• Nối chuyến thẳng đến Côn Đảo từ Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng… trung chuyển qua Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ.
  Làm thủ tục và hành lý thẳng đến Côn Đảo khi bay từ Hà Nội, Vân Đồn và Đà Nẵng; các hành trình khách được hỗ trợ nối chuyến nhanh chóng

Hà Nội- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.599.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020- 31/08/2020

Mua ngay

Hải Phòng- Cần Thơ - Côn Đảo

Từ 2.299.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020-31/08/2020

Mua ngay

Đà Nẵng- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.299.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020 - 31/08/2020

Mua ngay

Vinh- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.299.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020 - 31/08/2020

Mua ngay

Thanh Hóa- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.699.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020-28/02/2021

Mua ngay

Đà Lạt- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.299.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020 - 31/08/2020

Mua ngay

Buôn Ma Thuột- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.299.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020 - 31/08/2020

Mua ngay

Vinh- Cần Thơ- Côn Đảo

Từ 2.299.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020 - 31/08/2020

Mua ngay

Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh- Côn Đảo

Từ 2.799.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020-28/02/2021

Mua ngay

Hải Phòng- Tp. Hồ Chí Minh- Côn Đảo

Từ 2.699.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020-28/02/2021

Mua ngay

Thanh Hóa- Tp. Hồ Chí Minh- Côn Đảo

Từ 2.699.000 VND /Một chiều

THỜI GIAN BAY

11/07/2020-28/02/2021

Mua ngay

ĐẶT CHUYẾN ĐI

 • Người lớn

  (>=12years)
  1
 • Trẻ em

  (2-<12years)
  0
 • Trẻ sơ sinh

  (<2years)
  0

Phòng 1

Phòng 2

Phòng 3