Vietnam (Change Location/ Language)

 


Home Flight Info Book Your Trip Before You Fly The Experience Frequent Flyer Promotions
Our Frequent Flyer Program | Earn miles | Redeem miles | Buy and transfer miles | Our Partners | News & Promotions | Forms
Home > Frequent Flyer
Frequent Flyer | Vietnam Airlines

Our Frequent Flyer Program

Know how to become a member and what benefits and conditions of joining Vietnam Airlines' frequent flyer program - Golden Lotus Plus


▶ Learn about Golden Lotus Plus


Earn miles

Earn miles with Vietnam Airlines, Skyteam airlines and other partners. Read to know how to earn and claim your miles


▶ How to earn miles?


Redeem miles

Get awards on Vietnam Airlines, Skyteam airlines and other partners' services. Read to know various awards and how you can redeem for it.


▶ How to redeem miles?


Buy and Transfer miles

You can buy miles for tier qualification or award redemption. Transfer miles is also allowed between GLP members


▶ How to buy and transfer miles?


Our Partners

Know about our Golden Lotus Plus partners whom you may earn and redeem your miles with


▶ View GLP's partners
News & Promotions

Stay informed of latest news and promotions on our program.▶ Read news & promotions
© 2013 Vietnam Airlines Sitemap | Contact Us | FAQ | Cargo Services | Additional Services | Privacy Policy | Terms of Use | Browser Compatibility

Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3 8320320/ (84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375.
Giấy chứng nhận ĐKKD/Quyết định thành lập số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/12/2013, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.