Vietnam (Change Location/ Language)

 


Home Flight Info Book Your Trip Before You Fly The Experience Frequent Flyer Promotions
Home > Contact-Us
Contact Us - Main - Contact Us | Vietnam Airlines

Contact Us


Vietnam Airlines Headquarter

200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist.,
Ha Noi city, VIETNAM

Golden Lotus Plus

Frequent Flyer Program


200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist.,

Ha Noi city, VIETNAM


Tel:(844) 3873 0314    Fax:(844) 3827 3003

Email: glp@vietnamairlines.com


*Platinum and Gold members:
Tel:(844) 3873 8738
Email: premium.glp@vietnamairlines.com 


Telephone Sales Centers in Vietnam

Northern Vietnam: (84-4) 38320320
Southern Vietnam: (84-8) 38320320

Central Vietnam: (84-511) 3832320


Support for tickets purchased on the website

Tel: (84-4) 39381 835/39381 836

Email: refund-online@vietnamairlines.com 

 


 
Search for contact details of Vietnam Airlines' offices around the world by selecting a country and a city from the lists below:

Select Country: Select City:
© 2013 Vietnam Airlines Sitemap | Contact Us | FAQ | Cargo Services | Additional Services | Privacy Policy | Terms of Use | Browser Compatibility

Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3 8320320/ (84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375.
Giấy chứng nhận ĐKKD/Quyết định thành lập số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/12/2013, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.