Lưu ý:
 • Mức giá đã bao gồm các loại thuế, phí và phụ thu. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng tại đây.
 • Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  30/01/21 - 11/02/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  17/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

  Từ 800.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  17/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 800.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 13/02/21

  Mua ngay

  Hà Nội - Đà Nẵng

  Từ 800.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 11/02/21
  20/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  Đà Nẵng- Hà Nội

  Từ 800.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 14/02/2021
  23/02/21 – 01/03/2021

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  18/02/21 – 01/03/21

  Mua ngay

  Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 12/02/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Vinh

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  18/02/20 - 01/03/21

  Mua ngay

  Vinh - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 12/02/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  16/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 670.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 12/02/21

  Mua ngay

  Cần Thơ - Hà Nội

  Từ 1.240.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  22/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  Hà Nội - Cần Thơ

  Từ 1.240.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 13/02/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Vân Đồn

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  16/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  Vân Đồn - Tp. Hồ Chí Minh

  Từ 690.000 VND /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  27/01/21 - 12/02/21

  Mua ngay

  Tp. Hồ Chí Minh - Huế

  Từ 800.000 VNĐ /Một chiều

  THỜI GIAN BAY

  17/02/21 - 01/03/21

  Mua ngay

  ĐẶT CHUYẾN ĐI

  • Người lớn

   (>=12years)
   1
  • Trẻ em

   (2-<12years)
   0
  • Trẻ sơ sinh

   (<2years)
   0

  Phòng 1

  Phòng 2

  Phòng 3