Tích Lũy Dặm Với Các Đối Tác Hàng Không

Ngoài dặm thưởng tích luỹ từ Vietnam Airlines, hội viên Bông Sen Vàng còn nhận được dặm thưởng từ các thành viên liên minh hàng không Skyteam và các đối tác hàng không khác của Vietnam Airlines. Nhấn vào mỗi hãng hàng không để tìm hiểu hệ số cộng dặm tương ứng với hạng dịch vụ và hạng đặt chỗ.

                 1                   
                    skyteam                         
                      skyteam                         
         skyteam                                                       
 skyteam  skyteam
 skyteam
 skyteam
 skyteam
 skyteam
 korean-air
 skyteam
 skyteam
 skyteam
 skyteam  skyteam