Mua dặm xét hạng

Mua dặm hoặc chuyến bay xét hạng

Quý hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng còn thiếu để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc nâng hạng cao hơn

Đơn giá áp dụng từ 15/02/2023

  • Dặm xét hạng: 2.200.000 VND/1.000 dặm (Giá bán tại Việt Nam, chưa bao gồm VAT) hoặc 100 USD/1.000 dặm (ngoài Việt Nam). Dặm xét hạng được bán theo gói với giá trị 1.000 dặm/gói.
  • Chặng bay xét hạng: 2.200.000 VND/chuyến bay (Giá bán tại Việt Nam, chưa bao gồm VAT) hoặc 100 USD/chuyến bay (ngoài Việt Nam). 

Cách thức Mua

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm xét hạng hoặc Yêu cầu mua chuyến bay xét hạng

- Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm/chuyến bay xét hạng tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Hội viên sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 5 ngày nếu hội viên có địa chỉ tại Việt Nam và 20 ngày nếu hội viên có địa chỉ ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều khoản áp dụng

  • Dặm/chuyến bay xét hạng đã mua dùng để xét hạng thẻ theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
  • Quý khách có thể mua số dặm/chặng bay xét hạng còn thiếu cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi gia hạn/nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng;
  • Dặm/chặng bay xét hạng đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;
  • Dặm xét hạng đã mua cũng có giá trị để lấy thưởng và tuân theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng;
  • Trong trường hợp quý khách mua dặm/chặng bay xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết  đã được sự đồng ý của người nhận;
  • Trong trường hợp không đồng ý nhận thẻ và dặm/chặng bay cho tặng, người được cho tặng phải thông báo và gửi lại thẻ cho Trung tâm Bông Sen Vàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ thực hiện việc thay đổi hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản của người được cho tặng.

Quý hội viên có thể mua thẻ Bạch Kim/Vàng/Titan cho bản thân hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân. Không cần bay mà vẫn có thẻ ngay.

MUA Thẻ
LOTUSMILES
Bạch kim Vàng TitanHình ảnh thẻ
Giá mua tại Việt Nam từ ngày 15/02/2023
(Chưa bao gồm VAT)
110.000.000 VND  66.000.000 VND  33.000.000 VND 
Giá mua tại nước ngoài 5.000 USD 3.000 USD 1.500 USD

Chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

Hội viên Lotusmiles được chuyển đổi dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để gia hạn hoặc nâng hạng thẻ. Đơn giá chuyển đổi như sau:

  • Tại thị trường Việt Nam

- 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

- Phí chuyển đổi: 210.000 đồng/1 giao dịch (Chưa bao gồm VAT).

  • Tại thị trường nước ngoài

- 15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

- Phí chuyển đổi: 10 USD/1 giao dịch

Số dặm/chặng bay xét hạng chuyển đổi được tính theo gói, mỗi gói là 1.000 dặm xét hạng/1 chặng bay xét hạng.

Số dặm/chặng bay tối đa được chuyển đổi là 20.000 dặm xét hạng hoặc 20 chặng bay xét hạng trong một năm lịch (Từ 1/1 đến 31/12).

Lưu ýChỉ thực hiện chuyển đổi trong tài khoản của hội viên, không chuyển đổi giữa các tài khoản.

Cách thức chuyển đổi

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng trên website hoặc Vietnam Airlines Mobile App

Cách 2: Thực hiện chuyển đổi tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào mẫu Yêu cầu chuyển đổi dặm.

- Nộp đơn và thanh toán tiền phí thực hiện chuyển đổi dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

- Dặm/chặng bay xét hạng sau khi được cộng vào tài khoản của Quý hội viên sẽ được sử dụng để duy trì hạng thẻ hiện tại hoặc để nâng hạng thẻ cao hơn theo quy định Chương trình Bông Sen Vàng và không được hoàn lại.