
  03/12/18-24/12/18
  04/01/19-31/05/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Siem Reap Hà Nội 296USD 03/12/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  03/12/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 211USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Phnom Penh Hà Nội 204USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh 146USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Luang Prabang Hà Nội 196USD 03/12/18-27/12/18
  01/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  03/12/18-30/12/18
  03/01/19-31/01/19
  11/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 284USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Vientiane Hà Nội 206USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 221USD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Melbourne Hà Nội 718AUD 03/12/18-30/04/19
  03/12/18-30/04/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 732AUD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Sydney Hà Nội 755AUD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Sydney Tp.Hồ Chí Minh 749AUD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Bắc Kinh Hà Nội 1,940CNY 03/12/18-23/12/18
  04/01/19-30/03/19
  03/12/18-23/12/18
  01/01/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Quảng Châu Đà Nẵng 1,340CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Quảng Châu Hà Nội 1,400CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,370CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Thành Đô Hà Nội 1,140CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hàng Châu Đà Nẵng 1,870CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Thượng Hải Hà Nội 2,020CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,750CNY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hongkong Hà Nội 1,030HKD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Hongkong Tp.Hồ Chí Minh 990HKD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 5,340TWD 03/12/18-28/12/18
  03/01/19-21/02/19
  09/02/19-30/03/19
  03/12/18-28/12/18
  03/01/19-07/02/19
  23/02/19-30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Đài Bắc Hà Nội 7,890TWD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 6,260TWD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Cao Hùng Hà Nội 7,890TWD Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Seoul Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 368,800KRW 03/12/18-21/12/18
  01/03/19-31/03/19
  03/12/18-21/12/18
  01/03/19-31/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Seoul Đà Nẵng 363,400KRW Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Seoul Nha Trang 405,300KRW Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Pusan Hà Nội 438,500KRW Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Pusan Tp.Hồ Chí Minh 494,300KRW Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tokyo Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,000JPY 03/12/18-22/12/18
  02/02/19-24/01/19
  06/02/19-27/03/19
  03/12/18-22/12/18
  08/01/19-05/02/19
  16/02/19-23/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Osaka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,430JPY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Fukuoka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 42,360JPY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Nagoya Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 43,960JPY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Tokyo Danang 43,480JPY Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Frankfurt Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 617EUR 03/12/18 - 18/12/18
  27/12/18 - 30/03/19
  10/07/18 - 30/03/19 Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Moscow Hà Nội 30,629RUB 03/12/18 - 14/12/18
  01/01/19 - 21/01/19
  04/02/19 - 30/03/19
  03/12/18 - 31/12/18
  16/01/19 - 07/02/19
  23/02/19 - 30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  London Hà Nội 540GBP 03/12/18 - 11/12/18
  01/01/19 - 29/01/19
  05/02/19 - 30/03/19
  03/12/18 - 31/12/18
  16/01/19 - 06/02/19
  14/02/19 - 30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  London Tp.Hồ Chí Minh 516GBP Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Paris Hà Nội 607EUR 03/12/18 - 13/12/18
  28/12/18 - 30/03/19
  03/12/18 - 31/12/18
  07/01/19 - 30/03/19
  Phổ thông tiết kiệm Mua vé
  Paris Tp.Hồ Chí Minh 562EUR Phổ thông tiết kiệm Mua vé

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  VNAHOLIDAYS - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT


  TP. HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Phu Quoc resort 20.200.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Eden Resort Phu Quoc 8.168.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Muong Thanh Luxury Phu Quoc 6.971.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Sài Gòn Phú Quốc 7.214.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

  HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Phu Quoc resort 20.200.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Eden Resort Phu Quoc 9.928.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Muong Thanh Luxury Phu Quoc 8.731.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Sài Gòn Phú Quốc 8.974.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

  HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Condotel Riverfront Da Nang 13.200.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 5.066.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Hoang Sa Hotel 3.860.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

  HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 4.626.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Hoang Sa Hotel 3.420.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   NHA TRANG/PLEIKU - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 5.946.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Hoang Sa Hotel 4.740.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Condotel Riverfront Da Nang 13.200.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Lotus Hoi An Boutique Hotel & Spa 5.066.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Hoang Sa Hotel 3.860.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

  HÀ NỘI - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Discovery Nha Trang 18.800.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Soho Hotel  6.373.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Sen Viet Premium Hotel Nha Trang  8.032.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   MerPerle Hon Tam Resort  12.547.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa  10.327.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Vinpearl Discovery Nha Trang 18.800.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Soho Hotel  4.173.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Sen Viet Premium Hotel Nha Trang  5.832.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   MerPerle Hon Tam Resort  10.347.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa  8.127.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Muong Thanh   7.025.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Best Western Dalat Plaza Hotel   5.948.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Holiday Dalat Hotel  7.025.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Muong Thanh   5.265.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Best Western Dalat Plaza Hotel   4.188.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Holiday Dalat Hotel  5.265.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  BUÔN Ma THUỘT/ĐÀ LẠT/NHA TRANG/QUY NHƠN/PLEIKU - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Aristo Hotel 7.111.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Emm Saigon Hotel 6.460.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Ha Hien Signature Hotel 7.261.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  ĐÀ NẴNG/HUẾ/PHÚ QUỐC/ĐỒNG HỚI - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Aristo Hotel 7.551.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Emm Saigon Hotel 6.900.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Ha Hien Signature Hotel 7.701.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI/HẢI PHÒNG/VINH/THANH HÓA - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Aristo Hotel 8.431.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Emm Saigon Hotel 7.780.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Ha Hien Signature Hotel 8.581.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Seagull hotel  7.039.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Muonng Thanh Quy Nhon  6.145.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Aurora Villas & Resort Quy Nhon 8.602.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   FLC Quy Nhon  8.593.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINh_ QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Seagull hotel  6.159.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Mương Thanh Quy Nhon  5.265.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Aurora Villas & Resort Quy Nhon 7.722.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   FLC Quy Nhon  7.0713.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  ĐÀ NẴNG/HUẾ - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sunway Hotel Hanoi 10.988.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.876.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Skylark Hotel 5.963.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Diamond Westlake Suites 8.831.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  QUY NHƠN /PLEIKU/VINH - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sunway Hotel Hanoi 11.428.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 9.316.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Skylark Hotel 6.403.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Diamond Westlake Suites 9.271.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  ĐÀ LẠT/BUÔN Ma THUỘT/NHA TRANG - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sunway Hotel Hanoi 13.188.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 11.076.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Skylark Hotel 8.163.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Diamond Westlake Suites 11.031.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  CHU LAI - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sunway Hotel Hanoi 10.548.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Mercure Hanoi La Gare Hotel 8.436.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Skylark Hotel 5.523.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
  Diamond Westlake Suites 8.391.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Mường Thanh Quảng Bình  4.873.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Holiday Quang Binh Hotel  4.873.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Mường Thanh Quảng Bình  5.313.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua
   Holiday Quang Binh Hotel  5.313.600 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 30/01/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH- KUala lumpur

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Izumi Hotel Balakong 5.374.672 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Ancasa Express @ Pudu 5.803.070 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Q Hotel Kuala Lumpur 5.919.906 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua

    HÀ NỘI - KUala lumpur

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Izumi Hotel Balakong 7.060.022 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Ancasa Express @ Pudu 7.488.420 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Q Hotel Kuala Lumpur 7.605.256 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua

  HÀ NỘI - Singapore

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Kam Leng 12.270.259 01/12/2018 - 10/12/2018

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

  Mua
  Hotel81 - Tristar 13.101.091 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Venue 13.101.091 01/12/2018 - 10/12/2018

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - Singapore

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Kam Leng 10.985.749 01/12/2018 - 10/12/2018

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

  Mua
  Hotel81 - Tristar 11.816.581 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Venue 11.816.581 01/12/2018 - 10/12/2018

  08/01/2019-25/01/2019
  12/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - bangkok

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Sawasdee Smile Inn 7.431.027 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  05/01/2019-30/03/2019

  Mua
  Sawasdee Bangkok Inn 7.586.808 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  05/01/2019-30/03/2019

  Mua
  Sawasdee Banglumpoo Inn 7.768.553 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  05/01/2019-30/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - bangkok

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Sawasdee Smile Inn 7.203.277 01/12/2018 - 10/128/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  05/01/2019-30/03/2019

  Mua
  Sawasdee Bangkok Inn 7.359.058 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-27/12/2018
  05/01/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Sawasdee Banglumpoo Inn 7.540.803 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-27/12/2018
  05/01/2019-30/03/2019

   

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - jakarta

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Sanno Hotel 10.973.451 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-19/12/2018
  06/01/2019-31/05/2019
  Mua
  Red Planet Pasar Bar 11.168.177 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-19/12/2018
  06/01/2019-31/05/2019
  Mua
  Yello Hotel Manggarai Jakarta 11.168.177 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-19/12/2018
  06/01/2019-31/05/2019
  Mua

   

  HÀ NỘI - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 12.531.716 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  12.843.278 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  13.933.745 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua

   

  ĐÀ NẴNG - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 14.809.216 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  15.120.778 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  16.211.245 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 15.538.016 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  15.849.578 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  16.940.045 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua

   

  HÀ NỘI - yangon

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 11.210.766 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-04/02/2019
  14/02/2019-30/03/2019

   

  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  11.522.328 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-04/02/2019
  14/02/2019-30/03/2019

  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  12.612.795 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-04/02/2019
  14/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - yangon

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Popular Boutique Hotel 16.130.166 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-04/02/2019
  14/02/2019-30/03/2019

   

  Mua


  Cheathata Angkor Hotel
  16.441.728 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-04/02/2019
  14/02/2019-30/03/2019

  Mua


  Lucky Angkor Hotel & Spa
  17.532.195 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-04/02/2019
  14/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - luang prabang

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Café De Laos Inn 15.082.516 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Parasol Blanc 15.394.078 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

  Mua
  Villa Maly 16.484.545 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

   

  HÀ NỘI - phnom penh

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mito Hotel 13.943.766 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua
  Samnang Laor Phnom Penh Hotel 14.255.328 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua
  V Hotel Phnom Penh 15.345.795 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - phnom penh

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Mito Hotel 11.529.616 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua
  Samnang Laor Phnom Penh Hotel 11.841.178 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua
  V Hotel Phnom Penh 12.931.645 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019
  Mua

   

  HÀ NỘI - vientiane

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua/th>
  Ibis Vientiane Nam Phu 15.082.516 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Vientiane Plaza 15.394.078 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

  Mua
  Mercure Vientiane 16.484.545 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - vientiane

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Vientiane Nam Phu 16.676.766 01/12/2018 - 10/12/2018

   

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

   

  Mua
  Vientiane Plaza 16.988.328 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

  Mua
  Mercure Vientiane 18.078.795 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-27/12/2018
  03/01/2019-31/01/2019
  11/02/2019-30/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - BẮC KINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  King Parkview 31.272.353 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Mercure Wanshang 33.141.725 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Yizhuang 34.232.192 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  HÀ NỘ - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Expess By Holiday Inn Wujioac 30.561.089 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Gong Kang 32.495.370 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Songjiang Fangta 32.832.896 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Expess By Holiday Inn Wujioac 25.960.539 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Gong Kang 27.894.820 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Holiday Inn Express Shanghai Songjiang Fangta 28.232.346 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Super 8 Huanghuagang 20.250.619 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Denise 21.029.524 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Xuelong business 21.029.524 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Super 8 Huanghuagang 21.662.669 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Denise 22.441.574 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Xuelong business 22.441.574 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mercure Chengdu North 33.576.727 01/12/2018 - 10/12/2018 01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019
  Mua
  Xin Liang 37.471.252 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Tian Fu Sunshine 41.054.215 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - hỒng kÔng

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Hong Kong North Point 22.360.951 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Dorsett Kwun Tong 22.854.257 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Rambler Oasis 23.113.892 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - hỒng kÔng

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Hong Kong North Point 19.582.401 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Dorsett Kwun Tong 20.075.707 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua
  Rambler Oasis 20.335.342 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/12/2018
  07/01/2019-11/01/2019
  01/03/2019-30/06/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  King Shi 32.458.930 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Gwo Shiuan Hotel 33.237.835 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Emperor Hotel 33.354.671 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  King Shi 30.773.580 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Gwo Shiuan Hotel 31.552.485 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Emperor Hotel 31.669.321 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Toong Mao Evergreen 32.147.368 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Midtown Richardson Kaohsiung B 33.328.707 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  New Image Hotel 36.496.254 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Toong Mao Evergreen 29.004.418 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  Midtown Richardson Kaohsiung B 30.185.757 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua
  New Image Hotel 33.353.304 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-21/01/2019
  09/02/2019-29/04/2019
  02/05/2019-30/06/2019

  Mua

   

  ĐÀ NẴNG - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Unique By Foret 18.253.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Hotel Vision 19.421.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Hotel Gaon Jongno 19.681.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Unique By Foret 31.171.687 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Hotel Vision 33.080.004 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Hotel Gaon Jongno 33.495.420 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Unique By Foret 36.592.137 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Hotel Vision 38.500.454 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Hotel Gaon Jongno 38.915.870 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - busan

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  JJ Inn 37.269.466 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Ibis Ambassador Busan Haeundae 38.152.225 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Elysee Hotel 39.320.582 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - busan

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  JJ Inn 42.735.466 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Ibis Ambassador Busan Haeundae 43.618.225 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua
  Elysee Hotel 44.786.582 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-30/04/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu 55.461.680 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel 56.876.691 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Akihabara Washington Hotel 57.019.490 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu 51.817.680 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel 53.232.691 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Akihabara Washington Hotel 53.375.490 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  ĐÀ NẴNG - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu 46.351.680 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel 47.766.691 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Akihabara Washington Hotel 47.909.490 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH/ HÀ NỘI - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Univeral Port 31.894.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Hotel Sunlife 24.521.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Chisun Inn Osaka Honmachi 25.040.000 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - fukuoka

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ascent Fukuoka 84.597.738 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Hakata Nakasu Washington Hotel 59.724.705 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - fukuoka

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ascent Fukuoka 80.407.138 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Hakata Nakasu Washington Hotel 55.534.105 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - Nagoya

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Nagoya Sakae Washington Hotel 57.978.773 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Nagoya Kokusai Hotel 60.393.379 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  The B Nagoya 88.563.776 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - Nagoya

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Nagoya Sakae Washington Hotel 54.334.773 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  Nagoya Kokusai Hotel 56.749.379 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua
  The B Nagoya 84.919.776 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-22/12/2018
  02/02/2019-24/01/2019
  16/02/2019-27/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - lUÂN ĐÔN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis London Stratford 66.014.932 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 11/12/2018
  16/01/2019 - 29/01/2019
  14/02/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Four star 68.806.008 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 11/12/2018
  16/01/2019 - 29/01/2019
  14/02/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Hyatt Place West London 69.481.059 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 11/12/2018
  16/01/2019 - 29/01/2019
  14/02/2019 - 30/03/2019

  Mua

   

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - lUÂN ĐÔN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis London Stratford 66.242.682 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 11/12/2018
  16/01/2019 - 29/01/2019
  14/02/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Four star 69.033.758 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 11/12/2018
  16/01/2019 - 29/01/2019
  14/02/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Hyatt Place West London 69.708.809 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 11/12/2018
  16/01/2019 - 29/01/2019
  14/02/2019 - 30/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI - Moscow

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Holiday Inn 47.978.498 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 14/12/2018
  16/01/2019 - 21/01/2019
  23/02/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Vega Izmailovo 47.978.498 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 14/12/2018
  16/01/2019 - 21/01/2019
  23/02/2019 - 30/03/2019

  Mua
  Hilton Garden Inn Krasnoselska 48.160.243 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 14/12/2018
  16/01/2019 - 21/01/2019
  23/02/2019 - 30/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH/ HÀ NỘI - Frankfurt

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Colour Hotel 54.136.403 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 18/12/2018
  27/12/2018 - 30/03/2019

  Mua
  Admiral Frankfurt 56.784.680 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 18/12/2018
  27/12/2018 - 30/03/2019

  Mua
  Memphis 59.978.190 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018 - 18/12/2018
  27/12/2018 - 30/03/2019

  Mua

   

  HÀ NỘI- PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Colour Hotel 57.893.139 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-13/12/2018
  07/01/2018-30/03/2019

  Mua
  Admiral Frankfurt 60.723.161 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-13/12/2018
  07/01/2018-30/03/2019

  Mua
  Memphis 60.852.978 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-13/12/2018
  07/01/2018-30/03/2019

  Mua

   

  TP. HỒ CHÍ MINH - PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Colour Hotel 54.795.739 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-13/12/2018
  07/01/2018-30/03/2019

  Mua
  Admiral Frankfurt 57.625.761 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-13/12/2018
  07/01/2018-30/03/2019

  Mua
  Memphis 57.755.578 01/12/2018 - 10/12/2018

  01/12/2018-13/12/2018
  07/01/2018-30/03/2019

  Mua
  • Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
FaceĐặt véYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

©2018 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24)38320320 / . Fax: (+84-24) 38722375.