BAY CÙNG HOA SEN

English | Français | Deutsch | Русский | 中文 | 日本語 | 한국어

www.vietnamairlines.com Mua vé trực tuyến

  BAY CÙNG HOA SEN

  CÁC CHẶNG BAY QUỐC TẾ

  Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

  Chỉ mua trong 5 ngày từ 04/09/2017 tới 08/09/2017


  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI


  Từ Đến Giá vé
  khứ hồi
  Giai đoạn
  chiều đi
  Giai đoạn
  chiều về
  Loại vé Đặt vé
  Hà Nội Bangkok 133USD 05/09/17-23/12/17
  05/01/18-15/02/18
  22/02/18-07/04/18
  17/04/18-26/04/18
  30/04/18-09/06/18
  05/09/17-23/12/17
  05/01/18-19/02/18
  17/04/18-29/04/18
  03/05/18-09/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 141USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Kuala Lumpur 122USD 05/09/17-26/11/17
  04/01/18-15/02/18
  23/02/18-24/04/18
  30/04/18-09/06/18
  06/09/17-23/11/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-25/04/18
  03/05/18-09/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 99USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Singapore 198USD 05/09/17-26/11/17
  04/01/18-15/02/18
  23/02/18-24/04/18
  30/04/18-09/06/18
  06/09/17-23/11/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-25/04/18
  03/05/18-09/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Yangon 149USD 25/12/17-31/12/17 25/12/17-31/12/17 Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp. Hồ Chí Minh Yangon 135USD 25/12/17-04/01/18
  16/02/18-25/02/18
  08/04/18-20/04/18
  25/12/17-04/01/18
  16/02/18-25/02/18
  08/04/18-20/04/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 233USD 05/09/17-30/06/18 05/09/17-30/06/18 Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Siem Reap 158USD 04/09/17-29/09/17
  05/10/17-28/12/17
  04/09/17-03/10/17
  08/10/17-28/12/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 231USD 04/09/17-29/09/17
  05/10/17-31/10/17
  04/09/17-03/10/17
  08/10/17-31/10/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Bắc Kinh 413USD 04/09/17-29/09/17
  08/10/17-23/12/17
  01/01/18-09/02/18
  01/03/18-26/04/18
  01/05/18-30/06/18
  04/09/17-26/09/17
  04/10/17-31/12/17
  04/01/18-09/02/18
  01/03/18-30/04/18
  07/05/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Quảng Châu 247USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 247USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Đà Nẵng Quảng Châu 274USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Thành Đô 269USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Thượng Hải 353USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 436USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Hồng Công 176USD 04/09/17-29/09/17
  08/10/17-23/12/17
  04/09/17-26/09/17
  04/10/17-31/12/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 155USD 04/09/17-29/09/17
  08/10/17-23/12/17
  01/01/18-09/02/18
  01/03/18-26/04/18
  01/05/18-30/06/18
  04/09/17-26/09/17
  04/10/17-31/12/17
  04/01/18-09/02/18
  01/03/18-30/04/18
  07/05/18-30/06/18
  Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  Hà Nội Cao Hùng 390USD 05/09/17-09/10/17
  12/10/17-31/12/17
  04/01/18-11/02/18
  06/03/18-30/06/18
  05/09/17-05/10/17
  09/10/17-31/12/17
  04/01/18-05/02/18
  24/02/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Đài Bắc 270USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 280USD 05/09/17-09/10/17
  12/10/17-31/12/17
  05/09/17-05/10/17
  09/10/17-31/12/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 257USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Tokyo 581USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-31/10/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Nagoya 707USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  01/04/18-30/06/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Fukuoka 692USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  01/04/18-30/06/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Osaka 711USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  01/04/18-30/06/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 537USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-31/03/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 552USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-31/03/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 552USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  01/04/18-30/06/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Osaka 611USD 04/09/17-21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  07/01/18-14/02/18
  01/04/18-30/06/18
  04/09/17-17/09/17
  24/09/17-23/11/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Seoul 321USD 04/09/17-03/10/17
  10/10/17-23/12/17
  05/01/18-06/02/18
  15/02/18-30/06/18
  05/09/17-28/09/17
  07/10/17-23/12/17
  05/01/18-11/02/18
  01/03/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Đà Nẵng Seoul 321USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Seoul 428USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Pusan 425USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Pusan 579USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Moscow 541USD 04/09/17-14/12/17
  01/01/18-19/01/18
  16/02/18-31/05/18
  04/09/17-14/12/17
  01/01/18-19/01/18
  16/02/18-31/05/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội London 976USD 11/09/17-02/11/17
  04/12/17-31/12/17
  09/01/18-24/02/18
  15/04/18-30/06/18
  11/09/17-19/10/17
  20/11/17-14/12/17
  27/12/17-31/12/17
  15/02/18-28/02/18
  15/04/18-29/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh London 871USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Paris 890USD 11/09/17-23/02/18
  09/04/18-30/06/18
  04/09/17-20/10/17
  13/11/17-14/12/17
  25/12/17-16/02/18
  19/03/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Paris 785USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hà Nội Frankfurt 928USD 11/09/17-31/12/17
  08/01/18-28/02/18
  01/04/18-30/06/18
  04/09/17-20/10/17
  13/11/17-14/12/17
  25/12/17-31/01/18
  19/03/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 823USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Singapore Hà Nội 230SGD 06/09/17-23/11/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-25/04/18
  03/05/18-09/06/18
  06/09/17-26/11/17
  04/01/18-15/02/18
  23/02/18-28/03/18
  26/04/18-09/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Singapore Tp.Hồ Chí Minh 200SGD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Melbourne/Sydney Hà Nội 900AUD 20/09/17-30/09/17
  01/12/17/07/12/17
  17/12/17-05/01/18
  01/04/18-15/04/18
  25/06/18-30/06/18
  10/10/17-15/10/17
  01/01/18-28/02/18
  10/04/18-30/04/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Melbourne/Sydney Tp.Hồ Chí Minh 900AUD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Bangkok Hà Nội 1,650THB 05/09/17-23/09/17
  05/01/18-19/02/18
  17/04/18-29/04/18
  03/05/18-09/06/18
  05/09/17-23/12/17
  05/01/18-15/02/18
  22/02/18-07/04/18
  17/04/18-26/04/18
  30/04/18-09/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 1,500THB Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Bangkok Đà Nẵng 1,500THB Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Kuala Lumpur Hà Nội 335MYR 06/09/17-23/11/17
  08/01/18-17/02/18
  26/02/18-25/04/18
  03/05/18-09/06/18
  06/09/17-26/11/17
  04/01/18-15/02/18
  23/02/18-28/03/18
  26/04/18-09/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 200MYR Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Siem Reap Hà Nội 218USD 04/09/17-03/10/17
  08/10/17-28/12/17
  04/01/18-15/02/18
  26/02/18-30/06/18
  04/09/17-29/09/17
  05/10/17-28/12/17
  04/01/18-10/02/18
  16/02/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 143USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Phnom Penh Hà Nội 230USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Luang Prabang Hà Nội 95USD 04/09/17-03/10/17
  08/10/17-28/12/17
  04/01/18-15/02/18
  26/02/18-30/06/18
  04/09/17-29/09/17
  05/10/17-28/12/17
  04/01/18-10/02/18
  16/02/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 245USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Vientiane Hà Nội 100USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 120USD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Bắc Kinh Hà Nội 2,108CNY 04/09/17- 26/09/17
  04/10/17-31/12/17
  04/01/18-09/02/18
  01/03/18-31/04/18
  07/05/18-30/06/18
  08/10/17-23/12/17
  01/01/18-09/02/18
  01/03/18-26/04/18
  01/05/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Quảng Châu Hà Nội 1,490CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,556CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Thành Đô Hà Nội 1,122CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Thượng Hải Hà Nội 2,288CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,604CNY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 6,096TWD 05/09/17-05/10/17
  09/10/17-31/12/17
  04/01/18-05/02/18
  24/02/18-30/06/18
  05/09/17-09/10/17
  12/10/17-31/12/17
  04/01/18-11/02/18
  06/03/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 6,096TWD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Đài Bắc Hà Nội 8,251TWD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hồng Công Hà Nội 1,020HKD 04/09/17- 26/09/17
  04/10/17-31/12/17
  04/01/18-09/02/18
  01/03/18-31/04/18
  07/05/18-30/06/18
  08/10/17-23/12/17
  01/01/18-09/02/18
  01/03/18-26/04/18
  01/05/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Hồng Công Tp.Hồ Chí Minh 1,068HKD Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Incheon Hà Nội 266,500KRW 05/09/17-28/09/17
  07/10/17-31/10/17
  05/09/17-28/09/17
  10/10/17-31/10/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Incheon Tp.Hồ Chí Minh 266,500KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Pusan Hà Nội 327,200KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Pusan Tp.Hồ Chí Minh 381,500KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Incheon Hà Nội 346,500KRW 29/09/2017
  01/11/17-19/12/17
  29/09/17
  01/11/17-19/12/17
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Incheon Tp.Hồ Chí Minh 346,500KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Pusan Hà Nội 417,200KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Pusan Tp.Hồ Chí Minh 471,500KRW Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tokyo Hà Nội 39,580JPY 04/09/17-17/09/17
  24/09/17-13/10/17
  17/11/17-22/12/17
  02/01/18-09/02/18
  26/02/18-26/04/18
  08/05/18-30/06/18
  04/09/17- 21/09/17
  29/09/17-19/10/17
  12/11/17-22/12/17
  05/01/18-09/02/18
  01/04/18-26/04/18
  08/05/18-30/06/18
  Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tokyo Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Osaka Hà Nội 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Osaka Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Fukuoka Hà Nội 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Fukuoka Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Nagoya Hà Nội 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Nagoya Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Tokyo Đà Nẵng 39,130JPY Siêu tiết kiệm Đặt vé
  Frankfurt Hà Nội 587EUR 04/09/17-20/10/17
  13/11/17-14/12/17
  27/12/17-31/01/18
  19/03/18-30/06/18
  11/09/17-31/12/17
  08/01/18-28/02/18
  01/04/18-30/06/18
  Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  Frankfurt Tp.Hồ Chí Minh 587EUR Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  Moscow Hà Nội 504RUB 04/09/17-14/12/17
  01/01/18-19/01/18
  16/02/18-31/05/18
  04/09/17-14/12/17
  01/01/18-19/01/18
  16/02/18-31/05/18
  Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  Moscow Tp.Hồ Chí Minh 504RUB Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  London Hà Nội 513GBP 04/09/17-19/10/17
  20/11/17-14/12/17
  27/12/17-31/12/17
  09/01/18/31/01/18
  15/02/18-28/02/18
  15/04/18-29/06/18
  11/09/17-02/11/17
  04/12/17-31/12/17
  09/01/18-24/02/18
  15/04/18-30/06/18
  Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  London Tp.Hồ Chí Minh 489GBP Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  Paris Hà Nội 555EUR 04/09/17-20/10/17
  13/11/17-14/12/17
  27/12/17-16/02/18
  11/09/17-23/02/18 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
  Paris Tp.Hồ Chí Minh 555EUR Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé

  Lưu ý:

  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

  VNAHOLIDAYS - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT


    TP. HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Chez carole                                         6.474.679 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Daisy Resort Phú Quốc                                       7.030.000 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-31/10/17
  Daisy Resort Phú Quốc                                      8.999.800 01/09/2017 -10/09/2017 01/11/17-28/12/17
  Eden Resort Phú Quốc                                         7.501.960 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-31/10/17
  Sài Gòn Phú Quốc                                         8.261.200 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Novotel Phú Quốc                                      11.234.035 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Salinda Resort Phú Quốc Island                                      13.330.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-31/10/17

    HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Chez carole                                         8.234.679 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Daisy Resort Phú Quốcc                                         8.790.000 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-31/10/17
  Daisy Resort Phú Quốcc                                      10.759.800 01/09/2017 -10/09/2017 01/11/17-28/12/17
  Eden Resort Phú Quốc                                         9.261.960 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-31/10/17
  Sài Gòn Phú Quốc                                      10.021.200 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Novotel Phú Quốc                                      12.994.035 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Salinda Resort Phú Quốc Island                                      15.090.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-31/10/17

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Coast Đà Nẵng                                         4.362.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17

  Gold Hotel 3 Đà Nẵng                                         4.731.760 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17
  03/01/18-31/01/18

  Bạch Đằng Hội An                                         4.978.000 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Bạch Đằng Hội An                                         5.183.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/11/17-28/12/17

  Hội An Coco River Resort & Spa                                         5.716.720 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         5.798.800 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         6.004.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Hội An Silk village                                         5.798.800 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         6.412.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         7.234.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17


    HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua

  Thời gian bay

  Mua
  Gold Coast Đà Nẵng                                         4.362.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/17

  Gold Hotel 3 Đà Nẵng                                         4.731.760 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Bạch Đằng Hội An                                         4.978.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/10/17

  Bạch Đằng Hội An                                         5.183.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/11/17-31/12/17

  Hội An Coco River Resort & Spa                                         5.716.720 01/09/2017 -10/09/2017

  15/08/17-31/01/18

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         5.798.800 01/09/2017 -10/09/2017

  15/08/17-30/09/17

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         6.004.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/01/18

  Hội An Silk village                                         5.798.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         6.412.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         7.234.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17


    NHA TRANG/ PLEIKU - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Coast Đà Nẵng                                         4.802.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/17

  Gold Hotel 3 Đà Nẵng                                         5.171.760 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Bạch Đằng Hội An                                         5.418.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/10/17

  Bạch Đằng Hội An                                         5.623.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/11/17-31/12/17

  Hội An Coco River Resort & Spa                                         6.156.720 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         6.238.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         6.444.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/01/18

  Hội An Silk village                                         6.238.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         6.852.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         7.674.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17


    BUÔN MA THUỘT/ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Gold Coast Đà Nẵng                                         4.802.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/17

  Gold Hotel 3 Đà Nẵng                                        5.171.760 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Bạch Đằng Hội An                                         5.418.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/10/17

  Bạch Đằng Hội An                                         5.623.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/11/17-31/12/17

  Hội An Coco River Resort & Spa                                         6.156.720 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         6.238.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Gopatel - Golden Palace Hotel Đà Nẵng                                         6.444.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/01/18

  Hội An Silk village                                         6.238.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         6.852.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa                                         7.674.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18


   HÀ NỘI - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hồng Môn Villa                                         6.298.000 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Best Western Đà Lạt Plaza                                         6.503.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-26/12/17

  Monet Garden Villa                                         6.759.700 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Swiss-Belresort Tuyền Lâm                                         7.939.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Swiss-Belresort Tuyền Lâm                                         8.555.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Bình An Village Resort                                      11.641.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Bình An Village Resort                                      12.505.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17


   TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hồng Môn Villa                                         4.538.000 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Best Western Đà Lạt Plaza                                         4.743.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-26/12/17

  Monet Garden Villa                                         4.999.700 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Swiss-Belresort Tuyền Lâm                                         6.179.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Swiss-Belresort Tuyền Lâm                                         6.795.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Bình An Village Resort                                         9.881.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Bình An Village Resort                                      10.745.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17


   ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hồng Môn Villa                                         5.858.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Best Western Đà Lạt Plaza                                         6.063.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-26/12/17

  Monet Garden Villa                                         6.319.700 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Swiss-Belresort Tuyền Lâm                                         7.499.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/10/17

  Swiss-Belresort Tuyền Lâm                                         8.115.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/10/17

  Bình An Village Resort                                      11.201.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Bình An Village Resort                                      12.065.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17


   HÀ NỘI - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hương Giang Hotel Resort & Spa                                         4.978.000 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Hương Giang Hotel Resort & Spa                                         5.388.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/11/17-28/12/17

  Century Riverside Hotel Huế                                         5.101.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Century Riverside Hotel Huế                                         5.182.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Pilgrimage Village Boutique Resort and Spa                                         7.705.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Ana Mandara Huế Beach Resort                                         9.492.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18


   TP. HỒ CHÍ MINH - HUẾ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hương Giang Hotel Resort & Spa                                         4.978.000 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-31/10/17

  Hương Giang Hotel Resort & Spa                                         5.388.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/11/17-28/12/17

  Century Riverside Hotel Huế                                         5.101.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Century Riverside Hotel Huế                                         5.182.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Pilgrimage Village Boutique Resort and Spa                                         7.705.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Ana Mandara Huế Beach Resort                                         9.492.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18


   HÀ NỘI - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sài Gòn Quy Nhơn                                         5.979.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Seagull Hotel                                         6.441.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mường Thanh Quy Nhơn                                         6.441.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  FLC Quy Nhơn                                      10.425.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17


   TP. HỒ CHÍ MINH - QUY NHƠN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sài Gòn Quy Nhơn                                         5.099.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Seagull Hotel                                         5.561.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  Mường Thanh Quy Nhơn                                         5.561.600 01/09/2017 -10/09/2017 05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18
  FLC Quy Nhơn                                         9.545.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17


   ĐÀ NẴNG - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khách sạn Dakruco (3 sao)                                         4.597.500 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Khách sạn Hoàng Lộc                                         5.130.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/17

  Khách sạn Dakruco (4 sao)                                         5.541.120 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Khách sạn Hai Bà Trưng                                         6.238.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Khách sạn Sài Gòn Ban Mê                                         6.444.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

   

  HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khách sạn Dakruco (3 sao)                                         5.477.500 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Khách sạn Hoàng Lộc                                         6.010.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/17

  Khách sạn Dakruco (4 sao)                                         6.421.120 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Khách sạn Hai Bà Trưng                                         7.118.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

  Khách sạn Sài Gòn Ban Mê                                         7.324.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/01/18

   TP. HỒ CHÍ MINH - BUÔN MA THUỘT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Khách sạn Dakruco (3 sao)                                         3.717.500 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Khách sạn Hoàng Lộc                                         4.250.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/17

  Khách sạn Dakruco (4 sao)                                         4.661.120 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Khách sạn Hai Bà Trưng                                         5.358.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Khách sạn Sài Gòn Ban Mê                                         5.564.000 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

   TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mường Thanh Quảng Bình                                         6.238.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Bảo Ninh Beach Resort                                         6.649.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Sun Spa Resort                                         7.881.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/18

   HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Mường Thanh Quảng Bình                                         5.358.800 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Bảo Ninh Beach Resort                                         5.769.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Sun Spa Resort                                         7.001.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-31/12/18

   ĐỒNG HỚI/CHU LAI - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         3.922.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         4.743.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         5.153.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         8.210.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.509.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

   

  ĐÀ NẴNG/HUẾ - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         4.362.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         5.183.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         5.593.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         8.650.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.949.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

   

  PLEIKU - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         4.802.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         5.623.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.033.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.090.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      10.389.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

   

  QUY NHƠN - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         4.802.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         5.623.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.033.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.090.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      10.389.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

   VINH - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         4.802.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         5.623.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.033.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.090.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      10.389.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

   

  ĐÀ LẠT/NHA TRANG - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         5.682.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.503.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.913.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.970.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      11.269.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

   BUÔN MÊ THUỘT - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         5.682.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.503.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.913.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                         9.970.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      11.269.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

   CẦN THƠ/ TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         6.122.400 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-28/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.943.200 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         7.353.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      10.410.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/17-30/09/18

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      11.709.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/12/17

   PHÚ QUỐC - HÀ NỘI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rendezvous Boutique Hotel                                         6.122.400 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-28/12/17
  03/01/18-31/01/18

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         6.943.200 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Maison Dhanoi Boutique Hotel                                         7.353.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      10.410.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Mercure Hanoi La Gare Hotel                                      11.709.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

   

  ĐÀ LẠT/NHA TRANG/Quy NhƠn- TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel                                         4.535.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Queen Ann Hotell                                         4.742.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

  New Pacific Sài Gòn                                         5.534.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  New Pacific Sài Gòn                                         5.771.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-30/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      10.670.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      11.573.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/10/17

  Caravelle Hotel                                      13.742.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Caravelle Hotel                                      16.082.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

   

  BUÔN MÊ THUỘT/PLEIKU - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel                                         4.535.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Queen Ann Hotell                                         4.742.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/12/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         5.534.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         5.771.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      10.670.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      11.573.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Caravelle Hotel                                      13.742.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Caravelle Hotel                                      16.082.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

   

  ĐÀ NẴNG/HUẾ/PHÚ QuỐc- TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel                                         4.975.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Queen Ann Hotell                                         5.182.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17

  New Pacific Sài Gòn                                         5.974.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  New Pacific Sài Gòn                                         6.211.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      11.110.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      12.013.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-31/10/17

  Caravelle Hotel                                      14.182.600 01/09/2017 -10/09/2017

  05/09/17-30/09/17

  Caravelle Hotel                                      16.522.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/17-28/12/17
  03/01/18-28/01/18

   

  ĐỒNG HỚI - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel                                         5.415.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Queen Ann Hotell                                         5.622.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/12/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         6.414.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         6.651.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      11.550.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      12.453.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Caravelle Hotel                                      14.622.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Caravelle Hotel                                      16.962.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

   THANH HÓA - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel                                         6.295.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Queen Ann Hotell                                         6.502.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/12/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         7.294.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         7.531.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      12.430.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      13.333.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Caravelle Hotel                                      15.502.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Caravelle Hotel                                      17.842.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

   HẢI PHÒNG/VINH - TP. HỒ CHÍ MINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Queen Ann Hotel                                         6.735.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Queen Ann Hotell                                         6.942.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/12/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         7.734.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  New Pacific Sài Gòn                                         7.971.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      12.870.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Novotel Sài Gòn Centre Hotel                                      13.773.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-31/10/2017

  Caravelle Hotel                                      15.942.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/09/2017-30/09/2017

  Caravelle Hotel                                      18.282.600 01/09/2017 -10/09/2017

  01/10/2017-28/01/2018

    Tp. HỒ CHÍ MINH - KUALA LUMPUR

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Leo palace hotel 5.881.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Tune hotel downtown kl

  5.881.000

  01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Leo express hotel 5.998.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - KUALA LUMPUR

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Leo palace hotel 7.938.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Tune hotel downtown kl

  7.938.000

  01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Leo express hotel 8.055.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - SINGAPORE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Kam leng 13.612.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Park 22 Hotel 14.146.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Amaris hotel by santika - bugi 14.276.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - SINGAPORE

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Kam leng 11.554.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Park 22 Hotel 12.088.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Amaris hotel by santika - bugi 12.219.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  06/09/2017-23/11/2017

  08/01/2018-15/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - BANG KOK

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sawasdee smile in 7.090.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-23/12/2017

  05/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Sawasdee welcome inn 7.090.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-23/12/2017

  05/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Sawasdee bangkok inn 7.351.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-23/12/2017

  05/01/2018-15/02/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - BANG KOK

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sawasdee smile in 6.962.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-23/12/2017

  05/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Sawasdee welcome inn 6.862.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-23/12/2017

  05/01/2018-15/02/2018

  Mua
  Sawasdee bangkok inn 7.123.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-23/12/2017

  05/01/2018-15/02/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - JAKARTA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Favehotel jababeka - cikarang 10.479.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-31/03/2018

  Mua
  Red planet bekasi 10.179.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-31/03/2018

  Mua
  Whiz prime cifest cikarang 11.144.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-31/03/2018

  Mua

    HÀ NỘI - SIEM REAP

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Siem reap pub hostel 12.354.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-29/09/2017

  08/10/2017-28/12/2017

  04/01/2018-10/02/2018

  Mua
  Kingfisher angkor hotel 12.628.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-29/09/2017

  08/10/2017-28/12/2017

  04/01/2018-10/02/2018

  Mua
  Golden orange 12.745.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-29/09/2017

  08/10/2017-28/12/2017

  04/01/2018-10/02/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - SIEM REAP

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Siem reap pub hostel 14.412.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-29/09/2017

  08/10/2017-28/12/2017

  04/01/2018-10/02/2018

  Mua
  Kingfisher angkor hotel 14.685.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-29/09/2017

  08/10/2017-28/12/2017

  04/01/2018-10/02/2018

  Mua
  Golden orange 14.802.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-29/09/2017

  08/10/2017-28/12/2017

  04/01/2018-10/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - YANGON

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Best western chinatown hotel 15.109.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  25/12/2017-04/01/2018

  16/02/2018-25/02/2018

  08/04/2018-20/04/2018

  Mua
  Best western green hill hotel yangon 15.109.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  25/12/2017-04/01/2018

  16/02/2018-25/02/2018

  08/04/2018-20/04/2018

  Mua
  Sule shangri-la yangon 24.842.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  25/12/2017-04/01/2018

  16/02/2018-25/02/2018

  08/04/2018-20/04/2018

  Mua

    HÀ NỘI - SEOUL

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel vision 22.895.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Myeongdong guest house como 22.974.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  The riverside hotel 23.221.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua

  ĐÀ NẴNG - SEOUL

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel vision 18.323.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Myeongdong guest house como 18.402.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  The riverside hotel 18.649.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua

  TP. HỒ CHÍ MINh - SEOUL

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel vision 18.141.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Myeongdong guest house como 18.219.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  The riverside hotel 18.466.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - BUSAN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel the mark haeundae 23.481.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Global inn busan nampodong hot 23.520.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Hotel foret haeundae 25.071.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - BUSAN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel the mark haeundae 28.053.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Global inn busan nampodong hot 28.092.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua
  Hotel foret haeundae 29.643.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-28/09/2017

  10/10/2017-23/12/2017

  05/01/2018-06/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh/ ĐÀ NẴNG- TOKYO

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Grand park hotel panex tokyo 27.937.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Tokyo grand hotel 28.393.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Agora place asakusa 28.445.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - OSAKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Claiton shin-osaka 27.443.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Sunlife 28.068.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Hotel sun white 28.420.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - FUKUOKA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Canal city fukuoka washington 28.789.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Smile hotel hakata 29.597.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Ascent fukuoka 29.766.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - NAGOYA

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hamilton red 30.452.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Cypress garden hotel 32.993.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua
  Hotel leopalace nagoya 33.658.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-17/09/2017

  29/09/2017-19/10/2017

  17/11/2017-22/12/2017

  07/01/2018-14/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINh - THƯƠNG HẢI

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Rayfont hotel south bund shanghai 17.616.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Rayfont 18.437.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Rayfont celebrity 18.489.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG CHÂU

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Super 8 huanghuagang 19.026.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Hengdong business 19.495.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Huahai business hotel 20.746.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Renaissance chengdu hotel 19.687.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Howard johnson hi-tech plaza 21.837.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - BẮC KINH

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hutong Inn 18.681.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Meiyuan 19.697.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  King Parview 20.505.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - HỒNG KÔNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Booking period Travel Period Book
  Bridal tea house hotel apleich 11.146.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Bridal tea house hotel hung hom winslow street 11.146.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Bridal tea house hotel to kwa wan 11.654.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINh - HỒNG KÔNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Bridal tea house hotel apleich 10.003.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Bridal tea house hotel hung hom winslow street 10.003.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua
  Bridal tea house hotel to kwa wan 10.511.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-26/09/2017

  08/10/2017-23/12/2017

  04/01/2018-09/02/2018

  Mua

    HÀ NỘI - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Won star 18.036.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua
  Emperor hotel 18.062.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua
  Ximen hotel 18.025.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀI BẮC

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Won star 16.893.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua
  Emperor hotel 16.919.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua
  Ximen hotel 17.062.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua

   HÀ NỘI - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sanduo Hotel 16.850.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018


  Mua
  Toong mao evergreen 17.945.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua
  City suites- kaohsiung pier2 18.010.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua

    TP. HỒ CHÍ MINH - CAO HÙNG

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Sanduo Hotel 14.479.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018


  Mua
  Toong mao evergreen 16.573.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua
  City suites- kaohsiung pier2 16.638.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  05/09/2017-05/10/2017

  12/10/2017-31/12/2017

  04/01/2018-05/02/2018

  06/03/2018-31/03/2018

  Mua

    HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - PARIS

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Residhome neuilly plaisance 41.074.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-20/10/2017

  13/11/2017-14/12/2017

  25/12/2017-16/02/2018

  Mua
  Eurohotel paris creteil metro 41.126.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-20/10/2017

  13/11/2017-14/12/2017

  25/12/2017-16/02/2018

  Mua
  Campanile gennevilliers port 41.660.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-20/10/2017

  13/11/2017-14/12/2017

  25/12/2017-16/02/2018

  Mua

  HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - FRANKFURT

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Steigenberger hotel frankfurt-langen 46.882.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-20/10/2017

  13/11/2017-14/12/2017

  25/12/2017-31/12/2017

  08/01/2018-31/01/2018

  Mua
  Mercure bad homburg friedrichsdorf 47.599.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-20/10/2017

  13/11/2017-14/12/2017

  25/12/2017-31/12/2017

  08/01/2018-31/01/2018

  Mua
  Mercure hotel frankfurt airport 49.749.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-20/10/2017

  13/11/2017-14/12/2017

  25/12/2017-31/12/2017

  08/01/2018-31/01/2018

  Mua

   HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - LUÂN ĐÔN

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Central park 45.647.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-19/10/2017

  04/12/2017-14/12/2017

  27/12/2017-31/12/2017

  09/01/2018-31/01/2018

  Mua
  Ibis london elstree 45.764.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-19/10/2017

  04/12/2017-14/12/2017

  27/12/2017-31/12/2017

  09/01/2018-31/01/2018

  Mua
  Viking 46.155.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  11/09/2017-19/10/2017

  04/12/2017-14/12/2017

  27/12/2017-31/12/2017

  09/01/2018-31/01/2018

  Mua

  HÀ NỘI - MOSCOW

  Khách sạn Sao Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm) Thời gian mua Thời gian bay Mua
  Hotel aviator sheremetyevo 28.876.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-14/12/2017

  01/01/2018-19/01/2018

  Mua
  Maxima slavia 29.306.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-14/12/2017

  01/01/2018-19/01/2018

  Mua
  Maxima irbis 29.657.000 01/09/2017 - 10/09/2017

  01/09/2017-14/12/2017

  01/01/2018-19/01/2018

  Mua

 1. Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
 2. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
FaceĐặt véYoutube

[ Thỏa thuận bảo mật ]

© 2017 Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3 8320320 / . Fax: (84-4) 3 8722375