ĐẦU THÁNG GIÁ TỐT


 

www.vietnamairlines.com Book Your Trip

  VÉ MÁY BAY

  CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 5 ngày từ 03/02/2020 tới 07/02/2020

  Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

  (Lưu ý: Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta/ Đài Bắc/Cao Hùng là giá không bao gồm hành lý ký gửi)


  Từ Đến Giá vé
  khứ hồi
  Giai đoạn
  chiều đi
  Giai đoạn
  chiều về
  Loại vé Đặt vé
  Hà Nội Bangkok 135USD 02/02/20-14/04/20
  20/04/20-28/04/20
  02/05/20-30/06/20
  29/01/20-10/04/20
  15/04/20-30/04/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 130USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Bangkok 135USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phuket 130USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Kuala Lumpur 101USD 31/01/20-28/04/20
  02/05/20-30/06/20
  02/02/20-01/05/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 94USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Singapore 165USD 31/01/20-28/04/20
  02/05/20-30/06/20
  02/02/20-01/05/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Yangon 134USD 04/02/20-31/03/20 04/02/20-31/03/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Yangon 150USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 190USD 06/01/20-22/05/20 04/01/20-19/05/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Bali 192USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Siem Reap 169USD 03/02/20-03/04/20
  21/04/20-25/04/20
  05/05/20-30/06/20
  03/02/20-03/04/20
  21/04/20-25/04/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 254USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Luang Prabang 209USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vientiane 259USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vientiane 209USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Bắc Kinh 389USD 04/02/20-24/04/20
  30/04/20-30/06/20
  04/02/20-27/04/20
  02/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quảng Châu 240USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 280USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Quảng Châu 329USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Thành Đô 240USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Thượng Hải 464USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 347USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Hồng Công 198USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 177USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cao Hùng 169USD 17/02/20-05/04/20
  11/04/20-26/04/20
  02/05/20-30/06/20
  02/02/20-31/03/20
  05/04/20-30/04/20
  05/05/20-14/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đài Bắc 169USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 164USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 164USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tokyo 559USD 03/02/20-23/03/20
  13/04/20-28/04/20
  07/05/20-30/06/20
  26/01/20-25/03/20
  15/04/20-28/04/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nagoya 678USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Fukuoka 664USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Osaka 602USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 579USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 593USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 554USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Osala 318USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Osaka 598USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tokyo 394USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Seoul 315USD 31/01/20-28/04/20
  11/05/20-30/06/20
  04/02/20-01/05/20
  07/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Seoul 315USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Seoul 320USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Nha Trang Seoul 289USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Busan 315USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Busan 533USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Busan 310USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Moscow 564USD 26/02/20-27/05/20 23/01/20-17/06/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội London 892USD 13/01/20-09/04/20
  04/05/20-30/06/30
  22/01/20-27/03/20
  15/04/20-26/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh London 887USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Paris 862USD 08/12/19-31/03/20 01/01/20-31/03/20 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Paris 817USD Phổ thông tiết kiệm Mua
  Hà Nội Frankfurt 857USD 09/01/20-30/06/20 24/01/20-03/04/20
  06/04/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 825USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Sydney 559USD 16/02/20-20/04/20
  01/05/20-30/06/20
  02/02/20-07/04/20
  13/04/20-25/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Sydney 474USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 462USD 16/02/20-02/04/20
  10/04/20-30/06/20
  18/02/20-02/04/20
  10/04/20-20/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Singapore Hà Nội 217 SGD 02/02/20-01/05/20
  05/05/20-30/06/20
  31/01/20-28/04/20
  02/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Singapore Tp.Hồ Chí Minh 196 SGD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Bangkok Hà Nội 4,505 THB 29/01/20-10/04/20
  15/04/20-30/04/20
  05/05/20-30/06/20
  02/02/20-14/04/20
  20/04/20-28/04/20
  02/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4,345 THB Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Kuala Lumpur Hà Nội 414 MYR 02/02/20-01/05/20
  05/05/20-30/06/20
  31/01/20-28/04/20
  02/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 340 MYR Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Yangon Hà Nội 142USD 04/02/20-31/03/20 04/02/20-31/03/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Yangon Tp.Hồ Chí Minh 149USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3,788,200IDR 04/01/20-19/05/20
  06/01/20-22/05/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Siem Reap Hà Nội 302USD 03/02/20-03/04/20
  21/04/20-25/04/20
  05/05/20-30/06/20
  03/02/20-03/04/20
  21/04/20-25/04/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 227USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Phnom Penh Hà Nội 198USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh 140USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Luang Prabang Hà Nội 182USD 03/02/20-03/04/20
  21/04/20-25/04/20
  05/05/20-30/06/20
  03/02/20-03/04/20
  21/04/20-25/04/20
  05/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 201USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Vientiane Hà Nội 190USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 209USD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Melbourne Hà Nội 752AUD 02/02/20-07/04/20
  13/04/20-25/06/20
  25/02/20-22/04/20
  30/04/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 763AUD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Sydney Hà Nội 706AUD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Sydney Tp.Hồ Chí Minh 779AUD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Bắc Kinh Hà Nội 2,024CNY 04/02/20-27/04/20
  02/05/20-30/06/20
  04/02/20-24/04/20
  30/04/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Quảng Châu Đà Nẵng 1,601CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Quảng Châu Hà Nội 1,406CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,373CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Thành Đô Hà Nội 1,274CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hàng Châu Đà Nẵng 1,892CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Thượng Hải Hà Nội 1,998CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,965CNY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hongkong Hà Nội 1,282HKD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hongkong Tp.Hồ Chí Minh 1,243HKD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 4,839TWD 02/02/20-31/03/20
  05/04/20-30/04/20
  05/05/20-14/06/20
  17/02/20-05/04/20
  11/04/20-26/04/20
  02/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đài Bắc Hà Nội 4,995TWD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 4,839TWD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Cao Hùng Hà Nội 4,995TWD Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Seoul Hà Nội 269,800KRW 04/02/20-01/05/20
  07/05/20-30/06/20
  31/01/20-28/04/20
  11/05/20-30/06/20
  Phổ thông tiết kiệm Mua
  Seoul Tp.Hồ Chí Minh 293,300KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Seoul Đà Nẵng 264,100KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Seoul Nha Trang 266,500KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Busan Hà Nội 264,800KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Busan Tp.Hồ Chí Minh 288,300KRW Phổ thông tiết kiệm Mua
  Tokyo Hà Nội
  Tp.Hồ Chí Minh
  44,000JPY 26/01/20-25/03/20
  15/04/20-28/04/20
  05/05/20-30/06/20
  03/02/20-23/03/20
  13/04/20-28/04/20
  07/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Osaka Hà Nội
  Tp.Hồ Chí Minh
  44,430JPY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Fukuoka Hà Nội
  Tp.Hồ Chí Minh
  42,360JPY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Nagoya Hà Nội
  Tp.Hồ Chí Minh
  43,960JPY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tokyo Danang 43,480JPY Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Frankfurt Hà Nội
  Tp.Hồ Chí Minh
  608EUR 24/01/20-03/04/20
  06/04/20-30/06/20
  09/01/20-30/06/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Moscow Hà Nội 28,712RUB 23/01/20-17/06/20 26/02/20-27/05/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  London Hà Nội 527GBP 22/01/20-27/03/20
  15/04/20-26/06/20
  13/01/20-09/04/20
  04/05/20-30/06/20
  Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  London Tp.Hồ Chí Minh 523GBP Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Paris Hà Nội 672EUR 01/01/20-31/03/20 08/12/19-31/03/20 Phổ thông tiết kiệm Mua
  Paris Tp.Hồ Chí Minh 667EUR Phổ thông tiết kiệm Mua

  Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  VÉ MÁY BAY

  CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA

   

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 5 ngày từ 03/02/2020 tới 07/02/2020

  CÁC MỨC GIÁ MỘT CHIỀU

  Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về Loại vé Đặt vé
  Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 699.000 VND 12/02/20-28/04/20 12/02/20-28/04/20 Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Buôn Mê Thuột Hà Nội 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Cần Thơ Hà Nội 1.249.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Chu Lai Hà Nội 789.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Lạt Hà Nội 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Ban Me Thuot 699.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hải Phòng 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hà Nội 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Nha Trang 699.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Buôn Mê Thuột 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Cần Thơ 1.249.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Chu Lai 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đà Lạt 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đà Nẵng 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Đồng Hới 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Huế 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Nha Trang 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Phú Quốc 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Pleiku 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Quy Nhơn 699.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.359.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Vinh 589.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Huế Hà Nội 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Huế Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Nha Trang Đà Nẵng 699.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Nha Trang Hà Nội 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Phú Quốc Hà Nội 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Pleiku Hà Nội 899.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Quy Nhơn Hà Nội 679.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.009.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 919.000 VND Phổ thông si&eciecirc;u tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.139.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.359.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 919.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Huế 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.029.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.249.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Vinh Hà Nội 589.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.249.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Hà Nội 899.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hà Nội Tuy Hòa 699.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tuy Hòa Hà Nội 679.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Hải Phòng Đà Nẵng 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Hải Phòng 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Đà Nẵng Cần Thơ 699.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Cần Thơ Đà Nẵng 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua
  Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND Phổ thông siêu tiết kiệm Mua

  VNAHOLIDAYS - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  La casa Phú Quốc            6.107.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Daisy Resort Phú Quốc            6.995.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Camia Resort            7.163.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Long Beach Resort            7.355.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Anja Beach Resort            9.011.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  La casa Phú Quốc            3.627.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/12/2019 - 29/12/2019
  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Daisy Resort Phú Quốc            4.515.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Camia Resort            4.683.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Long Beach Resort            4.875.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Anja Beach Resort            6.531.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI/ NHA TRANG/TP. HỒ CHÍ MINH/ HẢI PHÒNG/ CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Aria Đà Nẵng Hotel            3.897.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Alisia Hotel            4.235.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Grand Sunrise Boutique Đà Nẵng            4.263.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Emm Hội An            4.835.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Thanh Bình Riverside Hội An            4.955.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Atlas Hotel Hội An            5.075.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Hội An Trails Resort            5.435.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Belle Maison Parosand Đà Nẵng            5.805.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  The Pearl, The Festa Hội An Hotel & Resort            6.053.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Altara Suites by Ri -Yaz            7.835.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  BUÔN MA THUỘT - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Aria Đà Nẵng Hotel            4.337.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Alisia Hotel            4.675.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Grand Sunrise Boutique Đà Nẵng            4.703.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Emm Hội An            5.275.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Thanh Bình Riverside Hội An            5.395.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Atlas Hotel Hội An            5.515.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Hội An Trails Resort            5.875.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Belle Maison Parosand Đà Nẵng            6.245.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  The Pearl, The Festa Hội An Hotel & Resort            6.493.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Altara Suites by Ri -Yaz            8.275.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Soho Hotel             4.235.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/12/2019 - 29/12/2019
  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Book
  Emerald Bay Nha Trang Hotel & Spa            5.409.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Nha Trang Palace            5.483.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Boton Blue Hotel & Spa            6.635.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Diamond Bay Condotel Resort & Spa            8.315.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Soho Hotel             5.835.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Emerald Bay Nha Trang Hotel & Spa            7.009.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Nha Trang Palace            7.083.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Boton Blue Hotel & Spa            8.235.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Diamond Bay Condotel Resort & Spa            9.915.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Soho Hotel             4.235.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Emerald Bay Nha Trang Hotel & Spa            5.409.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Nha Trang Palace            5.483.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Boton Blue Hotel & Spa            6.635.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Diamond Bay Condotel Resort & Spa            8.315.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Hồng Môn Villa              3.805.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Đà Lạt Plaza            4.245.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Dulys Hotel            4.271.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Monet Garden Resort              4.715.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Ana Mandara Villas Dalat             7.115.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Hồng Môn Villa              5.405.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Đà Lạt Plaza            5.845.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Dulys Hotel            5.871.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Monet Garden Resort              6.315.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Ana Mandara Villas Đà Lạt              8.715.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Sai Gon Quy Nhơn Hotel            5.471.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Aurora Villas& Resort Quy Nhơn            5.481.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Seagull Hotel Quy Nhơn            5.507.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Quy Nhơn Hotel            5.715.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Casa Marina Resort            6.395.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Sai Gon Quy Nhơn Hotel            4.751.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Aurora Villas& Resort Quy Nhơn            4.761.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Seagull Hotel Quy Nhơn            4.787.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mu?ng Thanh Quy Nhơn Hotel            4.995.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Casa Marina Resort            5.675.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Thanh Lịch Royal Boutique            4.825.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Moonlight Hotel            5.191.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Ana Mandara Huế Beach resort            6.475.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Vinpearl Hotel Huế            6.475.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Pilgrimage Village Boutique Resort & Spa            6.641.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - VÂN ĐỒN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Wyndham Legend Hạ Long            9.233.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Vinpearl Resort & Golf Hạ Long            9.283.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Mường Thanh Holidays Quảng Bình            4.807.760 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Luxury Nhật Lệ            5.282.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Vinpearl Hotel Qủang Bình            6.515.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Sun Spa Resort          36.831.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  AEC Ban Mê Hotel            4.721.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Bazan Xanh Hotel            3.287.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Dakruco Hotel            3.483.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột            4.263.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  AEC Ban Mê Hotel            6.321.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Bazan Xanh Hotel            4.887.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Dakruco Hotel            5.083.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột            5.863.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  ĐÀ NẴNG - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  AEC Ban Mê Hotel            5.601.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Bazan Xanh Hotel            4.167.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
  Dakruco Hotel            4.363.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột            5.143.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - TUY HÒA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Cendeluxe Hotel            5.275.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Quê Tôi Village Resort Phú Yên            5.935.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  ĐÀ NẴNG - CẦN THƠ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Kim Thơ Hotel            4.555.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Ninh Kiều Riverside            4.667.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Luxury Cần Thơ            4.955.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Vinpearl Hotel Cần Thơ            5.315.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - CẦN THƠ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
   Kim Thơ Hotel            6.595.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Ninh Kiều Riverside            6.707.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Mường Thanh Luxury Cần Thơ            6.995.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua
   Vinpearl Hotel Cần Thơ            7.355.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  HÀ NỘI - PLEIKU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khánh Linh Hotel            5.057.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - PLEIKU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/3 Ngày 2 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khánh Linh Hotel            3.897.600 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 16/01/2020
  27/01/2020 - 31/05/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - KUala lumpur

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ancasa Express @ Pudu            6.910.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Cosmo Hotel Kuala Lumpur            6.880.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  AClub Dolphin Hotel            6.890.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - KUala lumpur

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ancasa Express @ Pudu            8.514.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Cosmo Hotel Kuala Lumpur            8.752.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  AClub Dolphin Hotel            8.762.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - Singapore

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Venue hotel the lily          12.897.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 20/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Kam Leng          12.914.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 20/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Venue          13.214.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 20/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Singapore

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Venue hotel the lily          12.193.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 20/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Kam Leng          12.210.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 20/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Venue          12.510.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  03/01/2020 - 20/01/2020
  02/02/2020 - 28/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - bangkok

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sawasdee Banglumpoo Inn            8.001.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  08/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 10/04/2020
  20/04/2020 - 28/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Sawasdee Bangkok Inn            8.069.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  08/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 10/04/2020
  20/04/2020 - 28/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Nasa vegas hotel            8.373.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  08/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 10/04/2020
  20/04/2020 - 28/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - bangkok

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sawasdee Banglumpoo Inn            8.008.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  08/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 10/04/2020
  20/04/2020 - 28/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Sawasdee Bangkok Inn            8.076.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  08/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 10/04/2020
  20/04/2020 - 28/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Nasa vegas hotel            8.380.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  08/01/2020 - 24/01/2020
  02/02/2020 - 10/04/2020
  20/04/2020 - 28/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - jakarta

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Holiday Inn Express Jakarta Matraman          12.466.000 01/02/2020 - 10/02/2020 01/01/2020 - 30/06/2020 Mua
  Favehotel Tanah Abang Cideng          12.574.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Neo Mangga Dua          12.636.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Residence Indochine D Angkor            9.820.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  Rose Royal Boutique Hotel
             9.820.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua


  Home Indochine D'angkor
             9.833.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - siem reap

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Residence Indochine D Angkor          13.856.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua  Rose Royal Boutique Hotel
           13.856.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua


  Home Indochine D'angkor
           13.869.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - phnom penh

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mito Hotel          15.910.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Pacific Hotel Phnom Penh          16.138.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Samnang Laor Phnom Penh Hotel          16.692.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - phnom penh

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mito Hotel          11.414.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Pacific Hotel Phnom Penh          11.642.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Samnang Laor Phnom Penh Hotel          12.196.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - luang prabang

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Parasol Blanc          14.753.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Kiridara          16.121.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  3 Nagas          17.177.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - vientiane

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Vientiane Nam Phu          15.800.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Vientiane Plaza          16.308.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  City Inn Vientiane          18.107.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - vientiane

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ibis Vientiane Nam Phu          15.800.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Vientiane Plaza          16.308.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  City Inn Vientiane          18.107.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  02/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 03/04/2020
  21/04/2020 - 25/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - yangon

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Excel Treasure Hotel            9.512.000 01/02/2020 - 10/02/2020 01/01/2020 - 30/06/2020 Mua
  Best Western Chinatown Hotel          11.597.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel Grand United (Ahlone Branch)          12.106.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - yangon

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Excel Treasure Hotel          16.202.000 01/02/2020 - 10/02/2020 01/01/2020 - 30/06/2020 Mua
  Best Western Chinatown Hotel          18.288.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel Grand United (Ahlone Branch)          18.796.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - BẮC KINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Jing Du Yuan          25.195.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Mercure Wanshang          25.375.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Jade Garden          25.681.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rayfont hotel south bund Shanghai          24.567.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Ramada Encore By Wyndham Shanghai South          25.050.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Furama Xpress Xu Jia Hui          25.437.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - THƯỢNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rayfont hotel south bund Shanghai          19.028.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Ramada Encore By Wyndham Shanghai South          19.511.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Furama Xpress Xu Jia Hui           19.898.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Yun Cheng          13.252.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Baiyun City          14.214.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Jiang Yue          14.233.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Yun Cheng          15.108.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Baiyun City          16.069.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Jiang Yue          16.089.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Leeden Hotel Chengdu          16.355.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Holiday Inn Express Chengdu Dafeng Chengdu          16.994.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Holiday Inn Express Chengdu Jinniu Chengdu          17.698.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 19/01/2020
  04/02/2020 - 24/04/2020
  02/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  Hà NỘi - HỒng Kông

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Caritas Oswald Cheung International House          14.165.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 17/01/2020
  10/02/2020 - 07/04/2020
  17/04/2020 - 27/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Mini Hotel Central          14.553.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 17/01/2020
  10/02/2020 - 07/04/2020
  17/04/2020 - 27/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Mini Hotel Causeway Bay          14.576.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 17/01/2020
  10/02/2020 - 07/04/2020
  17/04/2020 - 27/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  Tp. HỒ Chí Minh - HỒng Kông

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Caritas Oswald Cheung International House          13.177.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 17/01/2020
  10/02/2020 - 07/04/2020
  17/04/2020 - 27/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Mini Hotel Central          13.565.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 17/01/2020
  10/02/2020 - 07/04/2020
  17/04/2020 - 27/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Mini Hotel Causeway Bay          13.587.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 17/01/2020
  10/02/2020 - 07/04/2020
  17/04/2020 - 27/04/2020
  05/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  Hà NỘi - Ðài BẮc

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ximen Relite Hotel          15.166.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  Ximen Hotel          15.186.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  East Dragon Hotel          15.258.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua

  Tp. HỒ Chí Minh - Ðài BẮc

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Ximen Relite Hotel          15.410.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  Ximen Hotel          15.430.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  East Dragon Hotel          15.502.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua

  Hà NỘi - Cao Hùng

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Midtown Richardson Kaohsiung Bo Ai          14.655.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  New Image Hotel          14.674.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  City Suites- Kaohsiung Pier2          15.170.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua

  Tp. HỒ Chí Minh - Cao Hùng

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Midtown Richardson Kaohsiung Bo Ai          13.477.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  New Image Hotel          13.496.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua
  City Suites- Kaohsiung Pier2          13.992.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  04/01/2020 - 14/01/2020
  17/02/2020 - 31/03/2020
  11/04/2020 - 26/04/2020
  05/05/2020 - 14/06/2020

  Mua

  ÐÀ NẴNG - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Vision 18.712.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel eastern iHotel Unique By Foret 18.787.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Global Inn Seoul Dongdaemun City Days 19.119.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  NHA TRANG - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Vision 18.712.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel eastern iHotel Unique By Foret 18.787.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Global Inn Seoul Dongdaemun City Days 19.119.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Vision          24.677.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel eastern iHotel Unique By Foret          24.752.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Global Inn Seoul Dongdaemun City Days          25.084.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Seoul

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel Vision          20.418.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel eastern iHotel Unique By Foret          20.493.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Global Inn Seoul Dongdaemun City Days          20.825.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - busan

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  JJ Inn          23.592.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Ibis Ambassador Busan Haeundae          25.365.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Angel Hotel          25.639.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - busan

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  JJ Inn          28.758.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Ibis Ambassador Busan Haeundae          30.531.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Angel Hotel          30.805.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  24/01/2020 - 25/01/2020
  04/02/2020 - 28/04/2020
  11/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  ÐÀ NẴNG - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Flexstay Inn Shinurayasu          26.596.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Flexstay Inn Kiyosumishirakawa          26.674.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel Mystays Kameido          27.065.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  hÀ NỘI - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu          24.226.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel          24.304.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Akihabara Washington Hotel          24.695.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - tokyo

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Akasaka Excel Hotel Tokyu          26.596.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Akasaka Yoko Hotel          26.674.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Akihabara Washington Hotel          27.065.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Claiton Shin Osaka          22.158.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel Sunlife           22.992.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Surestay Plus Hotel By Best We          23.272.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Claiton Shin Osaka          22.388.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel Sunlife           23.222.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Surestay Plus Hotel By Best We          23.502.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  ÐÀ NẴNG - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Claiton Shin Osaka          21.636.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Hotel Sunlife           22.470.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Surestay Plus Hotel By Best We          22.750.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  hÀ NỘI - fukuoka

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sutton Hotel Hakata City          23.418.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  President Hotel Hakata          23.575.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Canal City Fukuoka Washington          24.552.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - fukuoka

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sutton Hotel Hakata City          25.558.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  President Hotel Hakata          25.715.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Canal City Fukuoka Washington          26.692.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  hÀ NỘI - Nagoya

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Nishitetsu Inn Nagoyanishiki          26.534000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Best Western Hotel Nagoya          27.160.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Nagoya Kokusai Hotel          27.971.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Nagoya

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Nishitetsu Inn Nagoyanishiki          26.304.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Best Western Hotel Nagoya          26.930.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Nagoya Kokusai Hotel          27.741.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  10/01/2020 - 17/01/2020
  03/02/2020 - 23/03/2020
  15/04/2020 - 28/04/2020
  07/05/2020 - 30/06/2020

  Mua

  hÀ NỘI - london

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mehfil Hotel London          44.659.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  22/01/2020 - 27/03/2020
  04/05/2020 - 26/06/2020

  Mua
  Epping Forest Hotel          45.191.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  22/01/2020 - 27/03/2020
  04/05/2020 - 26/06/2020

  Mua
  King solomon          45.604.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  22/01/2020 - 27/03/2020
  04/05/2020 - 26/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - london

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mehfil Hotel London          44.429.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  22/01/2020 - 27/03/2020
  04/05/2020 - 26/06/2020

  Mua
  Epping Forest Hotel          44.961.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  22/01/2020 - 27/03/2020
  04/05/2020 - 26/06/2020

  Mua
  King solomon          45.374.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  22/01/2020 - 27/03/2020
  04/05/2020 - 26/06/2020

  Mua

  hÀ NỘI - Moscow

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Maxima Slavia          30.218.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  23/01/2020 - 27/01/2020
  26/02/2020 - 27/05/2020

  Mua
  Holiday Inn Moscow - Vinogrado          30.355.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  23/01/2020 - 27/01/2020
  26/02/2020 - 27/05/2020

  Mua
  Holiday Inn Express Moscow , Khovrino          30.628.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  23/01/2020 - 27/01/2020
  26/02/2020 - 27/05/2020

  Mua

  hÀ NỘI - Frankfurt

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Holiday Inn Express Airport Frankfurt          43.135.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  09/01/2020 - 14/01/2020
  24/01/2020 - 03/04/2020
  06/04/2020 - 21/06/2020

  Mua
  Niederraeder Hof          43.412.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  09/01/2020 - 14/01/2020
  24/01/2020 - 03/04/2020
  06/04/2020 - 21/06/2020

  Mua
  Tulip Inn Frankfurt Airport          43.656.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  09/01/2020 - 14/01/2020
  24/01/2020 - 03/04/2020
  06/04/2020 - 21/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - Frankfurt

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Holiday Inn Express Airport Frankfurt          42.905.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  09/01/2020 - 14/01/2020
  24/01/2020 - 03/04/2020
  06/04/2020 - 21/06/2020

  Mua
  Niederraeder Hof          43.182.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  09/01/2020 - 14/01/2020
  24/01/2020 - 03/04/2020
  06/04/2020 - 21/06/2020

  Mua
  Tulip Inn Frankfurt Airport          43.426.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  09/01/2020 - 14/01/2020
  24/01/2020 - 03/04/2020
  06/04/2020 - 21/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sejours & Affaires Paris-Vitry          47.571.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Bristol Republique          47.666.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Appart City Confort Bois D'arcy          47.799.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sejours & Affaires Paris-Vitry          44.971.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Bristol Republique          45.066.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua
  Appart City Confort Bois D'arcy          45.199.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  01/01/2020 - 30/06/2020

  Mua

  HÀ NỘI - SYDNEY

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Devere          33.817.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  Ibis Sydney Thornleigh          34.186.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  Base Sydney          34.577.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - SYDNEY

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Devere          33.587.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  Ibis Sydney Thornleigh          33.956.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  Base Sydney          34.347.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINH - MELBOURNE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Kingsgate 32.537.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  Mercure North Melbourne          33.046.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  Ibis Melbourne Little Bourke          33.202.000 01/02/2020 - 10/02/2020

  16/02/2020 - 24/03/2020
  01/04/2020 - 02/04/2020
  13/05/2020 - 18/06/2020

  Mua
  • Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
FaceĐặt véYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

©2018 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24)38320320 / . Fax: (+84-24) 38722375.