Vietnam (Change Location/ Language)

 


 • 主页
 • 航班信息
 • 网上购票
 • 乘机之前
 • 空中体验
 • 金莲花常旅客
 • 优惠
 • 主页 > 关于越航 > 下属成员
  下属成员 | Vietnam Airlines

  下属成员

  • Tan Son Nhat International Airport Ground Services (TIAGS) • Da Nang International Airport Ground Services (DIAGS) • Noi Bai International Airport Ground Services (NIAGS) • Viet Nam Air Services Company (VASCO) • Noi Bai Airport Service Company (NASCO) • Middle Airport Services Company (MASCO) • Air Services Supply Company (AIRSERCO) • General Aviation Import-Export Company (AIRIMEX) • Aviation Printing Company • Aviation High-Grade Plastic Company (APLACO) • Aviation Labor Supply and Import-Export Company (ALSIMEXCO) • Aviation Construction Company (ACC) • Airport Engineering Consultancy Company (AEC) • Aviation Automobile Transportation JSC • Vietnam Aviation Institute (VAI) • Abacus Global Distribution Company, LTD. (Viet Nam) • Noi Bai Catering Services Enterprise (NCS) • Tan Son Nhat Cargo Services Ltd (TCS) • Viet Nam Air Caterers • Vinako Forwarding Company, Ltd. (VINAKO)
   
  Tan Son Nhat International Airport Ground Services (TIAGS)
  2nd Floor, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  Tel: (84-8) 38446665 / 38485197 / 38424180
  Fax: (84-8) 38446336
  Email: tiags@hcm.vnn.vn
  Website: http://www.tiags.com.vn/
    Top

  Da Nang International Airport Ground Services (DIAGS)
  Da Nang International Airport
  Tel: (84-511) 3811041
  Fax: (84-511) 3824141
  E-mail:
  diags@dng.vnn.vn
    Top

  Noi Bai International Airport Ground Services (NIAGS)
  Noi Bai International Airport, Hanoi
  Tel: (84-4) 38865002
  Fax: (84-4) 38840741
  E-mail: niags@hn.vnn.vn
    Top

  Viet Nam Air Services Company (VASCO)

  114 Bach Dang Rd., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  Tel: (84-8) 38488507
         (84-4) 38271701 
  Fax: (84-8) 38445224   
  E-mail: vasco-mark@hcm.vnn.vn

    Top

  Noi Bai Airport Service Company (NASCO)
  Noi Bai Airport, Soc Son District, Hanoi
  Tel: (84-4) 3886 5457/ 3884 0085
  Fax: (84-4) 38865555
  E-mail: NASCO-khkd@fpt.vn
    Top

  Middle Airport Services Company (MASCO)
  Da Nang International Airport 
  Tel: (84-511) 3614 275/ 361 4276  
  Fax: (84-511) 3826 133
  E-mail: masco@dng.vnn.vn
    Top

  Air Services Supply Company (AIRSERCO)
  No 1/196 Nguyen Son St., Long Bien Dist, Hanoi
  Tel: (84-4) 38271 513
  Fax: (84-4) 38272426
    Top

  General Aviation Import-Export Company (AIRIMEX)
  414 Nguyen Van Cu Str., Long Bien District, Hanoi
  Tel: (84-4) 38770265 / 38770266
  Fax: (84-4) 38271925/ 37723439
  E-mail: arimex@hn.vnn.vn
    Top

  Aviation Printing Company
  Tel: (84-4) 38272851
  Fax: (84-4) 38721026
  E-mail: ihk@netnam.vn
    Top

  Aviation High-Grade Plastic Company (APLACO)
  Tel: (84-4) 38271376     
  Fax: (84-4) 38730769
  E-mail: aplaco@fpt.vn
    Top

  Aviation Labor Supply and Import-Export Company (ALSIMEXCO)

  412 Nguyen Van Cu St., Long Bien District, Hanoi
  Tel: (84-4) 22112 708
  Fax: (84-4) 38730624
  E-mail: alsimexco-ho@hn.vnn.vn

    Top

  Aviation Construction Company (ACC)

  Gia Lam Airport, Hanoi
  Tel: (84-4) 38271 513
  Fax: (84-4) 38271926

    Top

  Airport Engineering Consultancy Company (AEC)

  Gia Lam Airport, Hanoi
  Tel: (84-4) 38271984/ 38271 513  
  Fax: (84-4) 38272791

    Top

  Aviation Automobile Transportation JSC
  Head office in Hanoi:
  Add: No.200 Nguyen Son, Bo De ward, Long Bien District, Hanoi
  Tel: (84-4)38273519/ 38724005
  Fax: 04.38.720.287
    Top

  Vietnam Aviation Institute (VAI)

  Nguyen Son Rd., Gia Lam Airport, Hanoi
  Tel: (84-4) 38271563     
  Fax: (84-4) 38272528
  E-mail:  vkh.vai@vietnamair.com.vn

    Top

  Abacus Global Distribution Company, LTD. (Viet Nam)

  05-02, Prime Center Building, 53 Quang Trung, Hanoi
  Tel: (84-4) 39431975
  Fax: (84-4) 39437912
  Email: hannmc@abacus.com.vn

    Top

  Noi Bai Catering Services Enterprise (NCS)

  Noi Bai International Airport, Hanoi
  Tel: (84-4) 38865 577   
  Fax: (84-4) 38840199     
  E-mail: nbcatering@hn.vnn.vn

    Top

  Tan Son Nhat Cargo Services Ltd (TCS)
  Tan Son Nhat Airport, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  Tel: (84-8) 38486 489
  Fax: (84-8) 38427 944
    Top

  Viet Nam Air Caterers
  Tan Son Nhat Airport, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  Tel: (84-8) 3844 8367
  Fax: (84-8) 3844 6719
  E-mail: vnaircaterers@hcm.vnn.vn
    Top

  Vinako Forwarding Company, Ltd. (VINAKO)
  4 Truong Son Rd., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  Tel: (84-8) 3 8485353 
  Fax: (84-8) 38485353
  E-mail: vinako.fwd@hcm.vnn.vn
    Top

  © 2012 Vietnam Airlines 站点地图 | 联系我们 | 常见问题 | 货运服务 | 航空伙伴 | 隐私权政策 | 使用条款 | Browser Compatibility

  Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3 8320320/ (84-8) 3 8320320. Fax: (84-4) 3 8722375.
  Giấy chứng nhận ĐKKD/Quyết định thành lập số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 27/07/2010, 
  đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2013, tại Sở KHĐT thành phố Hà Nội.