Vietnam (Change Location/ Language)

 


 • Home
 • Flight Info
 • Book Flights
 • Book VNAHolidays
 • Before You Fly
 • The Experience
 • Golden Lotus Plus
 • Promotions
 • Home > Contact-Us
  Contact Us - Main - Contact Us | Vietnam Airlines

  Contact Us


  Vietnam Airlines Headquarter

  200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist.,
  Ha Noi city, VIETNAM

  Golden Lotus Plus

  Frequent Flyer Program


  200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist.,

  Ha Noi city, VIETNAM


  Tel:(844) 3873 0314    Fax:(844) 3827 3003

  Email: glp@vietnamairlines.com


  *Platinum and Gold members:
  Tel:(844) 3873 8738
  Email: premium.glp@vietnamairlines.com 


  Telephone Sales Centers in Vietnam

  Northern Vietnam: (84-4) 38320320
  Southern Vietnam: (84-8) 38320320

  Central Vietnam: (84-511) 3832320


  Support for tickets purchased on the website

  Tel: (84-4) 39381 835/39381 836

  Email: refund-online@vietnamairlines.com 

   


   
  Search for contact details of Vietnam Airlines' offices around the world by selecting a country and a city from the lists below:

  Select Country: Select City:
  © 2012 Vietnam Airlines Sitemap | Contact Us | FAQ | Cargo Services | Additional Services | Privacy Policy | Terms of Use | Browser Compatibility

  Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3 8320320/ (84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375.
  Giấy chứng nhận ĐKKD/Quyết định thành lập số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 27/07/2010, 
  đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2013, tại Sở KHĐT thành phố Hà Nội.